คันดะ (โตเกียว)

JR เกฮีนโตโฮะกุเส้น สำหรับ อุเอโนะ/อาคาบาเนะ

opposite direction ฝั่งตรงข้าม
กรองรถไฟ :  ทั้งหมด รถไฟธรรมดา รถไฟเร็ว
37 คลิกที่เวลาเพื่อดูสถานีหยุด click on the time to see the stop stations

  4

 • 47
  รถไฟธรรมดา
  JR京浜東北・根岸線
  โอมิยะ (ไซตามะ)
 • 5

 • 04
  รถไฟธรรมดา
  JR京浜東北・根岸線
  โอมิยะ (ไซตามะ)
  18
  รถไฟธรรมดา
  JR京浜東北・根岸線
  โอมิยะ (ไซตามะ)
  29
  รถไฟธรรมดา
  JR京浜東北・根岸線
  โอมิยะ (ไซตามะ)
  42
  รถไฟธรรมดา
  JR京浜東北・根岸線
  โอมิยะ (ไซตามะ)
  56
  รถไฟธรรมดา
  JR京浜東北・根岸線
  โอมิยะ (ไซตามะ)
 • 6

 • 03
  รถไฟธรรมดา
  JR京浜東北・根岸線
  โอมิยะ (ไซตามะ)
  11
  รถไฟธรรมดา
  JR京浜東北・根岸線
  โอมิยะ (ไซตามะ)
  18
  รถไฟธรรมดา
  JR京浜東北・根岸線
  โอมิยะ (ไซตามะ)
  25
  รถไฟธรรมดา
  JR京浜東北・根岸線
  โอมิยะ (ไซตามะ)
  30
  รถไฟธรรมดา
  JR京浜東北・根岸線
  โอมิยะ (ไซตามะ)
  36
  รถไฟธรรมดา
  JR京浜東北・根岸線
  โอมิยะ (ไซตามะ)
  42
  รถไฟธรรมดา
  JR京浜東北・根岸線
  โอมิยะ (ไซตามะ)
  45
  รถไฟธรรมดา
  JR京浜東北・根岸線
  โอมิยะ (ไซตามะ)
  51
  รถไฟธรรมดา
  JR京浜東北・根岸線
  โอมิยะ (ไซตามะ)
  56
  รถไฟธรรมดา
  JR京浜東北・根岸線
  โอมิยะ (ไซตามะ)
 • 7

 • 00
  รถไฟธรรมดา
  JR京浜東北・根岸線
  โอมิยะ (ไซตามะ)
  04
  รถไฟธรรมดา
  JR京浜東北・根岸線
  โอมิยะ (ไซตามะ)
  09
  รถไฟธรรมดา
  JR京浜東北・根岸線
  โอมิยะ (ไซตามะ)
  13
  รถไฟธรรมดา
  JR京浜東北・根岸線
  โอมิยะ (ไซตามะ)
  17
  รถไฟธรรมดา
  JR京浜東北・根岸線
  มินามิอุระวะ
  20
  รถไฟธรรมดา
  JR京浜東北・根岸線
  โอมิยะ (ไซตามะ)
  24
  รถไฟธรรมดา
  JR京浜東北・根岸線
  โอมิยะ (ไซตามะ)
  28
  รถไฟธรรมดา
  JR京浜東北・根岸線
  มินามิอุระวะ
  32
  รถไฟธรรมดา
  JR京浜東北・根岸線
  โอมิยะ (ไซตามะ)
  36
  รถไฟธรรมดา
  JR京浜東北・根岸線
  มินามิอุระวะ
  40
  รถไฟธรรมดา
  JR京浜東北・根岸線
  โอมิยะ (ไซตามะ)
  44
  รถไฟธรรมดา
  JR京浜東北・根岸線
  มินามิอุระวะ
  48
  รถไฟธรรมดา
  JR京浜東北・根岸線
  โอมิยะ (ไซตามะ)
  51
  รถไฟธรรมดา
  JR京浜東北・根岸線
  โอมิยะ (ไซตามะ)
  54
  รถไฟธรรมดา
  JR京浜東北・根岸線
  โอมิยะ (ไซตามะ)
  56
  รถไฟธรรมดา
  JR京浜東北・根岸線
  มินามิอุระวะ
  59
  รถไฟธรรมดา
  JR京浜東北・根岸線
  โอมิยะ (ไซตามะ)
 • 8

