คันดะ (โตเกียว)

JR เกฮีนโตโฮะกุเส้น สำหรับ โตเกียว/ชินากาว่า

opposite direction ฝั่งตรงข้าม
กรองรถไฟ :  ทั้งหมด รถไฟธรรมดา รถไฟเร็ว
37 คลิกที่เวลาเพื่อดูสถานีหยุด click on the time to see the stop stations

  4

 • 38
  รถไฟธรรมดา
  JR京浜東北・根岸線
  โอฟูนะ
  53
  รถไฟธรรมดา
  JR京浜東北・根岸線
  โอฟูนะ
 • 5

 • 05
  รถไฟธรรมดา
  JR京浜東北・根岸線
  โอฟูนะ
  15
  รถไฟธรรมดา
  JR京浜東北・根岸線
  โอฟูนะ
  24
  รถไฟธรรมดา
  JR京浜東北・根岸線
  โอฟูนะ
  35
  รถไฟธรรมดา
  JR京浜東北・根岸線
  โอฟูนะ
  46
  รถไฟธรรมดา
  JR京浜東北・根岸線
  โอฟูนะ
  55
  รถไฟธรรมดา
  JR京浜東北・根岸線
  โอฟูนะ
 • 6

 • 03
  รถไฟธรรมดา
  JR京浜東北・根岸線
  อิโซโกะ
  08
  รถไฟธรรมดา
  JR京浜東北・根岸線
  โอฟูนะ
  15
  รถไฟธรรมดา
  JR京浜東北・根岸線
  โอฟูนะ
  26
  รถไฟธรรมดา
  JR京浜東北・根岸線
  อิโซโกะ
  35
  รถไฟธรรมดา
  JR京浜東北・根岸線
  ซากุระกิโจ
  41
  รถไฟธรรมดา
  JR京浜東北・根岸線
  โอฟูนะ
  46
  รถไฟธรรมดา
  JR京浜東北・根岸線
  โอฟูนะ
  51
  รถไฟธรรมดา
  JR京浜東北・根岸線
  อิโซโกะ
  56
  รถไฟธรรมดา
  JR京浜東北・根岸線
  โอฟูนะ
 • 7

 • 02
  รถไฟธรรมดา
  JR京浜東北・根岸線
  อิโซโกะ
  06
  รถไฟธรรมดา
  JR京浜東北・根岸線
  โอฟูนะ
  10
  รถไฟธรรมดา
  JR京浜東北・根岸線
  ซากุระกิโจ
  15
  รถไฟธรรมดา
  JR京浜東北・根岸線
  โอฟูนะ
  19
  รถไฟธรรมดา
  JR京浜東北・根岸線
  โอฟูนะ
  23
  รถไฟธรรมดา
  JR京浜東北・根岸線
  สึรุมิ
  26
  รถไฟธรรมดา
  JR京浜東北・根岸線
  โอฟูนะ
  30
  รถไฟธรรมดา
  JR京浜東北・根岸線
  คามาตะ
  33
  รถไฟธรรมดา
  JR京浜東北・根岸線
  โอฟูนะ
  37
  รถไฟธรรมดา
  JR京浜東北・根岸線
  โอฟูนะ
  40
  รถไฟธรรมดา
  JR京浜東北・根岸線
  คามาตะ
  43
  รถไฟธรรมดา
  JR京浜東北・根岸線
  สึรุมิ
  46
  รถไฟธรรมดา
  JR京浜東北・根岸線
  โอฟูนะ
  48
  รถไฟธรรมดา
  JR京浜東北・根岸線
  ซากุระกิโจ
  51
  รถไฟธรรมดา
  JR京浜東北・根岸線
  โอฟูนะ
  53
  รถไฟธรรมดา
  JR京浜東北・根岸線
  คามาตะ
  56
  รถไฟธรรมดา
  JR京浜東北・根岸線
  โอฟูนะ
  58
  รถไฟธรรมดา
  JR京浜東北・根岸線
  สึรุมิ
 • 8

