คันดะ (โตเกียว)

JR เกฮีนโตโฮะกุเส้น สำหรับ โตเกียว/ชินากาว่า

opposite direction ฝั่งตรงข้าม
กรองรถไฟ :  ทั้งหมด รถไฟธรรมดา
37 คลิกที่เวลาเพื่อดูสถานีหยุด click on the time to see the stop stations

  4

 • 38
  รถไฟธรรมดา
  JR京浜東北・根岸線
  โอฟูนะ
  53
  รถไฟธรรมดา
  JR京浜東北・根岸線
  โอฟูนะ
 • 5

 • 05
  รถไฟธรรมดา
  JR京浜東北・根岸線
  โอฟูนะ
  15
  รถไฟธรรมดา
  JR京浜東北・根岸線
  โอฟูนะ
  24
  รถไฟธรรมดา
  JR京浜東北・根岸線
  โอฟูนะ
  35
  รถไฟธรรมดา
  JR京浜東北・根岸線
  โอฟูนะ
  46
  รถไฟธรรมดา
  JR京浜東北・根岸線
  โอฟูนะ
  55
  รถไฟธรรมดา
  JR京浜東北・根岸線
  โอฟูนะ
 • 6

 • 03
  รถไฟธรรมดา
  JR京浜東北・根岸線
  อิโซโกะ
  08
  รถไฟธรรมดา
  JR京浜東北・根岸線
  โอฟูนะ
  15
  รถไฟธรรมดา
  JR京浜東北・根岸線
  โอฟูนะ
  26
  รถไฟธรรมดา
  JR京浜東北・根岸線
  อิโซโกะ
  35
  รถไฟธรรมดา
  JR京浜東北・根岸線
  ซากุระกิโจ
  41
  รถไฟธรรมดา
  JR京浜東北・根岸線
  โอฟูนะ
  46
  รถไฟธรรมดา
  JR京浜東北・根岸線
  โอฟูนะ
  51
  รถไฟธรรมดา
  JR京浜東北・根岸線
  อิโซโกะ
  56
  รถไฟธรรมดา
  JR京浜東北・根岸線
  โอฟูนะ
 • 7

 • 02
  รถไฟธรรมดา
  JR京浜東北・根岸線
  อิโซโกะ
  06
  รถไฟธรรมดา
  JR京浜東北・根岸線
  โอฟูนะ
  10
  รถไฟธรรมดา
  JR京浜東北・根岸線
  ซากุระกิโจ
  15
  รถไฟธรรมดา
  JR京浜東北・根岸線
  โอฟูนะ
  19
  รถไฟธรรมดา
  JR京浜東北・根岸線
  โอฟูนะ
  23
  รถไฟธรรมดา
  JR京浜東北・根岸線
  สึรุมิ
  26
  รถไฟธรรมดา
  JR京浜東北・根岸線
  โอฟูนะ
  30
  รถไฟธรรมดา
  JR京浜東北・根岸線
  คามาตะ
  33
  รถไฟธรรมดา
  JR京浜東北・根岸線
  โอฟูนะ
  37
  รถไฟธรรมดา
  JR京浜東北・根岸線
  โอฟูนะ
  40
  รถไฟธรรมดา
  JR京浜東北・根岸線
  คามาตะ
  43
  รถไฟธรรมดา
  JR京浜東北・根岸線
  สึรุมิ
  46
  รถไฟธรรมดา
  JR京浜東北・根岸線
  โอฟูนะ
  48
  รถไฟธรรมดา
  JR京浜東北・根岸線
  ซากุระกิโจ
  51
  รถไฟธรรมดา
  JR京浜東北・根岸線
  โอฟูนะ
  53
  รถไฟธรรมดา
  JR京浜東北・根岸線
  คามาตะ
  56
  รถไฟธรรมดา
  JR京浜東北・根岸線
  โอฟูนะ
  58
  รถไฟธรรมดา
  JR京浜東北・根岸線
  สึรุมิ
 • 8