 • 01
  รถไฟธรรมดา
  JR京浜東北・根岸線
  โอมิยะ (ไซตามะ)
  03
  รถไฟธรรมดา
  JR京浜東北・根岸線
  มินามิอุระวะ
  06
  รถไฟธรรมดา
  JR京浜東北・根岸線
  โอมิยะ (ไซตามะ)
  09
  รถไฟธรรมดา
  JR京浜東北・根岸線
  อาคาบาเนะ
  12
  รถไฟธรรมดา
  JR京浜東北・根岸線
  โอมิยะ (ไซตามะ)
  14
  รถไฟธรรมดา
  JR京浜東北・根岸線
  มินามิอุระวะ
  16
  รถไฟธรรมดา
  JR京浜東北・根岸線
  โอมิยะ (ไซตามะ)
  19
  รถไฟธรรมดา
  JR京浜東北・根岸線
  มินามิอุระวะ
  21
  รถไฟธรรมดา
  JR京浜東北・根岸線
  โอมิยะ (ไซตามะ)
  23
  รถไฟธรรมดา
  JR京浜東北・根岸線
  โอมิยะ (ไซตามะ)
  26
  รถไฟธรรมดา
  JR京浜東北・根岸線
  มินามิอุระวะ
  28
  รถไฟธรรมดา
  JR京浜東北・根岸線
  อาคาบาเนะ
  31
  รถไฟธรรมดา
  JR京浜東北・根岸線
  โอมิยะ (ไซตามะ)
  33
  รถไฟธรรมดา
  JR京浜東北・根岸線
  มินามิอุระวะ
  36
  รถไฟธรรมดา
  JR京浜東北・根岸線
  โอมิยะ (ไซตามะ)
  38
  รถไฟธรรมดา
  JR京浜東北・根岸線
  มินามิอุระวะ
  41
  รถไฟธรรมดา
  JR京浜東北・根岸線
  โอมิยะ (ไซตามะ)
  43
  รถไฟธรรมดา
  JR京浜東北・根岸線
  มินามิอุระวะ
  46
  รถไฟธรรมดา
  JR京浜東北・根岸線
  โอมิยะ (ไซตามะ)
  48
  รถไฟธรรมดา
  JR京浜東北・根岸線
  มินามิอุระวะ
  50
  รถไฟธรรมดา
  JR京浜東北・根岸線
  ฮิกาชิจูโจ
  53
  รถไฟธรรมดา
  JR京浜東北・根岸線
  โอมิยะ (ไซตามะ)
  55
  รถไฟธรรมดา
  JR京浜東北・根岸線
  มินามิอุระวะ
  58
  รถไฟธรรมดา
  JR京浜東北・根岸線
  โอมิยะ (ไซตามะ)
 • 9

