สนามบินนาริตะ

สายเคเซสนามบินนาริตะ‧สายรถไฟสายโฮกุโจ สำหรับ เคเซทาคาซาโกะ/โอะเชียเกะ (โตเกียวสกายทรี)

กรองรถไฟ :  ทั้งหมด 有料特急 AC特急
37 คลิกที่เวลาเพื่อดูสถานีหยุด click on the time to see the stop stations

  7

 • 23
  有料特急
  京成成田空港線スカイライナー2号
  เคเซอุเอโนะ
 • 8

 • 12
  有料特急
  京成成田空港線スカイライナー4号
  เคเซอุเอโนะ
 • 9

 • 07
  有料特急
  京成成田空港線スカイライナー6号
  เคเซอุเอโนะ
  36
  有料特急
  京成成田空港線スカイライナー8号
  เคเซอุเอโนะ
  53
  有料特急
  京成成田空港線スカイライナー10号
  เคเซอุเอโนะ
 • 10

 • 19
  有料特急
  京成成田空港線スカイライナー12号
  เคเซอุเอโนะ
  33
  有料特急
  京成成田空港線スカイライナー14号
  เคเซอุเอโนะ
  59
  有料特急
  京成成田空港線スカイライナー16号
  เคเซอุเอโนะ
 • 11

 • 13
  有料特急
  京成成田空港線スカイライナー18号
  เคเซอุเอโนะ
  39
  有料特急
  京成成田空港線スカイライナー20号
  เคเซอุเอโนะ
  59
  有料特急
  京成成田空港線スカイライナー22号
  เคเซอุเอโนะ
 • 12

 • 13
  有料特急
  京成成田空港線スカイライナー24号
  เคเซอุเอโนะ
  39
  有料特急
  京成成田空港線スカイライナー26号
  เคเซอุเอโนะ
  59
  有料特急
  京成成田空港線スカイライナー28号
  เคเซอุเอโนะ
 • 13

 • 13
  有料特急
  京成成田空港線スカイライナー30号
  เคเซอุเอโนะ
  39
  有料特急
  京成成田空港線スカイライナー32号
  เคเซอุเอโนะ
  59
  有料特急
  京成成田空港線スカイライナー34号
  เคเซอุเอโนะ
 • 14

 • 13
  有料特急
  京成成田空港線スカイライナー36号
  เคเซอุเอโนะ
  39
  有料特急
  京成成田空港線スカイライナー38号
  เคเซอุเอโนะ
  59
  有料特急
  京成成田空港線スカイライナー40号
  เคเซอุเอโนะ
 • 15

 • 13
  有料特急
  京成成田空港線スカイライナー42号
  เคเซอุเอโนะ
  39
  有料特急
  京成成田空港線スカイライナー44号
  เคเซอุเอโนะ
  59
  有料特急
  京成成田空港線スカイライナー46号
  เคเซอุเอโนะ
 • 16

 • 13
  有料特急
  京成成田空港線スカイライナー48号
  เคเซอุเอโนะ
  39
  有料特急
  京成成田空港線スカイライナー50号
  เคเซอุเอโนะ
  59
  有料特急
  京成成田空港線スカイライナー52号
  เคเซอุเอโนะ
 • 17

 • 19
  有料特急
  京成成田空港線スカイライナー54号
  เคเซอุเอโนะ
  39
  有料特急
  京成成田空港線スカイライナー56号
  เคเซอุเอโนะ
  59
  有料特急
  京成成田空港線スカイライナー58号
  เคเซอุเอโนะ
 • 18

 • 15
  有料特急
  京成成田空港線スカイライナー60号
  เคเซอุเอโนะ
  40
  有料特急
  京成成田空港線スカイライナー62号
  เคเซอุเอโนะ
  44
  AC特急
  京成成田空港線アクセス特急
  เคเซอุเอโนะ
 • 19

 • 00
  有料特急
  京成成田空港線スカイライナー64号
  เคเซอุเอโนะ
  20
  有料特急
  京成成田空港線スカイライナー66号
  เคเซอุเอโนะ
  25
  AC特急
  京成成田空港線アクセス特急
  เคเซอุเอโนะ
  40
  有料特急
  京成成田空港線スカイライナー68号
  เคเซอุเอโนะ
 • 20

 • 00
  有料特急
  京成成田空港線スカイライナー70号
  เคเซอุเอโนะ
  30
  有料特急
  京成成田空港線スカイライナー72号
  เคเซอุเอโนะ
 • 21

 • 00
  有料特急
  京成成田空港線スカイライナー74号
  เคเซอุเอโนะ
  30
  有料特急
  京成成田空港線スカイライナー76号
  เคเซอุเอโนะ
 • 22

 • 00
  有料特急
  京成成田空港線スカイライナー78号
  เคเซอุเอโนะ
  04
  AC特急
  京成成田空港線アクセス特急
  เคเซอุเอโนะ
  30
  有料特急
  京成成田空港線スカイライナー80号
  เคเซอุเอโนะ
 • 23

 • 00
  有料特急
  京成成田空港線スカイライナー82号
  เคเซอุเอโนะ