นิชิกุโจ(รถบัส)

JR โอซากาคันเจียวเส้น สำหรับ เท็นโนจิ/สึรุฮาชิ

opposite direction ฝั่งตรงข้าม
กรองรถไฟ :  ทั้งหมด 普通 快速 区間快速
37 คลิกที่เวลาเพื่อดูสถานีหยุด click on the time to see the stop stations

  5

 • 04
  普通
  JR大阪環状線
  18
  普通
  JR大阪環状線
  28
  普通
  JR大阪環状線
  38
  普通
  JR大阪環状線
  52
  普通
  JR大阪環状線
 • 6

 • 03
  普通
  JR大阪環状線
  12
  普通
  JR大阪環状線
  ซากุระจิมะ
  17
  快速
  関空快速
  สนามบินคันไซ
  17
  快速
  紀州路快速
  ยิวสะ
  22
  普通
  JR大阪環状線
  30
  普通
  JR大阪環状線
  38
  普通
  JR大阪環状線
  ซากุระจิมะ
  46
  普通
  JR大阪環状線
  52
  普通
  JR大阪環状線
  ซากุระจิมะ
 • 7

 • 05
  普通
  JR大阪環状線
  11
  快速
  関空快速
  สนามบินคันไซ
  11
  快速
  紀州路快速
  วาคายามะ
  16
  普通
  JR大阪環状線
  22
  普通
  JR大阪環状線
  ซากุระจิมะ
  29
  快速
  関空快速
  สนามบินคันไซ
  36
  普通
  JR大阪環状線
  ซากุระจิมะ
  47
  快速
  大和路快速
  นาระ
  51
  普通
  JR大阪環状線
  ซากุระจิมะ
 • 8

 • 00
  快速
  大和路快速
  คาโมะ (เกียวโต)
  06
  普通
  JR大阪環状線
  ซากุระจิมะ
  13
  快速
  関空快速
  สนามบินคันไซ
  13
  快速
  紀州路快速
  วาคายามะ
  17
  快速
  大和路快速
  นาระ
  26
  普通
  JR大阪環状線
  29
  快速
  関空快速
  สนามบินคันไซ
  29
  快速
  紀州路快速
  วาคายามะ
  32
  快速
  大和路快速
  คาโมะ (เกียวโต)
  41
  普通
  JR大阪環状線
  44
  快速
  関空快速
  สนามบินคันไซ
  44
  快速
  紀州路快速
  วาคายามะ
  47
  快速
  大和路快速
  นาระ
  57
  普通
  JR大阪環状線
 • 9

 • 00
  快速
  関空快速
  สนามบินคันไซ
  00
  快速
  紀州路快速
  วาคายามะ
  02
  快速
  大和路快速
  คาโมะ (เกียวโต)
  11
  普通
  JR大阪環状線
  ซากุระจิมะ
  14
  快速
  関空快速
  สนามบินคันไซ
  14
  快速
  紀州路快速
  วาคายามะ
  18
  快速
  大和路快速
  นาระ
  25
  普通
  JR大阪環状線
  28
  快速
  関空快速
  สนามบินคันไซ
  28
  快速
  紀州路快速
  วาคายามะ
  32
  快速
  大和路快速
  คาโมะ (เกียวโต)
  40
  普通
  JR大阪環状線
  43
  快速
  関空快速
  สนามบินคันไซ
  43
  快速
  紀州路快速
  วาคายามะ
  48
  快速
  大和路快速
  นาระ
  55
  快速
  関空快速
  สนามบินคันไซ
  55
  快速
  紀州路快速
  วาคายามะ
  58
  普通
  JR大阪環状線
 • 10