 • 01
  รถไฟธรรมดา
  JR京浜東北・根岸線
  อาคาบาเนะ
  03
  รถไฟธรรมดา
  JR京浜東北・根岸線
  มินามิอุระวะ
  07
  รถไฟธรรมดา
  JR京浜東北・根岸線
  โอมิยะ (ไซตามะ)
  10
  รถไฟธรรมดา
  JR京浜東北・根岸線
  โอมิยะ (ไซตามะ)
  13
  รถไฟธรรมดา
  JR京浜東北・根岸線
  อาคาบาเนะ
  16
  รถไฟธรรมดา
  JR京浜東北・根岸線
  มินามิอุระวะ
  19
  รถไฟธรรมดา
  JR京浜東北・根岸線
  โอมิยะ (ไซตามะ)
  23
  รถไฟธรรมดา
  JR京浜東北・根岸線
  อาคาบาเนะ
  26
  รถไฟธรรมดา
  JR京浜東北・根岸線
  โอมิยะ (ไซตามะ)
  30
  รถไฟธรรมดา
  JR京浜東北・根岸線
  มินามิอุระวะ
  33
  รถไฟธรรมดา
  JR京浜東北・根岸線
  โอมิยะ (ไซตามะ)
  37
  รถไฟธรรมดา
  JR京浜東北・根岸線
  มินามิอุระวะ
  40
  รถไฟธรรมดา
  JR京浜東北・根岸線
  โอมิยะ (ไซตามะ)
  44
  รถไฟธรรมดา
  JR京浜東北・根岸線
  มินามิอุระวะ
  47
  รถไฟธรรมดา
  JR京浜東北・根岸線
  โอมิยะ (ไซตามะ)
  51
  รถไฟธรรมดา
  JR京浜東北・根岸線
  มินามิอุระวะ
  55
  รถไฟธรรมดา
  JR京浜東北・根岸線
  อาคาบาเนะ
  59
  รถไฟธรรมดา
  JR京浜東北・根岸線
  โอมิยะ (ไซตามะ)
 • 10

 • 03
  รถไฟธรรมดา
  JR京浜東北・根岸線
  มินามิอุระวะ
  07
  รถไฟธรรมดา
  JR京浜東北・根岸線
  โอมิยะ (ไซตามะ)
  11
  รถไฟธรรมดา
  JR京浜東北・根岸線
  มินามิอุระวะ
  16
  รถไฟธรรมดา
  JR京浜東北・根岸線
  โอมิยะ (ไซตามะ)
  20
  รถไฟธรรมดา
  JR京浜東北・根岸線
  มินามิอุระวะ
  24
  รถไฟธรรมดา
  JR京浜東北・根岸線
  โอมิยะ (ไซตามะ)
  28
  รถไฟธรรมดา
  JR京浜東北・根岸線
  มินามิอุระวะ
  34
  รถไฟเร็ว
  JR京浜東北・根岸線快速
  โอมิยะ (ไซตามะ)
  38
  รถไฟเร็ว
  JR京浜東北・根岸線快速
  มินามิอุระวะ
  44
  รถไฟเร็ว
  JR京浜東北・根岸線快速
  โอมิยะ (ไซตามะ)
  49
  รถไฟเร็ว
  JR京浜東北・根岸線快速
  มินามิอุระวะ
  54
  รถไฟเร็ว
  JR京浜東北・根岸線快速
  โอมิยะ (ไซตามะ)
  59
  รถไฟเร็ว
  JR京浜東北・根岸線快速
  มินามิอุระวะ
 • 11

 • 04
  รถไฟเร็ว
  JR京浜東北・根岸線快速
  โอมิยะ (ไซตามะ)
  09
  รถไฟเร็ว
  JR京浜東北・根岸線快速
  มินามิอุระวะ
  14
  รถไฟเร็ว
  JR京浜東北・根岸線快速
  โอมิยะ (ไซตามะ)
  19
  รถไฟเร็ว
  JR京浜東北・根岸線快速
  มินามิอุระวะ
  24
  รถไฟเร็ว
  JR京浜東北・根岸線快速
  โอมิยะ (ไซตามะ)
  29
  รถไฟเร็ว
  JR京浜東北・根岸線快速
  มินามิอุระวะ
  34
  รถไฟเร็ว
  JR京浜東北・根岸線快速
  โอมิยะ (ไซตามะ)
  39
  รถไฟเร็ว
  JR京浜東北・根岸線快速
  มินามิอุระวะ
  44
  รถไฟเร็ว
  JR京浜東北・根岸線快速
  โอมิยะ (ไซตามะ)
  49
  รถไฟเร็ว
  JR京浜東北・根岸線快速
  มินามิอุระวะ
  54
  รถไฟเร็ว
  JR京浜東北・根岸線快速
  โอมิยะ (ไซตามะ)
  59
  รถไฟเร็ว
  JR京浜東北・根岸線快速
  มินามิอุระวะ
 • 12