 • 01
  รถไฟธรรมดา
  JR京浜東北・根岸線
  โอฟูนะ
  03
  รถไฟธรรมดา
  JR京浜東北・根岸線
  คามาตะ
  06
  รถไฟธรรมดา
  JR京浜東北・根岸線
  ซากุระกิโจ
  08
  รถไฟธรรมดา
  JR京浜東北・根岸線
  สึรุมิ
  11
  รถไฟธรรมดา
  JR京浜東北・根岸線
  โอฟูนะ
  13
  รถไฟธรรมดา
  JR京浜東北・根岸線
  อิโซโกะ
  16
  รถไฟธรรมดา
  JR京浜東北・根岸線
  สึรุมิ
  18
  รถไฟธรรมดา
  JR京浜東北・根岸線
  คามาตะ
  21
  รถไฟธรรมดา
  JR京浜東北・根岸線
  โอฟูนะ
  24
  รถไฟธรรมดา
  JR京浜東北・根岸線
  สึรุมิ
  27
  รถไฟธรรมดา
  JR京浜東北・根岸線
  อิโซโกะ
  30
  รถไฟธรรมดา
  JR京浜東北・根岸線
  โอฟูนะ
  33
  รถไฟธรรมดา
  JR京浜東北・根岸線
  สึรุมิ
  36
  รถไฟธรรมดา
  JR京浜東北・根岸線
  อิโซโกะ
  39
  รถไฟธรรมดา
  JR京浜東北・根岸線
  โอฟูนะ
  42
  รถไฟธรรมดา
  JR京浜東北・根岸線
  คามาตะ
  45
  รถไฟธรรมดา
  JR京浜東北・根岸線
  โอฟูนะ
  48
  รถไฟธรรมดา
  JR京浜東北・根岸線
  อิโซโกะ
  52
  รถไฟธรรมดา
  JR京浜東北・根岸線
  โอฟูนะ
  55
  รถไฟธรรมดา
  JR京浜東北・根岸線
  คามาตะ
  58
  รถไฟธรรมดา
  JR京浜東北・根岸線
  สึรุมิ
 • 9

 • 02
  รถไฟธรรมดา
  JR京浜東北・根岸線
  โอฟูนะ
  05
  รถไฟธรรมดา
  JR京浜東北・根岸線
  คามาตะ
  08
  รถไฟธรรมดา
  JR京浜東北・根岸線
  อิโซโกะ
  11
  รถไฟธรรมดา
  JR京浜東北・根岸線
  ฮิกาชิคานากาว่า
  14
  รถไฟธรรมดา
  JR京浜東北・根岸線
  คามาตะ
  17
  รถไฟธรรมดา
  JR京浜東北・根岸線
  โอฟูนะ
  20
  รถไฟธรรมดา
  JR京浜東北・根岸線
  คามาตะ
  23
  รถไฟธรรมดา
  JR京浜東北・根岸線
  อิโซโกะ
  27
  รถไฟธรรมดา
  JR京浜東北・根岸線
  คามาตะ
  30
  รถไฟธรรมดา
  JR京浜東北・根岸線
  โอฟูนะ
  33
  รถไฟธรรมดา
  JR京浜東北・根岸線
  คามาตะ
  36
  รถไฟธรรมดา
  JR京浜東北・根岸線
  อิโซโกะ
  39
  รถไฟธรรมดา
  JR京浜東北・根岸線
  คามาตะ
  42
  รถไฟธรรมดา
  JR京浜東北・根岸線
  โอฟูนะ
  45
  รถไฟธรรมดา
  JR京浜東北・根岸線
  อิโซโกะ
  49
  รถไฟธรรมดา
  JR京浜東北・根岸線
  คามาตะ
  52
  รถไฟธรรมดา
  JR京浜東北・根岸線
  โอฟูนะ
  55
  รถไฟธรรมดา
  JR京浜東北・根岸線
  อิโซโกะ
  58
  รถไฟธรรมดา
  JR京浜東北・根岸線
  คามาตะ
 • 10

