สนามบินนาริตะ

อาคารสนามบิน 2 (นาริตะอาคารผู้โดยสาร 2 3)

สายหลักเคเซ (เกเจนะริตะ-สนามบินนาริตะ) สำหรับ เคเซนาริตะ/เคเซฟุนะบาชิ

37 คลิกที่เวลาเพื่อดูสถานีหยุด click on the time to see the stop stations

  5

 • 17
  รถไฟเร็ว
  สายหลักเคอิเซอิรถไฟเร็ว
  สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
  ชานชาลา: 2・3番ホーム
  47
  รถไฟธรรมดา
  สายหลักเคอิเซอิ
  เคเซอุเอโนะ
  ชานชาลา: 2・3番ホーム
 • 6

 • 00
  通勤特急
  京成本線通勤特急
  เคเซอุเอโนะ
  ชานชาลา: 2・3番ホーム
  27
  ด่วนด่วน
  สายหลักเคอิเซอิด่วนด่วน
  นิชิมาโกเมะ
  ชานชาลา: 2・3番ホーム
  53
  รถไฟธรรมดา
  สายหลักเคอิเซอิ
  เคเซอุเอโนะ
  ชานชาลา: 2・3番ホーム
 • 7

 • 13
  รถไฟธรรมดา
  สายหลักเคอิเซอิ
  เคเซอุเอโนะ
  ชานชาลา: 2・3番ホーム
  30
  รถไฟธรรมดา
  สายหลักเคอิเซอิ
  เคเซอุเอโนะ
  ชานชาลา: 2・3番ホーム
  40
  ด่วนด่วน
  สายหลักเคอิเซอิด่วนด่วน
  นิชิมาโกเมะ
  ชานชาลา: 2・3番ホーム
  49
  จ่ายด่วนพิเศษ
  モーニングライナー206号
  เคเซอุเอโนะ
  ชานชาลา: 2・3番ホーム
 • 8

 • 08
  รถไฟด่วนพิเศษ
  京成本線特急
  นิชิมาโกเมะ
  ชานชาลา: 2・3番ホーム
  33
  รถไฟเร็ว
  สายหลักเคอิเซอิรถไฟเร็ว
  เคเซอุเอโนะ
  ชานชาลา: 2・3番ホーム
  55
  รถไฟด่วนพิเศษ
  京成本線特急
  เคเซอุเอโนะ
  ชานชาลา: 2・3番ホーム
 • 9

 • 17
  รถไฟด่วนพิเศษ
  京成本線特急
  เคเซอุเอโนะ
  ชานชาลา: 2・3番ホーム
  45
  รถไฟด่วนพิเศษ
  京成本線特急
  เคเซอุเอโนะ
  ชานชาลา: 2・3番ホーム
 • 10

 • 08
  รถไฟด่วนพิเศษ
  京成本線特急
  เคเซอุเอโนะ
  ชานชาลา: 2・3番ホーム
  28
  รถไฟด่วนพิเศษ
  京成本線特急
  เคเซอุเอโนะ
  ชานชาลา: 2・3番ホーム
  47
  รถไฟเร็ว
  สายหลักเคอิเซอิรถไฟเร็ว
  นิชิมาโกเมะ
  ชานชาลา: 2・3番ホーム
 • 11

 • 08
  รถไฟเร็ว
  สายหลักเคอิเซอิรถไฟเร็ว
  นิชิมาโกเมะ
  ชานชาลา: 2・3番ホーム
  29
  รถไฟเร็ว
  สายหลักเคอิเซอิรถไฟเร็ว
  นิชิมาโกเมะ
  ชานชาลา: 2・3番ホーム
  47
  รถไฟเร็ว
  สายหลักเคอิเซอิรถไฟเร็ว
  นิชิมาโกเมะ
  ชานชาลา: 2・3番ホーム
 • 12

 • 09
  รถไฟเร็ว
  สายหลักเคอิเซอิรถไฟเร็ว
  นิชิมาโกเมะ
  ชานชาลา: 2・3番ホーム
  28
  รถไฟเร็ว
  สายหลักเคอิเซอิรถไฟเร็ว
  นิชิมาโกเมะ
  ชานชาลา: 2・3番ホーム
  49
  รถไฟเร็ว
  สายหลักเคอิเซอิรถไฟเร็ว
  นิชิมาโกเมะ
  ชานชาลา: 2・3番ホーム
 • 13

 • 05
  รถไฟเร็ว
  สายหลักเคอิเซอิรถไฟเร็ว
  นิชิมาโกเมะ
  ชานชาลา: 2・3番ホーム
  29
  รถไฟเร็ว
  สายหลักเคอิเซอิรถไฟเร็ว
  นิชิมาโกเมะ
  ชานชาลา: 2・3番ホーム
  48
  รถไฟเร็ว
  สายหลักเคอิเซอิรถไฟเร็ว
  นิชิมาโกเมะ
  ชานชาลา: 2・3番ホーム
 • 14

 • 08
  รถไฟเร็ว
  สายหลักเคอิเซอิรถไฟเร็ว
  นิชิมาโกเมะ
  ชานชาลา: 2・3番ホーム
  28
  รถไฟเร็ว
  สายหลักเคอิเซอิรถไฟเร็ว
  เคเซทาคาซาโกะ
  ชานชาลา: 2・3番ホーム
  49
  รถไฟเร็ว
  สายหลักเคอิเซอิรถไฟเร็ว
  เคเซทาคาซาโกะ
  ชานชาลา: 2・3番ホーム
 • 15