 • 04
  รถไฟเร็ว
  JR京浜東北・根岸線快速
  โอมิยะ (ไซตามะ)
  09
  รถไฟเร็ว
  JR京浜東北・根岸線快速
  มินามิอุระวะ
  14
  รถไฟเร็ว
  JR京浜東北・根岸線快速
  โอมิยะ (ไซตามะ)
  19
  รถไฟเร็ว
  JR京浜東北・根岸線快速
  มินามิอุระวะ
  24
  รถไฟเร็ว
  JR京浜東北・根岸線快速
  โอมิยะ (ไซตามะ)
  29
  รถไฟเร็ว
  JR京浜東北・根岸線快速
  มินามิอุระวะ
  34
  รถไฟเร็ว
  JR京浜東北・根岸線快速
  โอมิยะ (ไซตามะ)
  39
  รถไฟเร็ว
  JR京浜東北・根岸線快速
  มินามิอุระวะ
  44
  รถไฟเร็ว
  JR京浜東北・根岸線快速
  โอมิยะ (ไซตามะ)
  49
  รถไฟเร็ว
  JR京浜東北・根岸線快速
  มินามิอุระวะ
  54
  รถไฟเร็ว
  JR京浜東北・根岸線快速
  โอมิยะ (ไซตามะ)
  59
  รถไฟเร็ว
  JR京浜東北・根岸線快速
  มินามิอุระวะ
 • 13

 • 04
  รถไฟเร็ว
  JR京浜東北・根岸線快速
  โอมิยะ (ไซตามะ)
  09
  รถไฟเร็ว
  JR京浜東北・根岸線快速
  มินามิอุระวะ
  14
  รถไฟเร็ว
  JR京浜東北・根岸線快速
  โอมิยะ (ไซตามะ)
  19
  รถไฟเร็ว
  JR京浜東北・根岸線快速
  มินามิอุระวะ
  24
  รถไฟเร็ว
  JR京浜東北・根岸線快速
  โอมิยะ (ไซตามะ)
  29
  รถไฟเร็ว
  JR京浜東北・根岸線快速
  มินามิอุระวะ
  34
  รถไฟเร็ว
  JR京浜東北・根岸線快速
  โอมิยะ (ไซตามะ)
  39
  รถไฟเร็ว
  JR京浜東北・根岸線快速
  มินามิอุระวะ
  44
  รถไฟเร็ว
  JR京浜東北・根岸線快速
  โอมิยะ (ไซตามะ)
  49
  รถไฟเร็ว
  JR京浜東北・根岸線快速
  มินามิอุระวะ
  54
  รถไฟเร็ว
  JR京浜東北・根岸線快速
  โอมิยะ (ไซตามะ)
  59
  รถไฟเร็ว
  JR京浜東北・根岸線快速
  มินามิอุระวะ
 • 14

