มิโตะ

JR เจียวบันเส้น สำหรับ อิวากิ/ฮาราโนะมาจิ

opposite direction ฝั่งตรงข้าม
กรองรถไฟ :  ทั้งหมด 普通 特急
37 คลิกที่เวลาเพื่อดูสถานีหยุด click on the time to see the stop stations

  5

 • 09
  普通
  JR常磐線
  อิวากิ
  50
  普通
  JR常磐線
  อิวากิ
 • 6

 • 10
  普通
  JR常磐線
  อิวากิ
  30
  普通
  JR常磐線
  อิวากิ
  46
  普通
  JR常磐線
  ทาคาฮางิ
 • 7

 • 00
  普通
  JR常磐線
  คัตสึตะ
  03
  普通
  JR常磐線
  อิวากิ
  19
  普通
  JR常磐線
  อิวากิ
  27
  普通
  JR常磐線
  ทาคาฮางิ
  40
  普通
  JR常磐線
  อิวากิ
  47
  普通
  JR常磐線
  ทาคาฮางิ
  58
  普通
  JR常磐線
  คัตสึตะ
 • 8

 • 11
  特急
  ひたち1号
  อิวากิ
  18
  普通
  JR常磐線
  อิวากิ
  28
  普通
  JR常磐線
  คัตสึตะ
  38
  普通
  JR常磐線
  ทาคาฮางิ
  46
  普通
  JR常磐線・上野東京ライン
  คัตสึตะ
  50
  特急
  ときわ51号
  ทาคาฮางิ
  56
  普通
  JR常磐線
  คัตสึตะ
 • 9

 • 09
  普通
  JR常磐線
  ฮิโรโนะ (จังหวัดฟุกุชิมะ)
  19
  特急
  ひたち3号
  เซ็นได
  36
  普通
  JR常磐線
  ทาคาฮางิ
  42
  普通
  JR常磐線
  คัตสึตะ
  50
  特急
  ときわ53号
  คัตสึตะ
 • 10

 • 05
  普通
  JR常磐線
  อิวากิ
  11
  普通
  JR常磐線
  คัตสึตะ
  17
  特急
  ひたち5号
  อิวากิ
  25
  普通
  JR常磐線
  คัตสึตะ
  32
  普通
  JR常磐線
  ทาคาฮางิ
  40
  普通
  JR常磐線
  คัตสึตะ
  48
  特急
  ときわ55号
  คัตสึตะ
  59
  普通
  JR常磐線
  คัตสึตะ
 • 11

 • 06
  特急
  ひたち7号
  อิวากิ
  10
  普通
  JR常磐線
  อิวากิ
  38
  普通
  JR常磐線
  ทาคาฮางิ
  51
  特急
  ときわ57号
  คัตสึตะ
 • 12

 • 02
  普通
  JR常磐線
  คัตสึตะ
  07
  特急
  ひたち9号
  อิวากิ
  10
  普通
  JR常磐線
  อิวากิ
  19
  普通
  JR常磐線
  คัตสึตะ
  38
  普通
  JR常磐線
  ทาคาฮางิ
  45
  特急
  ときわ59号
  คัตสึตะ
 • 13

 • 02
  普通
  JR常磐線
  คัตสึตะ
  07
  特急
  ひたち11号
  อิวากิ
  10
  普通
  JR常磐線
  อิวากิ
  38
  普通
  JR常磐線
  ทาคาฮางิ
  45
  特急
  ときわ61号
  คัตสึตะ
 • 14

 • 02
  普通
  JR常磐線
  คัตสึตะ
  07
  特急
  ひたち13号
  เซ็นได
  10
  普通
  JR常磐線
  ทาคาฮางิ
  38
  普通
  JR常磐線
  อิวากิ
  45
  特急
  ときわ63号
  คัตสึตะ
 • 15

 • 02
  普通
  JR常磐線
  คัตสึตะ
  09
  特急
  ひたち15号
  อิวากิ
  12
  普通
  JR常磐線
  อิวากิ
  34
  普通
  JR常磐線
  คัตสึตะ
  40
  普通
  JR常磐線
  อิวากิ
  46
  特急
  ときわ65号
  คัตสึตะ
 • 16

 • 07
  特急
  ひたち17号
  อิวากิ
  10
  普通
  JR常磐線
  อิวากิ
  30
  普通
  JR常磐線
  ทาคาฮางิ
  42
  普通
  JR常磐線・上野東京ライン
  คัตสึตะ
  47
  特急
  ときわ67号
  คัตสึตะ
  54
  普通
  JR常磐線
  อิวากิ
 • 17

 • 06
  特急
  ひたち19号
  เซ็นได
  14
  普通
  JR常磐線
  ทาคาฮางิ
  25
  普通
  JR常磐線
  คัตสึตะ
  35
  普通
  JR常磐線
  อิวากิ
  47
  特急
  ときわ69号
  คัตสึตะ
  56
  普通
  JR常磐線・上野東京ライン
  คัตสึตะ
 • 18

 • 08
  特急
  ひたち21号
  อิวากิ
  15
  普通
  JR常磐線
  อิวากิ
  40
  普通
  JR常磐線
  ฮาราโนะมาจิ
  51
  特急
  ときわ71号
  คัตสึตะ
  56
  普通
  JR常磐線・上野東京ライン
  ทาคาฮางิ
 • 19

 • 03
  普通
  JR常磐線
  คัตสึตะ
  10
  特急
  ひたち23号
  อิวากิ
  15
  普通
  JR常磐線・上野東京ライン
  คัตสึตะ
  25
  普通
  JR常磐線
  อิวากิ
  35
  普通
  JR常磐線
  คัตสึตะ
  48
  特急
  ときわ73号
  ทาคาฮางิ
  51
  普通
  JR常磐線・上野東京ライン
  คัตสึตะ
 • 20

 • 09
  特急
  ひたち25号
  อิวากิ
  15
  普通
  JR常磐線
  ทาคาฮางิ
  39
  普通
  JR常磐線
  อิวากิ
  47
  普通
  JR常磐線・上野東京ライン
  คัตสึตะ
  52
  特急
  ときわ75号
  คัตสึตะ
 • 21

 • 03
  普通
  JR常磐線
  คัตสึตะ
  09
  特急
  ひたち27号
  อิวากิ
  26
  普通
  JR常磐線
  อิวากิ
  37
  普通
  JR常磐線・上野東京ライン
  คัตสึตะ
  51
  特急
  ときわ77号
  ทาคาฮางิ
 • 22

 • 00
  普通
  JR常磐線・上野東京ライン
  คัตสึตะ
  11
  特急
  ひたち29号
  อิวากิ
  28
  普通
  JR常磐線
  โอสึโก
  40
  普通
  JR常磐線
  คัตสึตะ
  55
  特急
  ときわ79号
  คัตสึตะ
 • 23

 • 05
  普通
  JR常磐線
  คัตสึตะ
  15
  特急
  ときわ81号
  ทาคาฮางิ
  35
  普通
  JR常磐線
  ทาคาฮางิ
  45
  普通
  JR常磐線
  คัตสึตะ
 • 0

 • 24
  特急
  ときわ85号
  คัตสึตะ
  31
  普通
  JR常磐線・上野東京ライン
  คัตสึตะ
  48
  普通
  JR常磐線・上野東京ライン
  คัตสึตะ