 • 03
  快速
  大和路快速
  คาโมะ (เกียวโต)
  10
  快速
  関空快速
  สนามบินคันไซ
  10
  快速
  紀州路快速
  วาคายามะ
  13
  普通
  JR大阪環状線
  18
  快速
  大和路快速
  นาระ
  25
  普通
  JR大阪環状線
  28
  快速
  関空快速
  สนามบินคันไซ
  28
  快速
  紀州路快速
  วาคายามะ
  33
  快速
  大和路快速
  คาโมะ (เกียวโต)
  40
  普通
  JR大阪環状線
  43
  快速
  関空快速
  สนามบินคันไซ
  43
  快速
  紀州路快速
  วาคายามะ
  48
  快速
  大和路快速
  นาระ
  55
  普通
  JR大阪環状線
  58
  快速
  関空快速
  สนามบินคันไซ
  58
  快速
  紀州路快速
  วาคายามะ
 • 11

 • 03
  快速
  大和路快速
  นาระ
  10
  普通
  JR大阪環状線
  13
  快速
  関空快速
  สนามบินคันไซ
  13
  快速
  紀州路快速
  วาคายามะ
  18
  快速
  大和路快速
  นาระ
  25
  普通
  JR大阪環状線
  28
  快速
  関空快速
  สนามบินคันไซ
  28
  快速
  紀州路快速
  วาคายามะ
  33
  快速
  大和路快速
  คาโมะ (เกียวโต)
  40
  普通
  JR大阪環状線
  43
  快速
  関空快速
  สนามบินคันไซ
  43
  快速
  紀州路快速
  วาคายามะ
  48
  快速
  大和路快速
  นาระ
  55
  普通
  JR大阪環状線
  58
  快速
  関空快速
  สนามบินคันไซ
  58
  快速
  紀州路快速
  วาคายามะ
 • 12

 • 03
  快速
  大和路快速
  นาระ
  10
  普通
  JR大阪環状線
  13
  快速
  関空快速
  สนามบินคันไซ
  13
  快速
  紀州路快速
  วาคายามะ
  18
  快速
  大和路快速
  นาระ
  25
  普通
  JR大阪環状線
  28
  快速
  関空快速
  สนามบินคันไซ
  28
  快速
  紀州路快速
  วาคายามะ
  33
  快速
  大和路快速
  คาโมะ (เกียวโต)
  40
  普通
  JR大阪環状線
  43
  快速
  関空快速
  สนามบินคันไซ
  43
  快速
  紀州路快速
  วาคายามะ
  48
  快速
  大和路快速
  นาระ
  55
  普通
  JR大阪環状線
  58
  快速
  関空快速
  สนามบินคันไซ
  58
  快速
  紀州路快速
  วาคายามะ
 • 13

 • 03
  快速
  大和路快速
  นาระ
  10
  普通
  JR大阪環状線
  13
  快速
  関空快速
  สนามบินคันไซ
  13
  快速
  紀州路快速
  วาคายามะ
  18
  快速
  大和路快速
  นาระ
  25
  普通
  JR大阪環状線
  28
  快速
  関空快速
  สนามบินคันไซ
  28
  快速
  紀州路快速
  วาคายามะ
  33
  快速
  大和路快速
  คาโมะ (เกียวโต)
  40
  普通
  JR大阪環状線
  43
  快速
  関空快速
  สนามบินคันไซ
  43
  快速
  紀州路快速
  วาคายามะ
  48
  快速
  大和路快速
  นาระ
  55
  普通
  JR大阪環状線
  58
  快速
  関空快速
  สนามบินคันไซ
  58
  快速
  紀州路快速
  วาคายามะ
 • 14

 • 03
  快速
  大和路快速
  นาระ
  10
  普通
  JR大阪環状線
  13
  快速
  関空快速
  สนามบินคันไซ
  13
  快速
  紀州路快速
  วาคายามะ
  18
  快速
  大和路快速
  นาระ
  25
  普通
  JR大阪環状線
  28
  快速
  関空快速
  สนามบินคันไซ
  28
  快速
  紀州路快速
  วาคายามะ
  33
  快速
  大和路快速
  คาโมะ (เกียวโต)
  40
  普通
  JR大阪環状線
  43
  快速
  関空快速
  สนามบินคันไซ
  43
  快速
  紀州路快速
  วาคายามะ
  48
  快速
  大和路快速
  นาระ
  55
  普通
  JR大阪環状線
  58
  快速
  関空快速
  สนามบินคันไซ
  58
  快速
  紀州路快速
  วาคายามะ
 • 15