 • 04
  รถไฟเร็ว
  JR京浜東北・根岸線快速
  โอมิยะ (ไซตามะ)
  09
  รถไฟเร็ว
  JR京浜東北・根岸線快速
  มินามิอุระวะ
  14
  รถไฟเร็ว
  JR京浜東北・根岸線快速
  โอมิยะ (ไซตามะ)
  19
  รถไฟเร็ว
  JR京浜東北・根岸線快速
  มินามิอุระวะ
  24
  รถไฟเร็ว
  JR京浜東北・根岸線快速
  โอมิยะ (ไซตามะ)
  29
  รถไฟเร็ว
  JR京浜東北・根岸線快速
  มินามิอุระวะ
  34
  รถไฟเร็ว
  JR京浜東北・根岸線快速
  โอมิยะ (ไซตามะ)
  39
  รถไฟเร็ว
  JR京浜東北・根岸線快速
  มินามิอุระวะ
  44
  รถไฟเร็ว
  JR京浜東北・根岸線快速
  โอมิยะ (ไซตามะ)
  49
  รถไฟเร็ว
  JR京浜東北・根岸線快速
  มินามิอุระวะ
  54
  รถไฟเร็ว
  JR京浜東北・根岸線快速
  โอมิยะ (ไซตามะ)
  59
  รถไฟเร็ว
  JR京浜東北・根岸線快速
  มินามิอุระวะ
 • 15

 • 04
  รถไฟเร็ว
  JR京浜東北・根岸線快速
  โอมิยะ (ไซตามะ)
  09
  รถไฟเร็ว
  JR京浜東北・根岸線快速
  มินามิอุระวะ
  14
  รถไฟเร็ว
  JR京浜東北・根岸線快速
  โอมิยะ (ไซตามะ)
  19
  รถไฟเร็ว
  JR京浜東北・根岸線快速
  โอมิยะ (ไซตามะ)
  24
  รถไฟเร็ว
  JR京浜東北・根岸線快速
  โอมิยะ (ไซตามะ)
  29
  รถไฟเร็ว
  JR京浜東北・根岸線快速
  มินามิอุระวะ
  35
  รถไฟเร็ว
  JR京浜東北・根岸線快速
  โอมิยะ (ไซตามะ)
  41
  รถไฟธรรมดา
  JR京浜東北・根岸線
  โอมิยะ (ไซตามะ)
  46
  รถไฟธรรมดา
  JR京浜東北・根岸線
  มินามิอุระวะ
  51
  รถไฟธรรมดา
  JR京浜東北・根岸線
  โอมิยะ (ไซตามะ)
  56
  รถไฟธรรมดา
  JR京浜東北・根岸線
  มินามิอุระวะ
 • 16

 • 01
  รถไฟธรรมดา
  JR京浜東北・根岸線
  โอมิยะ (ไซตามะ)
  06
  รถไฟธรรมดา
  JR京浜東北・根岸線
  โอมิยะ (ไซตามะ)
  11
  รถไฟธรรมดา
  JR京浜東北・根岸線
  โอมิยะ (ไซตามะ)
  16
  รถไฟธรรมดา
  JR京浜東北・根岸線
  โอมิยะ (ไซตามะ)
  21
  รถไฟธรรมดา
  JR京浜東北・根岸線
  โอมิยะ (ไซตามะ)
  26
  รถไฟธรรมดา
  JR京浜東北・根岸線
  โอมิยะ (ไซตามะ)
  31
  รถไฟธรรมดา
  JR京浜東北・根岸線
  โอมิยะ (ไซตามะ)
  36
  รถไฟธรรมดา
  JR京浜東北・根岸線
  โอมิยะ (ไซตามะ)
  41
  รถไฟธรรมดา
  JR京浜東北・根岸線
  โอมิยะ (ไซตามะ)
  46
  รถไฟธรรมดา
  JR京浜東北・根岸線
  โอมิยะ (ไซตามะ)
  51
  รถไฟธรรมดา
  JR京浜東北・根岸線
  โอมิยะ (ไซตามะ)
  55
  รถไฟธรรมดา
  JR京浜東北・根岸線
  โอมิยะ (ไซตามะ)
  59
  รถไฟธรรมดา
  JR京浜東北・根岸線
  มินามิอุระวะ
 • 17