 • 01
  รถไฟธรรมดา
  JR京浜東北・根岸線
  โอฟูนะ
  03
  รถไฟธรรมดา
  JR京浜東北・根岸線
  คามาตะ
  06
  รถไฟธรรมดา
  JR京浜東北・根岸線
  ซากุระกิโจ
  08
  รถไฟธรรมดา
  JR京浜東北・根岸線
  สึรุมิ
  11
  รถไฟธรรมดา
  JR京浜東北・根岸線
  โอฟูนะ
  13
  รถไฟธรรมดา
  JR京浜東北・根岸線
  อิโซโกะ
  16
  รถไฟธรรมดา
  JR京浜東北・根岸線
  สึรุมิ
  18
  รถไฟธรรมดา
  JR京浜東北・根岸線
  คามาตะ
  21
  รถไฟธรรมดา
  JR京浜東北・根岸線
  โอฟูนะ
  24
  รถไฟธรรมดา
  JR京浜東北・根岸線
  สึรุมิ
  27
  รถไฟธรรมดา
  JR京浜東北・根岸線
  อิโซโกะ
  30
  รถไฟธรรมดา
  JR京浜東北・根岸線
  โอฟูนะ
  33
  รถไฟธรรมดา
  JR京浜東北・根岸線
  สึรุมิ
  36
  รถไฟธรรมดา
  JR京浜東北・根岸線
  อิโซโกะ
  39
  รถไฟธรรมดา
  JR京浜東北・根岸線
  โอฟูนะ
  42
  รถไฟธรรมดา
  JR京浜東北・根岸線
  คามาตะ
  45
  รถไฟธรรมดา
  JR京浜東北・根岸線
  โอฟูนะ
  48
  รถไฟธรรมดา
  JR京浜東北・根岸線
  อิโซโกะ
  52
  รถไฟธรรมดา
  JR京浜東北・根岸線
  โอฟูนะ
  55
  รถไฟธรรมดา
  JR京浜東北・根岸線
  คามาตะ
  58
  รถไฟธรรมดา
  JR京浜東北・根岸線
  สึรุมิ
 • 9

 • 02
  รถไฟธรรมดา
  JR京浜東北・根岸線
  โอฟูนะ
  05
  รถไฟธรรมดา
  JR京浜東北・根岸線
  คามาตะ
  08
  รถไฟธรรมดา
  JR京浜東北・根岸線
  อิโซโกะ
  11
  รถไฟธรรมดา
  JR京浜東北・根岸線
  ฮิกาชิคานากาว่า
  14
  รถไฟธรรมดา
  JR京浜東北・根岸線
  คามาตะ
  17
  รถไฟธรรมดา
  JR京浜東北・根岸線
  โอฟูนะ
  20
  รถไฟธรรมดา
  JR京浜東北・根岸線
  คามาตะ
  23
  รถไฟธรรมดา
  JR京浜東北・根岸線
  อิโซโกะ
  27
  รถไฟธรรมดา
  JR京浜東北・根岸線
  คามาตะ
  30
  รถไฟธรรมดา
  JR京浜東北・根岸線
  โอฟูนะ
  33
  รถไฟธรรมดา
  JR京浜東北・根岸線
  คามาตะ
  36
  รถไฟธรรมดา
  JR京浜東北・根岸線
  อิโซโกะ
  39
  รถไฟธรรมดา
  JR京浜東北・根岸線
  คามาตะ
  42
  รถไฟธรรมดา
  JR京浜東北・根岸線
  โอฟูนะ
  45
  รถไฟธรรมดา
  JR京浜東北・根岸線
  อิโซโกะ
  49
  รถไฟธรรมดา
  JR京浜東北・根岸線
  คามาตะ
  52
  รถไฟธรรมดา
  JR京浜東北・根岸線
  โอฟูนะ
  55
  รถไฟธรรมดา
  JR京浜東北・根岸線
  อิโซโกะ
  58
  รถไฟธรรมดา
  JR京浜東北・根岸線
  คามาตะ
 • 10

