สนามบินนาริตะ

สายเคเซสนามบินนาริตะ‧สายรถไฟสายโฮกุโจ สำหรับ เคเซทาคาซาโกะ/โอะเชียเกะ (โตเกียวสกายทรี)

กรองรถไฟ :  ทั้งหมด จ่ายด่วนพิเศษ AC特急
37 คลิกที่เวลาเพื่อดูสถานีหยุด click on the time to see the stop stations

  7

 • 23
  จ่ายด่วนพิเศษ
  京成成田空港線スカイライナー2号
  เคเซอุเอโนะ
 • 8

 • 12
  จ่ายด่วนพิเศษ
  京成成田空港線スカイライナー4号
  เคเซอุเอโนะ
 • 9

 • 07
  จ่ายด่วนพิเศษ
  京成成田空港線スカイライナー6号
  เคเซอุเอโนะ
  36
  จ่ายด่วนพิเศษ
  京成成田空港線スカイライナー8号
  เคเซอุเอโนะ
  53
  จ่ายด่วนพิเศษ
  京成成田空港線スカイライナー10号
  เคเซอุเอโนะ
 • 10

 • 19
  จ่ายด่วนพิเศษ
  京成成田空港線スカイライナー12号
  เคเซอุเอโนะ
  33
  จ่ายด่วนพิเศษ
  京成成田空港線スカイライナー114号
  เคเซอุเอโนะ
  59
  จ่ายด่วนพิเศษ
  京成成田空港線スカイライナー16号
  เคเซอุเอโนะ
 • 11

 • 13
  จ่ายด่วนพิเศษ
  京成成田空港線スカイライナー118号
  เคเซอุเอโนะ
  39
  จ่ายด่วนพิเศษ
  京成成田空港線スカイライナー20号
  เคเซอุเอโนะ
  59
  จ่ายด่วนพิเศษ
  京成成田空港線スカイライナー22号
  เคเซอุเอโนะ
 • 12

 • 13
  จ่ายด่วนพิเศษ
  京成成田空港線スカイライナー124号
  เคเซอุเอโนะ
  39
  จ่ายด่วนพิเศษ
  京成成田空港線スカイライナー26号
  เคเซอุเอโนะ
  59
  จ่ายด่วนพิเศษ
  京成成田空港線スカイライナー28号
  เคเซอุเอโนะ
 • 13

 • 13
  จ่ายด่วนพิเศษ
  京成成田空港線スカイライナー130号
  เคเซอุเอโนะ
  39
  จ่ายด่วนพิเศษ
  京成成田空港線スカイライナー32号
  เคเซอุเอโนะ
  59
  จ่ายด่วนพิเศษ
  京成成田空港線スカイライナー34号
  เคเซอุเอโนะ
 • 14

 • 13
  จ่ายด่วนพิเศษ
  京成成田空港線スカイライナー136号
  เคเซอุเอโนะ
  39
  จ่ายด่วนพิเศษ
  京成成田空港線スカイライナー38号
  เคเซอุเอโนะ
  59
  จ่ายด่วนพิเศษ
  京成成田空港線スカイライナー40号
  เคเซอุเอโนะ
 • 15

 • 13
  จ่ายด่วนพิเศษ
  京成成田空港線スカイライナー142号
  เคเซอุเอโนะ
  39
  จ่ายด่วนพิเศษ
  京成成田空港線スカイライナー44号
  เคเซอุเอโนะ
  59
  จ่ายด่วนพิเศษ
  京成成田空港線スカイライナー46号
  เคเซอุเอโนะ
 • 16

 • 13
  จ่ายด่วนพิเศษ
  京成成田空港線スカイライナー148号
  เคเซอุเอโนะ
  39
  จ่ายด่วนพิเศษ
  京成成田空港線スカイライナー50号
  เคเซอุเอโนะ
  59
  จ่ายด่วนพิเศษ
  京成成田空港線スカイライナー52号
  เคเซอุเอโนะ
 • 17

 • 19
  จ่ายด่วนพิเศษ
  京成成田空港線スカイライナー154号
  เคเซอุเอโนะ
  39
  จ่ายด่วนพิเศษ
  京成成田空港線スカイライナー56号
  เคเซอุเอโนะ
  59
  จ่ายด่วนพิเศษ
  京成成田空港線スカイライナー58号
  เคเซอุเอโนะ
 • 18

 • 15
  จ่ายด่วนพิเศษ
  京成成田空港線スカイライナー160号
  เคเซอุเอโนะ
  40
  จ่ายด่วนพิเศษ
  京成成田空港線スカイライナー62号
  เคเซอุเอโนะ
  44
  AC特急
  京成成田空港線アクセス特急
  เคเซอุเอโนะ
 • 19

 • 00
  จ่ายด่วนพิเศษ
  京成成田空港線スカイライナー64号
  เคเซอุเอโนะ
  20
  จ่ายด่วนพิเศษ
  京成成田空港線スカイライナー166号
  เคเซอุเอโนะ
  25
  AC特急
  京成成田空港線アクセス特急
  เคเซอุเอโนะ
  40
  จ่ายด่วนพิเศษ
  京成成田空港線スカイライナー68号
  เคเซอุเอโนะ
 • 20

 • 00
  จ่ายด่วนพิเศษ
  京成成田空港線スカイライナー70号
  เคเซอุเอโนะ
  30
  จ่ายด่วนพิเศษ
  京成成田空港線スカイライナー172号
  เคเซอุเอโนะ
 • 21

 • 00
  จ่ายด่วนพิเศษ
  京成成田空港線スカイライナー74号
  เคเซอุเอโนะ
  30
  จ่ายด่วนพิเศษ
  京成成田空港線スカイライナー76号
  เคเซอุเอโนะ
 • 22

 • 00
  จ่ายด่วนพิเศษ
  京成成田空港線スカイライナー178号
  เคเซอุเอโนะ
  04
  AC特急
  京成成田空港線アクセス特急
  เคเซอุเอโนะ
  20
  จ่ายด่วนพิเศษ
  京成成田空港線スカイライナー180号
  เคเซอุเอโนะ
  40
  จ่ายด่วนพิเศษ
  京成成田空港線スカイライナー182号
  เคเซอุเอโนะ
 • 23

 • 00
  จ่ายด่วนพิเศษ
  京成成田空港線スカイライナー184号
  เคเซอุเอโนะ