 • 02
  รถไฟธรรมดา
  JR京浜東北・根岸線
  โอมิยะ (ไซตามะ)
  07
  รถไฟธรรมดา
  JR京浜東北・根岸線
  โอมิยะ (ไซตามะ)
  10
  รถไฟธรรมดา
  JR京浜東北・根岸線
  มินามิอุระวะ
  14
  รถไฟธรรมดา
  JR京浜東北・根岸線
  โอมิยะ (ไซตามะ)
  17
  รถไฟธรรมดา
  JR京浜東北・根岸線
  มินามิอุระวะ
  21
  รถไฟธรรมดา
  JR京浜東北・根岸線
  โอมิยะ (ไซตามะ)
  24
  รถไฟธรรมดา
  JR京浜東北・根岸線
  โอมิยะ (ไซตามะ)
  28
  รถไฟธรรมดา
  JR京浜東北・根岸線
  โอมิยะ (ไซตามะ)
  31
  รถไฟธรรมดา
  JR京浜東北・根岸線
  โอมิยะ (ไซตามะ)
  35
  รถไฟธรรมดา
  JR京浜東北・根岸線
  มินามิอุระวะ
  38
  รถไฟธรรมดา
  JR京浜東北・根岸線
  โอมิยะ (ไซตามะ)
  42
  รถไฟธรรมดา
  JR京浜東北・根岸線
  มินามิอุระวะ
  45
  รถไฟธรรมดา
  JR京浜東北・根岸線
  โอมิยะ (ไซตามะ)
  48
  รถไฟธรรมดา
  JR京浜東北・根岸線
  มินามิอุระวะ
  51
  รถไฟธรรมดา
  JR京浜東北・根岸線
  โอมิยะ (ไซตามะ)
  54
  รถไฟธรรมดา
  JR京浜東北・根岸線
  โอมิยะ (ไซตามะ)
  58
  รถไฟธรรมดา
  JR京浜東北・根岸線
  โอมิยะ (ไซตามะ)
 • 18

 • 01
  รถไฟธรรมดา
  JR京浜東北・根岸線
  มินามิอุระวะ
  05
  รถไฟธรรมดา
  JR京浜東北・根岸線
  โอมิยะ (ไซตามะ)
  08
  รถไฟธรรมดา
  JR京浜東北・根岸線
  มินามิอุระวะ
  12
  รถไฟธรรมดา
  JR京浜東北・根岸線
  โอมิยะ (ไซตามะ)
  15
  รถไฟธรรมดา
  JR京浜東北・根岸線
  โอมิยะ (ไซตามะ)
  18
  รถไฟธรรมดา
  JR京浜東北・根岸線
  โอมิยะ (ไซตามะ)
  21
  รถไฟธรรมดา
  JR京浜東北・根岸線
  มินามิอุระวะ
  24
  รถไฟธรรมดา
  JR京浜東北・根岸線
  โอมิยะ (ไซตามะ)
  27
  รถไฟธรรมดา
  JR京浜東北・根岸線
  โอมิยะ (ไซตามะ)
  30
  รถไฟธรรมดา
  JR京浜東北・根岸線
  มินามิอุระวะ
  33
  รถไฟธรรมดา
  JR京浜東北・根岸線
  โอมิยะ (ไซตามะ)
  36
  รถไฟธรรมดา
  JR京浜東北・根岸線
  โอมิยะ (ไซตามะ)
  39
  รถไฟธรรมดา
  JR京浜東北・根岸線
  มินามิอุระวะ
  42
  รถไฟธรรมดา
  JR京浜東北・根岸線
  โอมิยะ (ไซตามะ)
  45
  รถไฟธรรมดา
  JR京浜東北・根岸線
  โอมิยะ (ไซตามะ)
  48
  รถไฟธรรมดา
  JR京浜東北・根岸線
  มินามิอุระวะ
  51
  รถไฟธรรมดา
  JR京浜東北・根岸線
  โอมิยะ (ไซตามะ)
  54
  รถไฟธรรมดา
  JR京浜東北・根岸線
  โอมิยะ (ไซตามะ)
  57
  รถไฟธรรมดา
  JR京浜東北・根岸線
  มินามิอุระวะ
 • 19

