นิชิกุโจ(รถบัส)

JR สายซากุราจีม่า (สายยูเมซากิ) สำหรับ ยูนิเวอร์แซลซิตี้/ซากุระจิมะ

กรองรถไฟ :  ทั้งหมด 普通
37 คลิกที่เวลาเพื่อดูสถานีหยุด click on the time to see the stop stations