นิชิโกกุระ

มินามิโคกุระ

JR สายหลักนปโป(นิชิโกกุระ-ไซกิ) สำหรับ นาคัตสึ (จังหวัดโออิตะ)/โออิตะ

กรองรถไฟ :  ทั้งหมด รถไฟธรรมดา
37 คลิกที่เวลาเพื่อดูสถานีหยุด click on the time to see the stop stations

  5

 • 35
  รถไฟธรรมดา
  JR日豊本線
  อุสะ
  53
  รถไฟธรรมดา
  JR日豊本線
  ชินเด็นบารุ
 • 6

 • 12
  รถไฟธรรมดา
  JR日豊本線
  นาคัตสึ (จังหวัดโออิตะ)
  44
  รถไฟธรรมดา
  JR日豊本線
  โออิตะ
 • 7

 • 03
  รถไฟธรรมดา
  JR ฮิทาฮีโกสันเส้น
  ทากาวาโกะโตจิ
  21
  รถไฟธรรมดา
  JR日豊本線
  นาคัตสึ (จังหวัดโออิตะ)
  28
  รถไฟธรรมดา
  JR ฮิทาฮีโกสันเส้น
  โซเอดะ
  34
  รถไฟธรรมดา
  JR日豊本線
  ยูคุฮาชิ
  42
  รถไฟธรรมดา
  JR日豊本線
  นาคัตสึ (จังหวัดโออิตะ)
  48
  รถไฟธรรมดา
  JR日豊本線
  คันดะ
 • 8

 • 07
  รถไฟธรรมดา
  JR日豊本線
  ยูคุฮาชิ
  13
  รถไฟธรรมดา
  JR ฮิทาฮีโกสันเส้น
  ทากาวาโกะโตจิ
  20
  รถไฟธรรมดา
  JR日豊本線
  นาคัตสึ (จังหวัดโออิตะ)
  30
  รถไฟธรรมดา
  JR日豊本線
  ยูคุฮาชิ
  54
  รถไฟธรรมดา
  JR日豊本線
  นาคัตสึ (จังหวัดโออิตะ)
 • 9

 • 12
  รถไฟธรรมดา
  JR日豊本線
  ยูคุฮาชิ
  26
  รถไฟธรรมดา
  JR ฮิทาฮีโกสันเส้น
  ทากาวาโกะโตจิ
  39
  รถไฟธรรมดา
  JR日豊本線
  ชินเด็นบารุ
  57
  รถไฟธรรมดา
  JR日豊本線
  นาคัตสึ (จังหวัดโออิตะ)
 • 10

 • 02
  รถไฟธรรมดา
  JR ฮิทาฮีโกสันเส้น
  ทากาวาโกะโตจิ
  18
  รถไฟธรรมดา
  JR日豊本線
  ชินเด็นบารุ
  39
  รถไฟธรรมดา
  JR日豊本線
  ยูคุฮาชิ
  49
  รถไฟธรรมดา
  JR ฮิทาฮีโกสันเส้น
  ทากาวาโกะโตจิ
  57
  รถไฟธรรมดา
  JR日豊本線
  นาคัตสึ (จังหวัดโออิตะ)
 • 11

 • 18
  รถไฟธรรมดา
  JR日豊本線
  ชินเด็นบารุ
  38
  รถไฟธรรมดา
  JR日豊本線
  ยูคุฮาชิ
  56
  รถไฟธรรมดา
  JR日豊本線
  นาคัตสึ (จังหวัดโออิตะ)
 • 12

 • 02
  รถไฟธรรมดา
  JR ฮิทาฮีโกสันเส้น
  ทากาวาโกะโตจิ
  18
  รถไฟธรรมดา
  JR日豊本線
  ชินเด็นบารุ
  38
  รถไฟธรรมดา
  JR日豊本線
  ยูคุฮาชิ
  49
  รถไฟธรรมดา
  JR ฮิทาฮีโกสันเส้น
  ทากาวาโกะโตจิ
  56
  รถไฟธรรมดา
  JR日豊本線
  นาคัตสึ (จังหวัดโออิตะ)
 • 13

 • 18
  รถไฟธรรมดา
  JR日豊本線
  ชินเด็นบารุ
  38
  รถไฟธรรมดา
  JR日豊本線
  ยูคุฮาชิ
  56
  รถไฟธรรมดา
  JR日豊本線
  นาคัตสึ (จังหวัดโออิตะ)
 • 14

 • 18
  รถไฟธรรมดา
  JR日豊本線
  ชินเด็นบารุ
  25
  รถไฟธรรมดา
  JR ฮิทาฮีโกสันเส้น
  โซเอดะ
  38
  รถไฟธรรมดา
  JR日豊本線
  ยูคุฮาชิ
  56
  รถไฟธรรมดา
  JR日豊本線
  นาคัตสึ (จังหวัดโออิตะ)
 • 15

 • 18
  รถไฟธรรมดา
  JR日豊本線
  ชินเด็นบารุ
  25
  รถไฟธรรมดา
  JR ฮิทาฮีโกสันเส้น
  โซเอดะ
  30
  รถไฟธรรมดา
  JR日豊本線
  ยูคุฮาชิ
  38
  รถไฟธรรมดา
  JR日豊本線
  นาคัตสึ (จังหวัดโออิตะ)
  56
  รถไฟธรรมดา
  JR日豊本線
  นาคัตสึ (จังหวัดโออิตะ)
 • 16

