นาริตะ

JR สายนาริตะ(อาบิโกะ-นาริตะ) สำหรับ ฟุสะ/อาบิโกะ (จังหวัดชิบะ)/อุเอโนะ

กรองรถไฟ :  ทั้งหมด 普通
37 คลิกที่เวลาเพื่อดูสถานีหยุด click on the time to see the stop stations