 • 02
  รถไฟธรรมดา
  JR京浜東北・根岸線
  โอฟูนะ
  05
  รถไฟธรรมดา
  JR京浜東北・根岸線
  อิโซโกะ
  09
  รถไฟธรรมดา
  JR京浜東北・根岸線
  คามาตะ
  12
  รถไฟธรรมดา
  JR京浜東北・根岸線
  โอฟูนะ
  17
  รถไฟธรรมดา
  JR京浜東北・根岸線
  คามาตะ
  21
  รถไฟธรรมดา
  JR京浜東北・根岸線
  โอฟูนะ
  25
  รถไฟธรรมดา
  JR京浜東北・根岸線
  อิโซโกะ
 • 15

 • 41
  รถไฟธรรมดา
  JR京浜東北・根岸線
  โอฟูนะ
  46
  รถไฟธรรมดา
  JR京浜東北・根岸線
  ซากุระกิโจ
  51
  รถไฟธรรมดา
  JR京浜東北・根岸線
  โอฟูนะ
  57
  รถไฟธรรมดา
  JR京浜東北・根岸線
  คามาตะ
 • 16

 • 01
  รถไฟธรรมดา
  JR京浜東北・根岸線
  โอฟูนะ
  06
  รถไฟธรรมดา
  JR京浜東北・根岸線
  อิโซโกะ
  11
  รถไฟธรรมดา
  JR京浜東北・根岸線
  โอฟูนะ
  16
  รถไฟธรรมดา
  JR京浜東北・根岸線
  ซากุระกิโจ
  21
  รถไฟธรรมดา
  JR京浜東北・根岸線
  โอฟูนะ
  26
  รถไฟธรรมดา
  JR京浜東北・根岸線
  คามาตะ
  31
  รถไฟธรรมดา
  JR京浜東北・根岸線
  โอฟูนะ
  36
  รถไฟธรรมดา
  JR京浜東北・根岸線
  อิโซโกะ
  41
  รถไฟธรรมดา
  JR京浜東北・根岸線
  โอฟูนะ
  46
  รถไฟธรรมดา
  JR京浜東北・根岸線
  ซากุระกิโจ
  51
  รถไฟธรรมดา
  JR京浜東北・根岸線
  โอฟูนะ
  55
  รถไฟธรรมดา
  JR京浜東北・根岸線
  อิโซโกะ
 • 17

 • 00
  รถไฟธรรมดา
  JR京浜東北・根岸線
  โอฟูนะ
  04
  รถไฟธรรมดา
  JR京浜東北・根岸線
  โอฟูนะ
  08
  รถไฟธรรมดา
  JR京浜東北・根岸線
  อิโซโกะ
  12
  รถไฟธรรมดา
  JR京浜東北・根岸線
  ซากุระกิโจ
  16
  รถไฟธรรมดา
  JR京浜東北・根岸線
  โอฟูนะ
  20
  รถไฟธรรมดา
  JR京浜東北・根岸線
  โอฟูนะ
  25
  รถไฟธรรมดา
  JR京浜東北・根岸線
  ซากุระกิโจ
  29
  รถไฟธรรมดา
  JR京浜東北・根岸線
  โอฟูนะ
  33
  รถไฟธรรมดา
  JR京浜東北・根岸線
  ซากุระกิโจ
  37
  รถไฟธรรมดา
  JR京浜東北・根岸線
  โอฟูนะ
  40
  รถไฟธรรมดา
  JR京浜東北・根岸線
  อิโซโกะ
  44
  รถไฟธรรมดา
  JR京浜東北・根岸線
  โอฟูนะ
  47
  รถไฟธรรมดา
  JR京浜東北・根岸線
  คามาตะ
  51
  รถไฟธรรมดา
  JR京浜東北・根岸線
  โอฟูนะ
  54
  รถไฟธรรมดา
  JR京浜東北・根岸線
  ซากุระกิโจ
  58
  รถไฟธรรมดา
  JR京浜東北・根岸線
  โอฟูนะ
 • 18

