คันดะ (โตเกียว)

JR เกฮีนโตโฮะกุเส้น สำหรับ 東京/品川

opposite direction ฝั่งตรงข้าม
กรองรถไฟ :  ทั้งหมด 普通
37 คลิกที่เวลาเพื่อดูสถานีหยุด click on the time to see the stop stations