นิชิฟุนาบาชิ

JR สายมูซาชิโนะ(ฟุจูฮนมาจิ-ินามีฟุนาบาชิ) สำหรับ มินามิฟุนะบาชิ/ไคฮินมาคุฮาริ

opposite direction ฝั่งตรงข้าม
กรองรถไฟ :  ทั้งหมด 普通
37 คลิกที่เวลาเพื่อดูสถานีหยุด click on the time to see the stop stations

  5

 • 55
  普通
  JR武蔵野線(府中本町-南船橋)
  มินามิฟุนะบาชิ
 • 6

 • 07
  普通
  JR武蔵野線(府中本町-南船橋)
  มินามิฟุนะบาชิ
  28
  普通
  JR武蔵野線(府中本町-南船橋)
  ไคฮินมาคุฮาริ
  42
  普通
  JR武蔵野線(府中本町-南船橋)
  มินามิฟุนะบาชิ
  49
  普通
  JR武蔵野線(府中本町-南船橋)
  ไคฮินมาคุฮาริ
 • 7

 • 03
  普通
  JR武蔵野線(府中本町-南船橋)
  มินามิฟุนะบาชิ
  20
  普通
  JR武蔵野線(府中本町-南船橋)
  ไคฮินมาคุฮาริ
  38
  普通
  JR武蔵野線(府中本町-南船橋)
  ไคฮินมาคุฮาริ
  48
  普通
  JR武蔵野線(府中本町-南船橋)
  ไคฮินมาคุฮาริ
 • 8

 • 01
  普通
  JR武蔵野線(府中本町-南船橋)
  ไคฮินมาคุฮาริ
  10
  普通
  JR武蔵野線(府中本町-南船橋)
  ไคฮินมาคุฮาริ
  21
  普通
  JR武蔵野線(府中本町-南船橋)
  ไคฮินมาคุฮาริ
  33
  普通
  JR武蔵野線(府中本町-南船橋)
  ไคฮินมาคุฮาริ
  39
  普通
  JR武蔵野線(府中本町-南船橋)
  ไคฮินมาคุฮาริ
  52
  普通
  JR武蔵野線(府中本町-南船橋)
  ไคฮินมาคุฮาริ
  57
  普通
  JR武蔵野線(府中本町-南船橋)
  ชินนาระชิโนะ
 • 9

 • 05
  普通
  JR武蔵野線(府中本町-南船橋)
  ไคฮินมาคุฮาริ
  13
  普通
  JR武蔵野線(府中本町-南船橋)
  ชินนาระชิโนะ
  26
  普通
  JR武蔵野線(府中本町-南船橋)
  ไคฮินมาคุฮาริ
  35
  普通
  JR武蔵野線(府中本町-南船橋)
  มินามิฟุนะบาชิ
  53
  普通
  JR武蔵野線(府中本町-南船橋)
  ชินนาระชิโนะ
  59
  普通
  JR武蔵野線(府中本町-南船橋)
  มินามิฟุนะบาชิ
 • 10

 • 16
  普通
  JR武蔵野線(府中本町-南船橋)
  มินามิฟุนะบาชิ
  29
  普通
  JR武蔵野線〔しもうさ号〕
  ไคฮินมาคุฮาริ
  38
  普通
  JR武蔵野線(府中本町-南船橋)
  ชินนาระชิโนะ
  49
  普通
  JR武蔵野線(府中本町-南船橋)
  มินามิฟุนะบาชิ
 • 11

 • 09
  普通
  JR武蔵野線(府中本町-南船橋)
  มินามิฟุนะบาชิ
  29
  普通
  JR武蔵野線(府中本町-南船橋)
  มินามิฟุนะบาชิ
  49
  普通
  JR武蔵野線(府中本町-南船橋)
  มินามิฟุนะบาชิ
 • 12

 • 09
  普通
  JR武蔵野線(府中本町-南船橋)
  มินามิฟุนะบาชิ
  29
  普通
  JR武蔵野線(府中本町-南船橋)
  มินามิฟุนะบาชิ
  49
  普通
  JR武蔵野線(府中本町-南船橋)
  มินามิฟุนะบาชิ
 • 13

 • 09
  普通
  JR武蔵野線(府中本町-南船橋)
  มินามิฟุนะบาชิ
  29
  普通
  JR武蔵野線(府中本町-南船橋)
  มินามิฟุนะบาชิ
  49
  普通
  JR武蔵野線(府中本町-南船橋)
  มินามิฟุนะบาชิ
 • 14

