นิชิโกกุระ

JR สายหลักคาโกชิม่า(โมจิโก-ยัตสึชิโระ) สำหรับ ฮาคาตะ/คุมาโมโตะ

opposite direction ฝั่งตรงข้าม
กรองรถไฟ :  ทั้งหมด 普通 区間快速 快速
37 คลิกที่เวลาเพื่อดูสถานีหยุด click on the time to see the stop stations