สนามบินนาริตะ

สายหลักเคเซ (เกเจนะริตะ-สนามบินนาริตะ) สำหรับ เคเซนาริตะ/เคเซฟุนะบาชิ

กรองรถไฟ :  ทั้งหมด 快速 普通 快特 有料特急 特急 通勤特急
37 คลิกที่เวลาเพื่อดูสถานีหยุด click on the time to see the stop stations