 • 02
  รถไฟธรรมดา
  JR京浜東北・根岸線
  โอฟูนะ
  05
  รถไฟธรรมดา
  JR京浜東北・根岸線
  อิโซโกะ
  09
  รถไฟธรรมดา
  JR京浜東北・根岸線
  คามาตะ
  12
  รถไฟธรรมดา
  JR京浜東北・根岸線
  โอฟูนะ
  17
  รถไฟธรรมดา
  JR京浜東北・根岸線
  คามาตะ
  21
  รถไฟธรรมดา
  JR京浜東北・根岸線
  โอฟูนะ
  25
  รถไฟธรรมดา
  JR京浜東北・根岸線
  อิโซโกะ
  29
  รถไฟเร็ว
  JR京浜東北・根岸線快速
  คามาตะ
  34
  รถไฟเร็ว
  JR京浜東北・根岸線快速
  โอฟูนะ
  38
  รถไฟเร็ว
  JR京浜東北・根岸線快速
  คามาตะ
  43
  รถไฟเร็ว
  JR京浜東北・根岸線快速
  โอฟูนะ
  48
  รถไฟเร็ว
  JR京浜東北・根岸線快速
  อิโซโกะ
  53
  รถไฟเร็ว
  JR京浜東北・根岸線快速
  โอฟูนะ
  58
  รถไฟเร็ว
  JR京浜東北・根岸線快速
  คามาตะ
 • 11

 • 03
  รถไฟเร็ว
  JR京浜東北・根岸線快速
  โอฟูนะ
  08
  รถไฟเร็ว
  JR京浜東北・根岸線快速
  อิโซโกะ
  13
  รถไฟเร็ว
  JR京浜東北・根岸線快速
  โอฟูนะ
  18
  รถไฟเร็ว
  JR京浜東北・根岸線快速
  คามาตะ
  23
  รถไฟเร็ว
  JR京浜東北・根岸線快速
  โอฟูนะ
  28
  รถไฟเร็ว
  JR京浜東北・根岸線快速
  อิโซโกะ
  33
  รถไฟเร็ว
  JR京浜東北・根岸線快速
  โอฟูนะ
  38
  รถไฟเร็ว
  JR京浜東北・根岸線快速
  คามาตะ
  43
  รถไฟเร็ว
  JR京浜東北・根岸線快速
  โอฟูนะ
  48
  รถไฟเร็ว
  JR京浜東北・根岸線快速
  อิโซโกะ
  53
  รถไฟเร็ว
  JR京浜東北・根岸線快速
  โอฟูนะ
  58
  รถไฟเร็ว
  JR京浜東北・根岸線快速
  คามาตะ
 • 12

 • 03
  รถไฟเร็ว
  JR京浜東北・根岸線快速
  โอฟูนะ
  08
  รถไฟเร็ว
  JR京浜東北・根岸線快速
  อิโซโกะ
  13
  รถไฟเร็ว
  JR京浜東北・根岸線快速
  โอฟูนะ
  18
  รถไฟเร็ว
  JR京浜東北・根岸線快速
  คามาตะ
  23
  รถไฟเร็ว
  JR京浜東北・根岸線快速
  โอฟูนะ
  28
  รถไฟเร็ว
  JR京浜東北・根岸線快速
  อิโซโกะ
  33
  รถไฟเร็ว
  JR京浜東北・根岸線快速
  โอฟูนะ
  38
  รถไฟเร็ว
  JR京浜東北・根岸線快速
  คามาตะ
  43
  รถไฟเร็ว
  JR京浜東北・根岸線快速
  โอฟูนะ
  48
  รถไฟเร็ว
  JR京浜東北・根岸線快速
  อิโซโกะ
  53
  รถไฟเร็ว
  JR京浜東北・根岸線快速
  โอฟูนะ
  58
  รถไฟเร็ว
  JR京浜東北・根岸線快速
  คามาตะ
 • 13

 • 03
  รถไฟเร็ว
  JR京浜東北・根岸線快速
  โอฟูนะ
  08
  รถไฟเร็ว
  JR京浜東北・根岸線快速
  อิโซโกะ
  13
  รถไฟเร็ว
  JR京浜東北・根岸線快速
  โอฟูนะ
  18
  รถไฟเร็ว
  JR京浜東北・根岸線快速
  คามาตะ
  23
  รถไฟเร็ว
  JR京浜東北・根岸線快速
  โอฟูนะ
  28
  รถไฟเร็ว
  JR京浜東北・根岸線快速
  อิโซโกะ
  33
  รถไฟเร็ว
  JR京浜東北・根岸線快速
  โอฟูนะ
  38
  รถไฟเร็ว
  JR京浜東北・根岸線快速
  คามาตะ
  43
  รถไฟเร็ว
  JR京浜東北・根岸線快速
  โอฟูนะ
  48
  รถไฟเร็ว
  JR京浜東北・根岸線快速
  อิโซโกะ
  53
  รถไฟเร็ว
  JR京浜東北・根岸線快速
  โอฟูนะ
  58
  รถไฟเร็ว
  JR京浜東北・根岸線快速
  คามาตะ
 • 14

