โมริโอกะ

JR ทาซาวาโกะเส้น สำหรับ ทาซาวะโค/คากุโนะดาเตะ/อากิตะ

กรองรถไฟ :  ทั้งหมด こまち
37 คลิกที่เวลาเพื่อดูสถานีหยุด click on the time to see the stop stations