สนามบินนาริตะ

สายหลักเคเซ (เกเจนะริตะ-สนามบินนาริตะ) สำหรับ เคเซนาริตะ/เคเซฟุนะบาชิ

37 คลิกที่เวลาเพื่อดูสถานีหยุด click on the time to see the stop stations