นิชิกุโจ(รถบัส)

ฮันชินสายนันบะ สำหรับ โอซาก้านัมบะ (สายคินเท็ตสึ‧สายฮันชิน)/คินเท็ตสึนาระ

opposite direction ฝั่งตรงข้าม
37 คลิกที่เวลาเพื่อดูสถานีหยุด click on the time to see the stop stations