สนามบินนาริตะ

สายหลักเคเซ (เกเจนะริตะ-สนามบินนาริตะ) สำหรับ เคเซนาริตะ/เคเซฟุนะบาชิ

กรองรถไฟ :  ทั้งหมด 快速 普通 快特 有料特急 特急 通勤特急
37 คลิกที่เวลาเพื่อดูสถานีหยุด click on the time to see the stop stations

  5

 • 16
  快速
  京成本線快速
  เคเซอุเอโนะ
  54
  普通
  京成本線
  เคเซอุเอโนะ
 • 6

 • 12
  快特
  京成本線快特
  เคเซอุเอโนะ
  28
  普通
  京成本線
  เคเซอุเอโนะ
  56
  普通
  京成本線
  เคเซอุเอโนะ
 • 7

 • 19
  普通
  京成本線
  เคเซอุเอโนะ
  37
  快特
  京成本線快特
  เคเซอุเอโนะ
  44
  有料特急
  モーニングライナー206号
  เคเซอุเอโนะ
  59
  快特
  京成本線快特
  เคเซอุเอโนะ
 • 8

 • 20
  快特
  京成本線快特
  นิชิมาโกเมะ
  45
  特急
  京成本線特急
  เคเซอุเอโนะ
 • 9

 • 08
  特急
  京成本線特急
  เคเซอุเอโนะ
  28
  特急
  京成本線特急
  เคเซอุเอโนะ
  47
  特急
  京成本線特急
  เคเซอุเอโนะ
 • 10

 • 09
  特急
  京成本線特急
  เคเซอุเอโนะ
  26
  特急
  京成本線特急
  เคเซอุเอโนะ
  49
  快速
  京成本線快速
  นิชิมาโกเมะ
 • 11

 • 07
  快速
  京成本線快速
  นิชิมาโกเมะ
  29
  快速
  京成本線快速
  นิชิมาโกเมะ
  47
  快速
  京成本線快速
  นิชิมาโกเมะ
 • 12

 • 09
  快速
  京成本線快速
  นิชิมาโกเมะ
  28
  快速
  京成本線快速
  นิชิมาโกเมะ
  49
  快速
  京成本線快速
  นิชิมาโกเมะ
 • 13

 • 05
  快速
  京成本線快速
  นิชิมาโกเมะ
  29
  快速
  京成本線快速
  นิชิมาโกเมะ
  48
  快速
  京成本線快速
  นิชิมาโกเมะ
 • 14

 • 09
  快速
  京成本線快速
  นิชิมาโกเมะ
  28
  快速
  京成本線快速
  นิชิมาโกเมะ
  49
  快速
  京成本線快速
  นิชิมาโกเมะ
 • 15

 • 05
  快速
  京成本線快速
  นิชิมาโกเมะ
  29
  快速
  京成本線快速
  นิชิมาโกเมะ
  45
  快速
  京成本線快速
  นิชิมาโกเมะ
 • 16

 • 09
  快速
  京成本線快速
  นิชิมาโกเมะ
  28
  快速
  京成本線快速
  นิชิมาโกเมะ
  49
  快速
  京成本線快速
  นิชิมาโกเมะ
 • 17

 • 07
  快速
  京成本線快速
  นิชิมาโกเมะ
  30
  快速
  京成本線快速
  นิชิมาโกเมะ
  48
  快速
  京成本線快速
  นิชิมาโกเมะ
 • 18

 • 08
  特急
  京成本線特急
  เคเซอุเอโนะ
  24
  特急
  京成本線特急
  เคเซอุเอโนะ
  47
  特急
  京成本線特急
  เคเซอุเอโนะ
 • 19

 • 07
  特急
  京成本線特急
  เคเซอุเอโนะ
  30
  快速
  京成本線快速
  นิชิมาโกเมะ
  45
  快速
  京成本線快速
  เคเซทาคาซาโกะ
 • 20

 • 08
  特急
  京成本線特急
  เคเซอุเอโนะ
  25
  特急
  京成本線特急
  เคเซอุเอโนะ
  54
  特急
  京成本線特急
  เคเซอุเอโนะ
 • 21

 • 26
  特急
  京成本線特急
  เคเซอุเอโนะ
  49
  快速
  京成本線快速
  เคเซทาคาซาโกะ
 • 22

 • 09
  普通
  京成本線
  เคเซอุเอโนะ
  35
  通勤特急
  京成本線通勤特急
  เคเซอุเอโนะ
  53
  普通
  京成本線
  เคเซทาคาซาโกะ
 • 23

 • 30
  普通
  京成本線
  โซโกะซันโด
 • 0

 • 10
  普通
  京成本線
  โซโกะซันโด