นินเกียวโจ

รถไฟใต้ดินโทเอ สายอาซากูซะ สำหรับ นิชิมาโกเมะ

opposite direction ฝั่งตรงข้าม
กรองรถไฟ :  ทั้งหมด 快特 急行 特急 普通
37 คลิกที่เวลาเพื่อดูสถานีหยุด click on the time to see the stop stations

  5

 • 10
  快特
  都営浅草線快特
  สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
  23
  急行
  都営浅草線急行
  สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
  53
  急行
  都営浅草線急行
  สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
 • 6

 • 12
  急行
  都営浅草線急行
  สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
  37
  急行
  都営浅草線急行
  สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
  50
  急行
  都営浅草線急行
  สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
 • 7

 • 02
  急行
  都営浅草線急行
  สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
  12
  急行
  都営浅草線急行
  สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
  18
  急行
  都営浅草線急行
  สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
  26
  快特
  都営浅草線快特
  สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
  34
  急行
  都営浅草線急行
  สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
  37
  特急
  都営浅草線特急
  เกย์คิวคุริฮามะ
  43
  急行
  都営浅草線急行
  สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
  48
  特急
  都営浅草線特急
  มิซากิกุจิ
  53
  急行
  都営浅草線急行
  สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
  59
  特急
  都営浅草線特急
  มิซากิกุจิ
 • 8

 • 04
  急行
  都営浅草線急行
  สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
  09
  特急
  都営浅草線特急
  มิซากิกุจิ
  14
  急行
  都営浅草線急行
  สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
  19
  特急
  都営浅草線特急
  มิซากิกุจิ
  24
  急行
  都営浅草線急行
  สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
  30
  特急
  都営浅草線特急
  เกย์คิวคุริฮามะ
  33
  急行
  都営浅草線急行
  สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
  39
  特急
  都営浅草線特急
  มิซากิกุจิ
  44
  急行
  都営浅草線急行
  สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
  50
  特急
  都営浅草線特急
  เกย์คิวคุริฮามะ
  52
  急行
  都営浅草線急行
  สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
 • 9

 • 00
  特急
  都営浅草線特急
  มิซากิกุจิ
  05
  急行
  都営浅草線急行
  สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
  11
  特急
  都営浅草線特急
  เกย์คิวคุริฮามะ
  14
  急行
  都営浅草線急行
  สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
  20
  普通
  都営浅草線
  ชินากาว่า
  32
  快特
  都営浅草線快特
  เกย์คิวคุริฮามะ
  48
  急行
  都営浅草線急行
  สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
  56
  快特
  都営浅草線快特
  มิซากิกุจิ
  59
  急行
  都営浅草線急行
  สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
 • 10

 • 04
  普通
  都営浅草線
  ชินากาว่า
  10
  急行
  都営浅草線急行
  สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
  18
  急行
  都営浅草線急行
  สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
  32
  特急
  都営浅草線特急
  มิซากิกุจิ
  36
  特急
  都営浅草線特急
  สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
  47
  快特
  都営浅草線快特
  สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
  52
  特急
  都営浅草線特急
  มิซากิกุจิ
  58
  特急
  都営浅草線特急
  สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
 • 11

 • 12
  特急
  都営浅草線特急
  มิซากิกุจิ
  17
  特急
  都営浅草線特急
  สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
  27
  快特
  都営浅草線快特
  สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
  32
  特急
  都営浅草線特急
  มิซากิกุจิ
  37
  特急
  都営浅草線特急
  สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
  52
  特急
  都営浅草線特急
  มิซากิกุจิ
  57
  特急
  都営浅草線特急
  สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
 • 12

 • 07
  快特
  都営浅草線快特
  สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
  12
  特急
  都営浅草線特急
  มิซากิกุจิ
  17
  特急
  都営浅草線特急
  สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
  32
  特急
  都営浅草線特急
  มิซากิกุจิ
  37
  特急
  都営浅草線特急
  สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
  47
  快特
  都営浅草線快特
  สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
  52
  特急
  都営浅草線特急
  มิซากิกุจิ
  57
  特急
  都営浅草線特急
  สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
 • 13

 • 12
  特急
  都営浅草線特急
  มิซากิกุจิ
  17
  特急
  都営浅草線特急
  สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
  27
  快特
  都営浅草線快特
  สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
  32
  特急
  都営浅草線特急
  มิซากิกุจิ
  37
  特急
  都営浅草線特急
  สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
  52
  特急
  都営浅草線特急
  มิซากิกุจิ
  57
  特急
  都営浅草線特急
  สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
 • 14

 • 07
  快特
  都営浅草線快特
  สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
  12
  特急
  都営浅草線特急
  มิซากิกุจิ
  17
  特急
  都営浅草線特急
  สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
  32
  特急
  都営浅草線特急
  มิซากิกุจิ
  37
  特急
  都営浅草線特急
  สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
  47
  快特
  都営浅草線快特
  สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
  52
  特急
  都営浅草線特急
  มิซากิกุจิ
  57
  特急
  都営浅草線特急
  สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
 • 15