 • 03
  รถไฟเร็ว
  JR京浜東北・根岸線快速
  โอฟูนะ
  08
  รถไฟเร็ว
  JR京浜東北・根岸線快速
  อิโซโกะ
  13
  รถไฟเร็ว
  JR京浜東北・根岸線快速
  โอฟูนะ
  18
  รถไฟเร็ว
  JR京浜東北・根岸線快速
  คามาตะ
  23
  รถไฟเร็ว
  JR京浜東北・根岸線快速
  โอฟูนะ
  28
  รถไฟเร็ว
  JR京浜東北・根岸線快速
  อิโซโกะ
  33
  รถไฟเร็ว
  JR京浜東北・根岸線快速
  โอฟูนะ
  38
  รถไฟเร็ว
  JR京浜東北・根岸線快速
  คามาตะ
  43
  รถไฟเร็ว
  JR京浜東北・根岸線快速
  โอฟูนะ
  48
  รถไฟเร็ว
  JR京浜東北・根岸線快速
  อิโซโกะ
  53
  รถไฟเร็ว
  JR京浜東北・根岸線快速
  โอฟูนะ
  58
  รถไฟเร็ว
  JR京浜東北・根岸線快速
  คามาตะ
 • 15

 • 03
  รถไฟเร็ว
  JR京浜東北・根岸線快速
  โอฟูนะ
  08
  รถไฟเร็ว
  JR京浜東北・根岸線快速
  โอฟูนะ
  13
  รถไฟเร็ว
  JR京浜東北・根岸線快速
  โอฟูนะ
  18
  รถไฟเร็ว
  JR京浜東北・根岸線快速
  คามาตะ
  23
  รถไฟเร็ว
  JR京浜東北・根岸線快速
  โอฟูนะ
  28
  รถไฟเร็ว
  JR京浜東北・根岸線快速
  อิโซโกะ
  34
  รถไฟเร็ว
  JR京浜東北・根岸線快速
  โอฟูนะ
  41
  รถไฟธรรมดา
  JR京浜東北・根岸線
  โอฟูนะ
  46
  รถไฟธรรมดา
  JR京浜東北・根岸線
  ซากุระกิโจ
  51
  รถไฟธรรมดา
  JR京浜東北・根岸線
  โอฟูนะ
  57
  รถไฟธรรมดา
  JR京浜東北・根岸線
  คามาตะ
 • 16

 • 01
  รถไฟธรรมดา
  JR京浜東北・根岸線
  โอฟูนะ
  06
  รถไฟธรรมดา
  JR京浜東北・根岸線
  อิโซโกะ
  11
  รถไฟธรรมดา
  JR京浜東北・根岸線
  โอฟูนะ
  16
  รถไฟธรรมดา
  JR京浜東北・根岸線
  ซากุระกิโจ
  21
  รถไฟธรรมดา
  JR京浜東北・根岸線
  โอฟูนะ
  26
  รถไฟธรรมดา
  JR京浜東北・根岸線
  คามาตะ
  31
  รถไฟธรรมดา
  JR京浜東北・根岸線
  โอฟูนะ
  36
  รถไฟธรรมดา
  JR京浜東北・根岸線
  อิโซโกะ
  41
  รถไฟธรรมดา
  JR京浜東北・根岸線
  โอฟูนะ
  46
  รถไฟธรรมดา
  JR京浜東北・根岸線
  ซากุระกิโจ
  51
  รถไฟธรรมดา
  JR京浜東北・根岸線
  โอฟูนะ
  55
  รถไฟธรรมดา
  JR京浜東北・根岸線
  อิโซโกะ
 • 17