 • 01
  รถไฟธรรมดา
  JR京浜東北・根岸線
  สึรุมิ
  04
  รถไฟธรรมดา
  JR京浜東北・根岸線
  โอฟูนะ
  07
  รถไฟธรรมดา
  JR京浜東北・根岸線
  คามาตะ
  10
  รถไฟธรรมดา
  JR京浜東北・根岸線
  โอฟูนะ
  13
  รถไฟธรรมดา
  JR京浜東北・根岸線
  ซากุระกิโจ
  16
  รถไฟธรรมดา
  JR京浜東北・根岸線
  คามาตะ
  19
  รถไฟธรรมดา
  JR京浜東北・根岸線
  โอฟูนะ
  22
  รถไฟธรรมดา
  JR京浜東北・根岸線
  สึรุมิ
  25
  รถไฟธรรมดา
  JR京浜東北・根岸線
  โอฟูนะ
  28
  รถไฟธรรมดา
  JR京浜東北・根岸線
  คามาตะ
  31
  รถไฟธรรมดา
  JR京浜東北・根岸線
  โอฟูนะ
  34
  รถไฟธรรมดา
  JR京浜東北・根岸線
  อิโซโกะ
  37
  รถไฟธรรมดา
  JR京浜東北・根岸線
  คามาตะ
  40
  รถไฟธรรมดา
  JR京浜東北・根岸線
  โอฟูนะ
  42
  รถไฟธรรมดา
  JR京浜東北・根岸線
  ซากุระกิโจ
  46
  รถไฟธรรมดา
  JR京浜東北・根岸線
  คามาตะ
  49
  รถไฟธรรมดา
  JR京浜東北・根岸線
  โอฟูนะ
  53
  รถไฟธรรมดา
  JR京浜東北・根岸線
  สึรุมิ
  56
  รถไฟธรรมดา
  JR京浜東北・根岸線
  อิโซโกะ
 • 19

 • 00
  รถไฟธรรมดา
  JR京浜東北・根岸線
  คามาตะ
  03
  รถไฟธรรมดา
  JR京浜東北・根岸線
  โอฟูนะ
  07
  รถไฟธรรมดา
  JR京浜東北・根岸線
  อิโซโกะ
  10
  รถไฟธรรมดา
  JR京浜東北・根岸線
  คามาตะ
  14
  รถไฟธรรมดา
  JR京浜東北・根岸線
  โอฟูนะ
  17
  รถไฟธรรมดา
  JR京浜東北・根岸線
  อิโซโกะ
  21
  รถไฟธรรมดา
  JR京浜東北・根岸線
  คามาตะ
  24
  รถไฟธรรมดา
  JR京浜東北・根岸線
  โอฟูนะ
  28
  รถไฟธรรมดา
  JR京浜東北・根岸線
  อิโซโกะ
  31
  รถไฟธรรมดา
  JR京浜東北・根岸線
  คามาตะ
  35
  รถไฟธรรมดา
  JR京浜東北・根岸線
  โอฟูนะ
  38
  รถไฟธรรมดา
  JR京浜東北・根岸線
  อิโซโกะ
  42
  รถไฟธรรมดา
  JR京浜東北・根岸線
  โอฟูนะ
  47
  รถไฟธรรมดา
  JR京浜東北・根岸線
  อิโซโกะ
  50
  รถไฟธรรมดา
  JR京浜東北・根岸線
  คามาตะ
  53
  รถไฟธรรมดา
  JR京浜東北・根岸線
  โอฟูนะ
  57
  รถไฟธรรมดา
  JR京浜東北・根岸線
  อิโซโกะ
 • 20

 • 02
  รถไฟธรรมดา
  JR京浜東北・根岸線
  คามาตะ
  06
  รถไฟธรรมดา
  JR京浜東北・根岸線
  โอฟูนะ
  10
  รถไฟธรรมดา
  JR京浜東北・根岸線
  อิโซโกะ
  15
  รถไฟธรรมดา
  JR京浜東北・根岸線
  ซากุระกิโจ
  20
  รถไฟธรรมดา
  JR京浜東北・根岸線
  โอฟูนะ
  25
  รถไฟธรรมดา
  JR京浜東北・根岸線
  ซากุระกิโจ
  30
  รถไฟธรรมดา
  JR京浜東北・根岸線
  โอฟูนะ
  35
  รถไฟธรรมดา
  JR京浜東北・根岸線
  อิโซโกะ
  40
  รถไฟธรรมดา
  JR京浜東北・根岸線
  โอฟูนะ
  45
  รถไฟธรรมดา
  JR京浜東北・根岸線
  อิโซโกะ
  50
  รถไฟธรรมดา
  JR京浜東北・根岸線
  โอฟูนะ
  55
  รถไฟธรรมดา
  JR京浜東北・根岸線
  ซากุระกิโจ
 • 21