 • 00
  รถไฟธรรมดา
  JR京浜東北・根岸線
  โอมิยะ (ไซตามะ)
  03
  รถไฟธรรมดา
  JR京浜東北・根岸線
  โอมิยะ (ไซตามะ)
  07
  รถไฟธรรมดา
  JR京浜東北・根岸線
  มินามิอุระวะ
  10
  รถไฟธรรมดา
  JR京浜東北・根岸線
  โอมิยะ (ไซตามะ)
  14
  รถไฟธรรมดา
  JR京浜東北・根岸線
  โอมิยะ (ไซตามะ)
  17
  รถไฟธรรมดา
  JR京浜東北・根岸線
  มินามิอุระวะ
  21
  รถไฟธรรมดา
  JR京浜東北・根岸線
  โอมิยะ (ไซตามะ)
  25
  รถไฟธรรมดา
  JR京浜東北・根岸線
  โอมิยะ (ไซตามะ)
  29
  รถไฟธรรมดา
  JR京浜東北・根岸線
  โอมิยะ (ไซตามะ)
  33
  รถไฟธรรมดา
  JR京浜東北・根岸線
  มินามิอุระวะ
  37
  รถไฟธรรมดา
  JR京浜東北・根岸線
  โอมิยะ (ไซตามะ)
  41
  รถไฟธรรมดา
  JR京浜東北・根岸線
  มินามิอุระวะ
  45
  รถไฟธรรมดา
  JR京浜東北・根岸線
  โอมิยะ (ไซตามะ)
  49
  รถไฟธรรมดา
  JR京浜東北・根岸線
  มินามิอุระวะ
  53
  รถไฟธรรมดา
  JR京浜東北・根岸線
  โอมิยะ (ไซตามะ)
  57
  รถไฟธรรมดา
  JR京浜東北・根岸線
  โอมิยะ (ไซตามะ)
 • 20

 • 01
  รถไฟธรรมดา
  JR京浜東北・根岸線
  มินามิอุระวะ
  06
  รถไฟธรรมดา
  JR京浜東北・根岸線
  โอมิยะ (ไซตามะ)
  11
  รถไฟธรรมดา
  JR京浜東北・根岸線
  โอมิยะ (ไซตามะ)
  15
  รถไฟธรรมดา
  JR京浜東北・根岸線
  มินามิอุระวะ
  20
  รถไฟธรรมดา
  JR京浜東北・根岸線
  โอมิยะ (ไซตามะ)
  25
  รถไฟธรรมดา
  JR京浜東北・根岸線
  โอมิยะ (ไซตามะ)
  30
  รถไฟธรรมดา
  JR京浜東北・根岸線
  มินามิอุระวะ
  35
  รถไฟธรรมดา
  JR京浜東北・根岸線
  โอมิยะ (ไซตามะ)
  40
  รถไฟธรรมดา
  JR京浜東北・根岸線
  โอมิยะ (ไซตามะ)
  45
  รถไฟธรรมดา
  JR京浜東北・根岸線
  มินามิอุระวะ
  50
  รถไฟธรรมดา
  JR京浜東北・根岸線
  โอมิยะ (ไซตามะ)
  56
  รถไฟธรรมดา
  JR京浜東北・根岸線
  โอมิยะ (ไซตามะ)
 • 21