 • 12
  特急
  都営浅草線特急
  มิซากิกุจิ
  17
  快特
  都営浅草線快特
  สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
  27
  快特
  都営浅草線快特
  สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
  31
  特急
  都営浅草線特急
  มิซากิกุจิ
  37
  快特
  都営浅草線快特
  สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
  57
  急行
  都営浅草線急行
  สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
 • 16

 • 06
  快特
  都営浅草線快特
  มิซากิกุจิ
  10
  急行
  都営浅草線急行
  สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
  18
  急行
  都営浅草線急行
  สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
  23
  特急
  都営浅草線特急
  มิซากิกุจิ
  32
  急行
  都営浅草線急行
  สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
  38
  特急
  都営浅草線特急
  มิซากิกุจิ
  46
  急行
  都営浅草線急行
  สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
  51
  特急
  都営浅草線特急
  มิซากิกุจิ
  57
  急行
  都営浅草線急行
  สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
 • 17

 • 00
  特急
  都営浅草線特急
  เกย์คิวคุริฮามะ
  07
  急行
  都営浅草線急行
  สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
  21
  特急
  都営浅草線特急
  มิซากิกุจิ
  26
  急行
  都営浅草線急行
  สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
  29
  特急
  都営浅草線特急
  มิซากิกุจิ
  36
  急行
  都営浅草線急行
  สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
  40
  特急
  都営浅草線特急
  มิซากิกุจิ
  46
  急行
  都営浅草線急行
  สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
  51
  特急
  都営浅草線特急
  มิซากิกุจิ
  56
  急行
  都営浅草線急行
  สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
 • 18

 • 00
  特急
  都営浅草線特急
  มิซากิกุจิ
  06
  急行
  都営浅草線急行
  สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
  11
  特急
  都営浅草線特急
  เกย์คิวคุริฮามะ
  16
  急行
  都営浅草線急行
  สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
  20
  特急
  都営浅草線特急
  มิซากิกุจิ
  26
  急行
  都営浅草線急行
  สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
  30
  特急
  都営浅草線特急
  เกย์คิวคุริฮามะ
  37
  急行
  都営浅草線急行
  สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
  41
  特急
  都営浅草線特急
  มิซากิกุจิ
  44
  急行
  都営浅草線急行
  สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
  51
  特急
  都営浅草線特急
  เกย์คิวคุริฮามะ
  57
  急行
  都営浅草線急行
  สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
 • 19

 • 01
  特急
  都営浅草線特急
  มิซากิกุจิ
  06
  急行
  都営浅草線急行
  สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
  11
  特急
  都営浅草線特急
  มิซากิกุจิ
  26
  急行
  都営浅草線急行
  สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
  31
  快特
  都営浅草線快特
  เกย์คิวคุริฮามะ
  37
  急行
  都営浅草線急行
  สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
  52
  快特
  都営浅草線快特
  เกย์คิวคุริฮามะ
  59
  急行
  都営浅草線急行
  สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
 • 20

 • 02
  急行
  都営浅草線急行
  สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
  09
  快特
  都営浅草線快特
  เกย์คิวคุริฮามะ
  17
  急行
  都営浅草線急行
  สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
  21
  急行
  都営浅草線急行
  สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
  30
  快特
  都営浅草線快特
  เกย์คิวคุริฮามะ
  37
  急行
  都営浅草線急行
  สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
  50
  快特
  都営浅草線快特
  เกย์คิวคุริฮามะ
  56
  急行
  都営浅草線急行
  สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
 • 21

 • 03
  急行
  都営浅草線急行
  สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
  12
  快特
  都営浅草線快特
  มิซากิกุจิ
  16
  急行
  都営浅草線急行
  สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
  31
  快特
  都営浅草線快特
  มิซากิกุจิ
  38
  急行
  都営浅草線急行
  สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
  47
  急行
  都営浅草線急行
  สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
  51
  快特
  都営浅草線快特
  มิซากิกุจิ
 • 22

 • 02
  急行
  都営浅草線急行
  สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
  14
  快特
  都営浅草線快特
  เกย์คิวคุริฮามะ
  24
  急行
  都営浅草線急行
  สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
  33
  特急
  都営浅草線特急
  มิซากิกุจิ
  48
  急行
  都営浅草線急行
  สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
  57
  特急
  都営浅草線特急
  มิอูระไคกัน
 • 23

 • 15
  特急
  都営浅草線特急
  เกย์คิวคุริฮามะ
  35
  特急
  都営浅草線特急
  คานากาว่าชินมาจิ
 • 0

 • 04
  普通
  都営浅草線
  ชินากาว่า