 • 05
  รถไฟเร็ว
  สายหลักเคอิเซอิรถไฟเร็ว
  นิชิมาโกเมะ
  ชานชาลา: 2・3番ホーム
  29
  รถไฟเร็ว
  สายหลักเคอิเซอิรถไฟเร็ว
  นิชิมาโกเมะ
  ชานชาลา: 2・3番ホーム
  45
  รถไฟเร็ว
  สายหลักเคอิเซอิรถไฟเร็ว
  มิซากิกุจิ
  ชานชาลา: 2・3番ホーム
 • 16

 • 08
  รถไฟด่วนพิเศษ
  京成本線特急
  นิชิมาโกเมะ
  ชานชาลา: 2・3番ホーム
  25
  รถไฟเร็ว
  สายหลักเคอิเซอิรถไฟเร็ว
  เคเซทาคาซาโกะ
  ชานชาลา: 2・3番ホーム
  49
  รถไฟด่วนพิเศษ
  京成本線特急
  สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
  ชานชาลา: 2・3番ホーム
 • 17

 • 07
  รถไฟเร็ว
  สายหลักเคอิเซอิรถไฟเร็ว
  เคเซทาคาซาโกะ
  ชานชาลา: 2・3番ホーム
  29
  รถไฟด่วนพิเศษ
  京成本線特急
  เคเซอุเอโนะ
  ชานชาลา: 2・3番ホーム
  45
  รถไฟเร็ว
  สายหลักเคอิเซอิรถไฟเร็ว
  เคเซทาคาซาโกะ
  ชานชาลา: 2・3番ホーム
 • 18

 • 08
  รถไฟด่วนพิเศษ
  京成本線特急
  เคเซอุเอโนะ
  ชานชาลา: 2・3番ホーム
  25
  ด่วนด่วน
  สายหลักเคอิเซอิด่วนด่วน
  นิชิมาโกเมะ
  ชานชาลา: 2・3番ホーム
  49
  รถไฟเร็ว
  สายหลักเคอิเซอิรถไฟเร็ว
  นิชิมาโกเมะ
  ชานชาลา: 2・3番ホーム
 • 19

 • 10
  รถไฟด่วนพิเศษ
  京成本線特急
  นิชิมาโกเมะ
  ชานชาลา: 2・3番ホーム
  29
  รถไฟด่วนพิเศษ
  京成本線特急
  เคเซอุเอโนะ
  ชานชาลา: 2・3番ホーム
  49
  รถไฟด่วนพิเศษ
  京成本線特急
  เคเซอุเอโนะ
  ชานชาลา: 2・3番ホーム
 • 20

 • 10
  รถไฟด่วนพิเศษ
  京成本線特急
  เคเซอุเอโนะ
  ชานชาลา: 2・3番ホーム
  27
  รถไฟด่วนพิเศษ
  京成本線特急
  เคเซอุเอโนะ
  ชานชาลา: 2・3番ホーム
  49
  รถไฟเร็ว
  สายหลักเคอิเซอิรถไฟเร็ว
  เคเซทาคาซาโกะ
  ชานชาลา: 2・3番ホーム
 • 21

 • 04
  รถไฟธรรมดา
  สายหลักเคอิเซอิ
  เคเซนาริตะ
  ชานชาลา: 2・3番ホーム
  18
  รถไฟธรรมดา
  สายหลักเคอิเซอิ
  เคเซชุดะนูมะ
  ชานชาลา: 2・3番ホーム
  34
  รถไฟด่วนพิเศษ
  京成本線特急
  เคเซอุเอโนะ
  ชานชาลา: 2・3番ホーム
  54
  รถไฟเร็ว
  สายหลักเคอิเซอิรถไฟเร็ว
  เคเซอุเอโนะ
  ชานชาลา: 2・3番ホーム
 • 22

 • 14
  รถไฟธรรมดา
  สายหลักเคอิเซอิ
  เคเซอุเอโนะ
  ชานชาลา: 2・3番ホーム
  34
  รถไฟเร็ว
  สายหลักเคอิเซอิรถไฟเร็ว
  เคเซอุเอโนะ
  ชานชาลา: 2・3番ホーム
  55
  รถไฟธรรมดา
  สายหลักเคอิเซอิ
  เคเซทาคาซาโกะ
  ชานชาลา: 2・3番ホーム
 • 23

 • 29
  รถไฟธรรมดา
  สายหลักเคอิเซอิ
  โซโกะซันโด
  ชานชาลา: 2・3番ホーム
 • 0

 • 09
  รถไฟธรรมดา
  สายหลักเคอิเซอิ
  โซโกะซันโด
  ชานชาลา: 2・3番ホーム
เนื้อหาของตารางเวลา 2023-09-22 ในปัจจุบันสะท้อนถึงข้อมูลล่าสุดที่ได้รับจาก Kotsu Shimbun การแก้ไขตารางเวลาจะดำเนินการทั่วประเทศญี่ปุ่นในวันเสาร์ที่ 16 มีนาคม 2024 โปรดทราบว่าเวลาอาจมีการเปลี่ยนแปลง ค
close

ข้อมูลในเว็บไซต์นี้มีประโยชน์หรือไม่?

bad

ไร้ประโยชน์

normal

เนื้อหาไม่เพียงพอ

good

มีประโยชน์

ขอบคุณสำหรับการตอบกลับครับ/ค่ะ พวกเราจะพยายามปรับปรุงคุณภาพต่อไป