 • 00
  รถไฟธรรมดา
  JR京浜東北・根岸線
  โอฟูนะ
  05
  รถไฟธรรมดา
  JR京浜東北・根岸線
  อิโซโกะ
  10
  รถไฟธรรมดา
  JR京浜東北・根岸線
  คามาตะ
  13
  รถไฟธรรมดา
  JR京浜東北・根岸線
  โอฟูนะ
  19
  รถไฟธรรมดา
  JR京浜東北・根岸線
  อิโซโกะ
  24
  รถไฟธรรมดา
  JR京浜東北・根岸線
  โอฟูนะ
  29
  รถไฟธรรมดา
  JR京浜東北・根岸線
  คามาตะ
  32
  รถไฟธรรมดา
  JR京浜東北・根岸線
  โอฟูนะ
  38
  รถไฟธรรมดา
  JR京浜東北・根岸線
  ซากุระกิโจ
  43
  รถไฟธรรมดา
  JR京浜東北・根岸線
  โอฟูนะ
  48
  รถไฟธรรมดา
  JR京浜東北・根岸線
  อิโซโกะ
  54
  รถไฟธรรมดา
  JR京浜東北・根岸線
  ซากุระกิโจ
  59
  รถไฟธรรมดา
  JR京浜東北・根岸線
  โอฟูนะ
 • 22

 • 05
  รถไฟธรรมดา
  JR京浜東北・根岸線
  ซากุระกิโจ
  10
  รถไฟธรรมดา
  JR京浜東北・根岸線
  โอฟูนะ
  16
  รถไฟธรรมดา
  JR京浜東北・根岸線
  ซากุระกิโจ
  21
  รถไฟธรรมดา
  JR京浜東北・根岸線
  โอฟูนะ
  27
  รถไฟธรรมดา
  JR京浜東北・根岸線
  อิโซโกะ
  32
  รถไฟธรรมดา
  JR京浜東北・根岸線
  โอฟูนะ
  38
  รถไฟธรรมดา
  JR京浜東北・根岸線
  อิโซโกะ
  43
  รถไฟธรรมดา
  JR京浜東北・根岸線
  โอฟูนะ
  50
  รถไฟธรรมดา
  JR京浜東北・根岸線
  ซากุระกิโจ
  55
  รถไฟธรรมดา
  JR京浜東北・根岸線
  โอฟูนะ
 • 23

 • 02
  รถไฟธรรมดา
  JR京浜東北・根岸線
  อิโซโกะ
  08
  รถไฟธรรมดา
  JR京浜東北・根岸線
  โอฟูนะ
  14
  รถไฟธรรมดา
  JR京浜東北・根岸線
  ซากุระกิโจ
  20
  รถไฟธรรมดา
  JR京浜東北・根岸線
  โอฟูนะ
  26
  รถไฟธรรมดา
  JR京浜東北・根岸線
  อิโซโกะ
  32
  รถไฟธรรมดา
  JR京浜東北・根岸線
  อิโซโกะ
  38
  รถไฟธรรมดา
  JR京浜東北・根岸線
  โอฟูนะ
  44
  รถไฟธรรมดา
  JR京浜東北・根岸線
  อิโซโกะ
  49
  รถไฟธรรมดา
  JR京浜東北・根岸線
  อิโซโกะ
  54
  รถไฟธรรมดา
  JR京浜東北・根岸線
  ซากุระกิโจ
 • 0

 • 01
  รถไฟธรรมดา
  JR京浜東北・根岸線
  คามาตะ
  09
  รถไฟธรรมดา
  JR京浜東北・根岸線
  คามาตะ
  18
  รถไฟธรรมดา
  JR京浜東北・根岸線
  คามาตะ
  30
  รถไฟธรรมดา
  JR京浜東北・根岸線
  คามาตะ