สนามบินนาริตะ

สายเคเซสนามบินนาริตะ‧สายรถไฟสายโฮกุโจ สำหรับ เคเซทาคาซาโกะ/โอะเชียเกะ (โตเกียวสกายทรี)

กรองรถไฟ :  ทั้งหมด 有料特急 AC特急
37 คลิกที่เวลาเพื่อดูสถานีหยุด click on the time to see the stop stations