 • 03
  快速
  大和路快速
  คาโมะ (เกียวโต)
  10
  普通
  JR大阪環状線
  13
  快速
  関空快速
  สนามบินคันไซ
  13
  快速
  紀州路快速
  วาคายามะ
  18
  快速
  大和路快速
  นาระ
  25
  普通
  JR大阪環状線
  28
  快速
  関空快速
  สนามบินคันไซ
  28
  快速
  紀州路快速
  วาคายามะ
  33
  快速
  大和路快速
  คาโมะ (เกียวโต)
  40
  普通
  JR大阪環状線
  43
  快速
  関空快速
  สนามบินคันไซ
  43
  快速
  紀州路快速
  วาคายามะ
  48
  快速
  大和路快速
  นาระ
  55
  普通
  JR大阪環状線
  58
  快速
  関空快速
  สนามบินคันไซ
  58
  快速
  紀州路快速
  วาคายามะ
 • 16

 • 03
  快速
  大和路快速
  คาโมะ (เกียวโต)
  10
  普通
  JR大阪環状線
  15
  快速
  関空快速
  สนามบินคันไซ
  15
  快速
  紀州路快速
  วาคายามะ
  17
  快速
  大和路快速
  คาโมะ (เกียวโต)
  25
  普通
  JR大阪環状線
  30
  快速
  関空快速
  สนามบินคันไซ
  30
  快速
  紀州路快速
  วาคายามะ
  32
  快速
  大和路快速
  คาโมะ (เกียวโต)
  40
  普通
  JR大阪環状線
  45
  快速
  関空快速
  สนามบินคันไซ
  45
  快速
  紀州路快速
  วาคายามะ
  47
  快速
  大和路快速
  นาระ
  55
  普通
  JR大阪環状線
 • 17

 • 00
  快速
  関空快速
  สนามบินคันไซ
  00
  快速
  紀州路快速
  วาคายามะ
  03
  快速
  大和路快速
  คาโมะ (เกียวโต)
  10
  普通
  JR大阪環状線
  15
  快速
  関空快速
  สนามบินคันไซ
  15
  快速
  紀州路快速
  วาคายามะ
  18
  快速
  大和路快速
  นาระ
  25
  普通
  JR大阪環状線
  30
  快速
  関空快速
  สนามบินคันไซ
  30
  快速
  紀州路快速
  วาคายามะ
  33
  快速
  大和路快速
  คาโมะ (เกียวโต)
  40
  普通
  JR大阪環状線
  45
  快速
  関空快速
  สนามบินคันไซ
  45
  快速
  紀州路快速
  วาคายามะ
  48
  快速
  大和路快速
  นาระ
  55
  普通
  JR大阪環状線
 • 18

 • 00
  快速
  関空快速
  สนามบินคันไซ
  00
  快速
  紀州路快速
  วาคายามะ
  03
  快速
  大和路快速
  คาโมะ (เกียวโต)
  03
  快速
  大和路快速
  โกะเจียว (จังหวัดนาระ)
  10
  普通
  JR大阪環状線
  15
  快速
  関空快速
  สนามบินคันไซ
  15
  快速
  紀州路快速
  วาคายามะ
  18
  快速
  大和路快速
  นาระ
  25
  普通
  JR大阪環状線
  30
  快速
  関空快速
  สนามบินคันไซ
  30
  快速
  紀州路快速
  วาคายามะ
  33
  快速
  大和路快速
  คาโมะ (เกียวโต)
  40
  普通
  JR大阪環状線
  45
  快速
  関空快速
  สนามบินคันไซ
  45
  快速
  紀州路快速
  วาคายามะ
  48
  快速
  大和路快速
  นาระ
  55
  普通
  JR大阪環状線
 • 19