 • 09
  普通
  JR武蔵野線(府中本町-南船橋)
  มินามิฟุนะบาชิ
  29
  普通
  JR武蔵野線(府中本町-南船橋)
  มินามิฟุนะบาชิ
  49
  普通
  JR武蔵野線(府中本町-南船橋)
  มินามิฟุนะบาชิ
 • 15

 • 09
  普通
  JR武蔵野線(府中本町-南船橋)
  มินามิฟุนะบาชิ
  29
  普通
  JR武蔵野線(府中本町-南船橋)
  มินามิฟุนะบาชิ
  48
  普通
  JR武蔵野線(府中本町-南船橋)
  ไคฮินมาคุฮาริ
 • 16

 • 09
  普通
  JR武蔵野線(府中本町-南船橋)
  ไคฮินมาคุฮาริ
  29
  普通
  JR武蔵野線(府中本町-南船橋)
  มินามิฟุนะบาชิ
  39
  普通
  JR武蔵野線(府中本町-南船橋)
  ไคฮินมาคุฮาริ
 • 17

 • 04
  普通
  JR武蔵野線(府中本町-南船橋)
  ไคฮินมาคุฮาริ
  24
  普通
  JR武蔵野線(府中本町-南船橋)
  ไคฮินมาคุฮาริ
  37
  普通
  JR武蔵野線(府中本町-南船橋)
  ไคฮินมาคุฮาริ
  48
  普通
  JR武蔵野線(府中本町-南船橋)
  ไคฮินมาคุฮาริ
 • 18

 • 16
  普通
  JR武蔵野線(府中本町-南船橋)
  ไคฮินมาคุฮาริ
  19
  普通
  JR武蔵野線(府中本町-南船橋)
  ชินนาระชิโนะ
  34
  普通
  JR武蔵野線(府中本町-南船橋)
  ไคฮินมาคุฮาริ
  40
  普通
  JR武蔵野線(府中本町-南船橋)
  ไคฮินมาคุฮาริ
 • 19

 • 01
  普通
  JR武蔵野線(府中本町-南船橋)
  ไคฮินมาคุฮาริ
  18
  普通
  JR武蔵野線(府中本町-南船橋)
  มินามิฟุนะบาชิ
  25
  普通
  JR武蔵野線(府中本町-南船橋)
  ไคฮินมาคุฮาริ
  43
  普通
  JR武蔵野線(府中本町-南船橋)
  ชินนาระชิโนะ
  49
  普通
  JR武蔵野線(府中本町-南船橋)
  ไคฮินมาคุฮาริ
 • 20

 • 03
  普通
  JR武蔵野線(府中本町-南船橋)
  ไคฮินมาคุฮาริ
  19
  普通
  JR武蔵野線(府中本町-南船橋)
  ไคฮินมาคุฮาริ
  39
  普通
  JR武蔵野線(府中本町-南船橋)
  ชินนาระชิโนะ
  50
  普通
  JR武蔵野線(府中本町-南船橋)
  ไคฮินมาคุฮาริ
 • 21

 • 08
  普通
  JR武蔵野線(府中本町-南船橋)
  ไคฮินมาคุฮาริ
  25
  普通
  JR武蔵野線(府中本町-南船橋)
  ไคฮินมาคุฮาริ
  28
  普通
  JR武蔵野線(府中本町-南船橋)
  ชินนาระชิโนะ
  40
  普通
  JR武蔵野線(府中本町-南船橋)
  ชินนาระชิโนะ
 • 22

 • 01
  普通
  JR武蔵野線〔しもうさ号〕
  ชินนาระชิโนะ
  17
  普通
  JR武蔵野線(府中本町-南船橋)
  มินามิฟุนะบาชิ
  39
  普通
  JR武蔵野線(府中本町-南船橋)
  มินามิฟุนะบาชิ
 • 23

 • 03
  普通
  JR武蔵野線(府中本町-南船橋)
  ชินนาระชิโนะ
  11
  普通
  JR武蔵野線(府中本町-南船橋)
  ชินนาระชิโนะ
  15
  普通
  JR武蔵野線(府中本町-南船橋)
  มินามิฟุนะบาชิ
  36
  普通
  JR武蔵野線(府中本町-南船橋)
  มินามิฟุนะบาชิ
  49
  普通
  JR武蔵野線(府中本町-南船橋)
  ชินนาระชิโนะ
 • 0

 • 02
  普通
  JR武蔵野線(府中本町-南船橋)
  ชินนาระชิโนะ
  24
  普通
  JR武蔵野線(府中本町-南船橋)
  ชินนาระชิโนะ
  37
  普通
  JR武蔵野線(府中本町-南船橋)
  ชินนาระชิโนะ