 • 00
  รถไฟธรรมดา
  JR京浜東北・根岸線
  มินามิอุระวะ
  05
  รถไฟธรรมดา
  JR京浜東北・根岸線
  โอมิยะ (ไซตามะ)
  10
  รถไฟธรรมดา
  JR京浜東北・根岸線
  มินามิอุระวะ
  15
  รถไฟธรรมดา
  JR京浜東北・根岸線
  โอมิยะ (ไซตามะ)
  21
  รถไฟธรรมดา
  JR京浜東北・根岸線
  โอมิยะ (ไซตามะ)
  27
  รถไฟธรรมดา
  JR京浜東北・根岸線
  โอมิยะ (ไซตามะ)
  33
  รถไฟธรรมดา
  JR京浜東北・根岸線
  โอมิยะ (ไซตามะ)
  39
  รถไฟธรรมดา
  JR京浜東北・根岸線
  โอมิยะ (ไซตามะ)
  45
  รถไฟธรรมดา
  JR京浜東北・根岸線
  โอมิยะ (ไซตามะ)
  50
  รถไฟธรรมดา
  JR京浜東北・根岸線
  มินามิอุระวะ
  55
  รถไฟธรรมดา
  JR京浜東北・根岸線
  โอมิยะ (ไซตามะ)
 • 22

 • 00
  รถไฟธรรมดา
  JR京浜東北・根岸線
  โอมิยะ (ไซตามะ)
  05
  รถไฟธรรมดา
  JR京浜東北・根岸線
  มินามิอุระวะ
  10
  รถไฟธรรมดา
  JR京浜東北・根岸線
  โอมิยะ (ไซตามะ)
  15
  รถไฟธรรมดา
  JR京浜東北・根岸線
  โอมิยะ (ไซตามะ)
  20
  รถไฟธรรมดา
  JR京浜東北・根岸線
  มินามิอุระวะ
  25
  รถไฟธรรมดา
  JR京浜東北・根岸線
  โอมิยะ (ไซตามะ)
  30
  รถไฟธรรมดา
  JR京浜東北・根岸線
  โอมิยะ (ไซตามะ)
  36
  รถไฟธรรมดา
  JR京浜東北・根岸線
  มินามิอุระวะ
  41
  รถไฟธรรมดา
  JR京浜東北・根岸線
  โอมิยะ (ไซตามะ)
  48
  รถไฟธรรมดา
  JR京浜東北・根岸線
  โอมิยะ (ไซตามะ)
  55
  รถไฟธรรมดา
  JR京浜東北・根岸線
  โอมิยะ (ไซตามะ)
 • 23

 • 01
  รถไฟธรรมดา
  JR京浜東北・根岸線
  โอมิยะ (ไซตามะ)
  07
  รถไฟธรรมดา
  JR京浜東北・根岸線
  โอมิยะ (ไซตามะ)
  14
  รถไฟธรรมดา
  JR京浜東北・根岸線
  โอมิยะ (ไซตามะ)
  19
  รถไฟธรรมดา
  JR京浜東北・根岸線
  โอมิยะ (ไซตามะ)
  25
  รถไฟธรรมดา
  JR京浜東北・根岸線
  โอมิยะ (ไซตามะ)
  32
  รถไฟธรรมดา
  JR京浜東北・根岸線
  มินามิอุระวะ
  36
  รถไฟธรรมดา
  JR京浜東北・根岸線
  โอมิยะ (ไซตามะ)
  44
  รถไฟธรรมดา
  JR京浜東北・根岸線
  มินามิอุระวะ
  50
  รถไฟธรรมดา
  JR京浜東北・根岸線
  โอมิยะ (ไซตามะ)
  56
  รถไฟธรรมดา
  JR京浜東北・根岸線
  มินามิอุระวะ
 • 0

 • 02
  รถไฟธรรมดา
  JR京浜東北・根岸線
  โอมิยะ (ไซตามะ)
  05
  รถไฟธรรมดา
  JR京浜東北・根岸線
  มินามิอุระวะ
  15
  รถไฟธรรมดา
  JR京浜東北・根岸線
  มินามิอุระวะ
  24
  รถไฟธรรมดา
  JR京浜東北・根岸線
  มินามิอุระวะ
  45
  รถไฟธรรมดา
  JR京浜東北・根岸線
  อุเอโนะ