มิโตะ

JR เจียวบันเส้น สำหรับ อุเอโนะ

opposite direction ฝั่งตรงข้าม
กรองรถไฟ :  ทั้งหมด 普通 特急
37 คลิกที่เวลาเพื่อดูสถานีหยุด click on the time to see the stop stations

  4

 • 33
  普通
  JR常磐線・上野東京ライン
  ชินากาว่า
  58
  普通
  JR常磐線
  โอยามะ
 • 5

 • 16
  普通
  JR常磐線・上野東京ライン
  ชินากาว่า
  38
  普通
  JR常磐線
  อุเอโนะ
  49
  普通
  JR常磐線
  อุเอโนะ
  56
  特急
  ときわ54号
  ชินากาว่า
  59
  普通
  JR常磐線
  โอยามะ
 • 6

 • 10
  普通
  JR常磐線
  สึชิอุระ
  22
  普通
  JR常磐線
  อุเอโนะ
  26
  特急
  ときわ56号
  ชินากาว่า
  39
  普通
  JR常磐線・上野東京ライン
  ชินากาว่า
  53
  普通
  JR常磐線
  โอยามะ
 • 7

 • 02
  特急
  ひたち2号
  ชินากาว่า
  05
  普通
  JR常磐線・上野東京ライン
  ชินากาว่า
  21
  普通
  JR常磐線・上野東京ライン
  ชินากาว่า
  33
  特急
  ときわ58号
  ชินากาว่า
  35
  普通
  JR常磐線
  โอยามะ
  49
  普通
  JR常磐線・上野東京ライン
  ชินากาว่า
 • 8

 • 10
  特急
  ひたち4号
  ชินากาว่า
  13
  普通
  JR常磐線・上野東京ライン
  ชินากาว่า
  35
  普通
  JR常磐線
  อุเอโนะ
  39
  普通
  JR常磐線
  โอยามะ
  48
  特急
  ときわ60号
  ชินากาว่า
 • 9

 • 08
  普通
  JR常磐線・上野東京ライン
  ชินากาว่า
  27
  特急
  ひたち6号
  ชินากาว่า
  33
  普通
  JR常磐線・上野東京ライン
  ชินากาว่า
  53
  特急
  ときわ62号
  ชินากาว่า
 • 10

 • 02
  普通
  JR常磐線
  โอยามะ
  07
  普通
  JR常磐線
  สึชิอุระ
  27
  特急
  ひたち8号
  ชินากาว่า
  37
  普通
  JR常磐線
  สึชิอุระ
  53
  特急
  ときわ64号
  ชินากาว่า
 • 11

 • 05
  普通
  JR常磐線
  สึชิอุระ
  27
  特急
  ひたち10号
  ชินากาว่า
  37
  普通
  JR常磐線
  สึชิอุระ
  53
  特急
  ときわ66号
  ชินากาว่า
 • 12

 • 04
  普通
  JR常磐線
  สึชิอุระ
  27
  特急
  ひたち12号
  ชินากาว่า
  37
  普通
  JR常磐線
  สึชิอุระ
  53
  特急
  ときわ68号
  ชินากาว่า
 • 13

 • 04
  普通
  JR常磐線
  สึชิอุระ
  27
  特急
  ひたち14号
  ชินากาว่า
  37
  普通
  JR常磐線
  สึชิอุระ
  53
  特急
  ときわ70号
  ชินากาว่า
 • 14

 • 04
  普通
  JR常磐線
  สึชิอุระ
  27
  特急
  ひたち16号
  ชินากาว่า
  37
  普通
  JR常磐線
  สึชิอุระ
  53
  特急
  ときわ72号
  ชินากาว่า
 • 15

 • 00
  普通
  JR常磐線
  สึชิอุระ
  13
  普通
  JR常磐線
  โอยามะ
  27
  特急
  ひたち18号
  ชินากาว่า
  31
  普通
  JR常磐線
  อุเอโนะ
  53
  特急
  ときわ74号
  ชินากาว่า
 • 16

 • 06
  普通
  JR常磐線
  อุเอโนะ
  27
  特急
  ひたち20号
  ชินากาว่า
  31
  普通
  JR常磐線
  อุเอโนะ
  53
  特急
  ときわ76号
  ชินากาว่า
 • 17

 • 01
  普通
  JR常磐線
  โอยามะ
  06
  普通
  JR常磐線
  อุเอโนะ
  27
  特急
  ひたち22号
  ชินากาว่า
  34
  普通
  JR常磐線
  อุเอโนะ
  53
  特急
  ときわ78号
  ชินากาว่า
 • 18

 • 00
  普通
  JR常磐線・上野東京ライン
  ชินากาว่า
  15
  普通
  JR常磐線・上野東京ライン
  ชินากาว่า
  27
  特急
  ひたち24号
  ชินากาว่า
  30
  普通
  JR常磐線
  โอยามะ
  38
  普通
  JR常磐線・上野東京ライン
  ชินากาว่า
  53
  特急
  ときわ80号
  ชินากาว่า
 • 19

 • 11
  普通
  JR常磐線
  สึชิอุระ
  27
  特急
  ひたち26号
  ชินากาว่า
  30
  普通
  JR常磐線
  โอยามะ
  40
  普通
  JR常磐線
  อุเอโนะ
  53
  特急
  ときわ82号
  ชินากาว่า
 • 20

 • 11
  普通
  JR常磐線
  โอยามะ
  16
  普通
  JR常磐線・上野東京ライン
  ชินากาว่า
  27
  特急
  ひたち28号
  ชินากาว่า
  53
  特急
  ときわ84号
  ชินากาว่า
 • 21

 • 00
  普通
  JR常磐線
  อุเอโนะ
  10
  普通
  JR常磐線
  โอยามะ
  27
  特急
  ひたち30号
  ชินากาว่า
  30
  普通
  JR常磐線
  อุเอโนะ
  53
  特急
  ときわ86号
  ชินากาว่า
  56
  普通
  JR常磐線
  อุเอโนะ
 • 22

 • 30
  普通
  JR常磐線
  ชิโมะดาเตะ
  40
  普通
  JR常磐線
  อาบิโกะ (จังหวัดชิบะ)
 • 23

 • 35
  普通
  JR常磐線
  สึชิอุระ