 • 00
  快速
  関空快速
  สนามบินคันไซ
  00
  快速
  紀州路快速
  วาคายามะ
  03
  快速
  大和路快速
  คาโมะ (เกียวโต)
  10
  普通
  JR大阪環状線
  15
  快速
  関空快速
  สนามบินคันไซ
  15
  快速
  紀州路快速
  วาคายามะ
  18
  快速
  大和路快速
  นาระ
  18
  快速
  大和路快速
  โกะเจียว (จังหวัดนาระ)
  25
  普通
  JR大阪環状線
  30
  快速
  関空快速
  สนามบินคันไซ
  30
  快速
  紀州路快速
  วาคายามะ
  33
  快速
  大和路快速
  คาโมะ (เกียวโต)
  40
  普通
  JR大阪環状線
  45
  快速
  関空快速
  สนามบินคันไซ
  45
  快速
  紀州路快速
  วาคายามะ
  48
  快速
  大和路快速
  นาระ
  55
  普通
  JR大阪環状線
 • 20

 • 00
  快速
  関空快速
  สนามบินคันไซ
  03
  快速
  大和路快速
  คาโมะ (เกียวโต)
  10
  普通
  JR大阪環状線
  15
  快速
  関空快速
  สนามบินคันไซ
  15
  快速
  紀州路快速
  วาคายามะ
  18
  快速
  大和路快速
  นาระ
  25
  普通
  JR大阪環状線
  30
  快速
  JR大阪環状線快速
  ฮิเนโนะ
  33
  快速
  大和路快速
  คาโมะ (เกียวโต)
  40
  普通
  JR大阪環状線
  45
  快速
  関空快速
  สนามบินคันไซ
  45
  快速
  紀州路快速
  วาคายามะ
  48
  快速
  大和路快速
  นาระ
  55
  普通
  JR大阪環状線
 • 21

 • 00
  快速
  関空快速
  สนามบินคันไซ
  00
  快速
  紀州路快速
  วาคายามะ
  03
  快速
  大和路快速
  คาโมะ (เกียวโต)
  10
  普通
  JR大阪環状線
  15
  快速
  関空快速
  สนามบินคันไซ
  18
  区間快速
  JR大阪環状線区間快速
  นาระ
  25
  普通
  JR大阪環状線
  31
  快速
  関空快速
  สนามบินคันไซ
  38
  普通
  JR大阪環状線
  44
  快速
  関空快速
  สนามบินคันไซ
  44
  快速
  紀州路快速
  โกะโบ
  48
  区間快速
  JR大阪環状線区間快速
  นาระ
  56
  普通
  JR大阪環状線
 • 22

 • 08
  普通
  JR大阪環状線
  15
  快速
  関空快速
  สนามบินคันไซ
  20
  普通
  JR大阪環状線
  30
  快速
  紀州路快速
  วาคายามะ
  30
  快速
  関空快速
  สนามบินคันไซ
  35
  区間快速
  JR大阪環状線区間快速
  คาโมะ (เกียวโต)
  35
  区間快速
  JR大阪環状線区間快速
  โกะเจียว (จังหวัดนาระ)
  42
  普通
  JR大阪環状線
  48
  快速
  JR大阪環状線快速
  ฮิเนโนะ
  54
  普通
  JR大阪環状線
 • 23

 • 04
  普通
  JR大阪環状線
  โอซากะ
  08
  快速
  JR大阪環状線快速
  ฮิเนโนะ
  18
  普通
  JR大阪環状線
  28
  快速
  JR大阪環状線快速
  ฮิเนโนะ
  34
  普通
  JR大阪環状線
  โอซากะ
  44
  快速
  JR大阪環状線快速
  โอโตริ
  50
  普通
  JR大阪環状線
  เท็นโนจิ
 • 0

 • 08
  普通
  JR大阪環状線
  เท็นโนจิ