 • 05
  รถไฟธรรมดา
  JR ฮิทาฮีโกสันเส้น
  โซเอดะ
  19
  รถไฟธรรมดา
  JR日豊本線
  ยูคุฮาชิ
  27
  รถไฟธรรมดา
  JR日豊本線
  นาคัตสึ (จังหวัดโออิตะ)
  48
  รถไฟธรรมดา
  JR日豊本線
  ชินเด็นบารุ
  51
  รถไฟธรรมดา
  JR ฮิทาฮีโกสันเส้น
  ทากาวาโกะโตจิ
  57
  รถไฟธรรมดา
  JR日豊本線
  นาคัตสึ (จังหวัดโออิตะ)
 • 17

 • 15
  รถไฟธรรมดา
  JR日豊本線
  ยูคุฮาชิ
  19
  รถไฟธรรมดา
  JR ฮิทาฮีโกสันเส้น
  โซเอดะ
  26
  รถไฟธรรมดา
  JR日豊本線
  นาคัตสึ (จังหวัดโออิตะ)
  38
  รถไฟธรรมดา
  JR日豊本線
  นาคัตสึ (จังหวัดโออิตะ)
  52
  รถไฟธรรมดา
  JR ฮิทาฮีโกสันเส้น
  โซเอดะ
  56
  รถไฟธรรมดา
  JR日豊本線
  ยานางิกาอูระ
 • 18

 • 17
  รถไฟธรรมดา
  JR日豊本線
  ยานางิกาอูระ
  24
  รถไฟธรรมดา
  JR ฮิทาฮีโกสันเส้น
  ทากาวาโกะโตจิ
  32
  รถไฟธรรมดา
  JR日豊本線
  นาคัตสึ (จังหวัดโออิตะ)
  43
  รถไฟธรรมดา
  JR日豊本線
  ชินเด็นบารุ
  54
  รถไฟธรรมดา
  JR ฮิทาฮีโกสันเส้น
  โซเอดะ
 • 19

 • 01
  รถไฟธรรมดา
  JR日豊本線
  นาคัตสึ (จังหวัดโออิตะ)
  19
  รถไฟธรรมดา
  JR日豊本線
  ชินเด็นบารุ
  29
  รถไฟธรรมดา
  JR ฮิทาฮีโกสันเส้น
  ทากาวาโกะโตจิ
  41
  รถไฟธรรมดา
  JR日豊本線
  นาคัตสึ (จังหวัดโออิตะ)
  54
  รถไฟธรรมดา
  JR日豊本線
  อุสะ
 • 20

 • 02
  รถไฟธรรมดา
  JR ฮิทาฮีโกสันเส้น
  โซเอดะ
  20
  รถไฟธรรมดา
  JR日豊本線
  ชินเด็นบารุ
  29
  รถไฟธรรมดา
  JR ฮิทาฮีโกสันเส้น
  ทากาวาโกะโตจิ
  34
  รถไฟธรรมดา
  JR日豊本線
  ยานางิกาอูระ
  55
  รถไฟธรรมดา
  JR日豊本線
  ชินเด็นบารุ
 • 21

 • 01
  รถไฟธรรมดา
  JR ฮิทาฮีโกสันเส้น
  ทากาวาโกะโตจิ
  21
  รถไฟธรรมดา
  JR日豊本線
  นาคัตสึ (จังหวัดโออิตะ)
  40
  รถไฟธรรมดา
  JR ฮิทาฮีโกสันเส้น
  โซเอดะ
  48
  รถไฟธรรมดา
  JR日豊本線
  ยานางิกาอูระ
 • 22

 • 15
  รถไฟธรรมดา
  JR ฮิทาฮีโกสันเส้น
  ทากาวาโกะโตจิ
  20
  รถไฟธรรมดา
  JR日豊本線
  ยานางิกาอูระ
  50
  รถไฟธรรมดา
  JR日豊本線
  ยานางิกาอูระ
 • 23

 • 00
  รถไฟธรรมดา
  JR ฮิทาฮีโกสันเส้น
  ทากาวาโกะโตจิ
  31
  รถไฟธรรมดา
  JR日豊本線
  ยานางิกาอูระ
  58
  รถไฟธรรมดา
  JR日豊本線
  ยูคุฮาชิ
เนื้อหาของตารางเวลา 2024-06-18 ในปัจจุบันสะท้อนถึงข้อมูลล่าสุดที่ได้รับจาก Kotsu Shimbun การแก้ไขตารางเวลาจะดำเนินการทั่วประเทศญี่ปุ่นในวันเสาร์ที่ 16 มีนาคม 2024 โปรดทราบว่าเวลาอาจมีการเปลี่ยนแปลง ค
close

ข้อมูลในเว็บไซต์นี้มีประโยชน์หรือไม่?

bad

ไร้ประโยชน์

normal

เนื้อหาไม่เพียงพอ

good

มีประโยชน์

ขอบคุณสำหรับการตอบกลับครับ/ค่ะ พวกเราจะพยายามปรับปรุงคุณภาพต่อไป