โมริโอกะ

JR สายหลักโตโฮะกุ(คุโรอิโสะ-โมริโอกะ) สำหรับ อิจิโนเซกิ

กรองรถไฟ :  ทั้งหมด 普通
37 คลิกที่เวลาเพื่อดูสถานีหยุด click on the time to see the stop stations