 • 00
  รถไฟธรรมดา
  JR京浜東北・根岸線
  โอฟูนะ
  04
  รถไฟธรรมดา
  JR京浜東北・根岸線
  โอฟูนะ
  08
  รถไฟธรรมดา
  JR京浜東北・根岸線
  อิโซโกะ
  12
  รถไฟธรรมดา
  JR京浜東北・根岸線
  ซากุระกิโจ
  16
  รถไฟธรรมดา
  JR京浜東北・根岸線
  โอฟูนะ
  20
  รถไฟธรรมดา
  JR京浜東北・根岸線
  โอฟูนะ
  25
  รถไฟธรรมดา
  JR京浜東北・根岸線
  ซากุระกิโจ
  29
  รถไฟธรรมดา
  JR京浜東北・根岸線
  โอฟูนะ
  33
  รถไฟธรรมดา
  JR京浜東北・根岸線
  ซากุระกิโจ
  37
  รถไฟธรรมดา
  JR京浜東北・根岸線
  โอฟูนะ
  40
  รถไฟธรรมดา
  JR京浜東北・根岸線
  อิโซโกะ
  44
  รถไฟธรรมดา
  JR京浜東北・根岸線
  โอฟูนะ
  47
  รถไฟธรรมดา
  JR京浜東北・根岸線
  คามาตะ
  51
  รถไฟธรรมดา
  JR京浜東北・根岸線
  โอฟูนะ
  54
  รถไฟธรรมดา
  JR京浜東北・根岸線
  ซากุระกิโจ
  58
  รถไฟธรรมดา
  JR京浜東北・根岸線
  โอฟูนะ
 • 18

 • 01
  รถไฟธรรมดา
  JR京浜東北・根岸線
  สึรุมิ
  04
  รถไฟธรรมดา
  JR京浜東北・根岸線
  โอฟูนะ
  07
  รถไฟธรรมดา
  JR京浜東北・根岸線
  คามาตะ
  10
  รถไฟธรรมดา
  JR京浜東北・根岸線
  โอฟูนะ
  13
  รถไฟธรรมดา
  JR京浜東北・根岸線
  ซากุระกิโจ
  16
  รถไฟธรรมดา
  JR京浜東北・根岸線
  คามาตะ
  19
  รถไฟธรรมดา
  JR京浜東北・根岸線
  โอฟูนะ
  22
  รถไฟธรรมดา
  JR京浜東北・根岸線
  สึรุมิ
  25
  รถไฟธรรมดา
  JR京浜東北・根岸線
  โอฟูนะ
  28
  รถไฟธรรมดา
  JR京浜東北・根岸線
  คามาตะ
  31
  รถไฟธรรมดา
  JR京浜東北・根岸線
  โอฟูนะ
  34
  รถไฟธรรมดา
  JR京浜東北・根岸線
  อิโซโกะ
  37
  รถไฟธรรมดา
  JR京浜東北・根岸線
  คามาตะ
  40
  รถไฟธรรมดา
  JR京浜東北・根岸線
  โอฟูนะ
  42
  รถไฟธรรมดา
  JR京浜東北・根岸線
  ซากุระกิโจ
  46
  รถไฟธรรมดา
  JR京浜東北・根岸線
  คามาตะ
  49
  รถไฟธรรมดา
  JR京浜東北・根岸線
  โอฟูนะ
  53
  รถไฟธรรมดา
  JR京浜東北・根岸線
  สึรุมิ
  56
  รถไฟธรรมดา
  JR京浜東北・根岸線
  อิโซโกะ
 • 19

 • 00
  รถไฟธรรมดา
  JR京浜東北・根岸線
  คามาตะ
  03
  รถไฟธรรมดา
  JR京浜東北・根岸線
  โอฟูนะ
  07
  รถไฟธรรมดา
  JR京浜東北・根岸線
  อิโซโกะ
  10
  รถไฟธรรมดา
  JR京浜東北・根岸線
  คามาตะ
  14
  รถไฟธรรมดา
  JR京浜東北・根岸線
  โอฟูนะ
  17
  รถไฟธรรมดา
  JR京浜東北・根岸線
  อิโซโกะ
  21
  รถไฟธรรมดา
  JR京浜東北・根岸線
  คามาตะ
  24
  รถไฟธรรมดา
  JR京浜東北・根岸線
  โอฟูนะ
  28
  รถไฟธรรมดา
  JR京浜東北・根岸線
  อิโซโกะ
  31
  รถไฟธรรมดา
  JR京浜東北・根岸線
  คามาตะ
  35
  รถไฟธรรมดา
  JR京浜東北・根岸線
  โอฟูนะ
  38
  รถไฟธรรมดา
  JR京浜東北・根岸線
  อิโซโกะ
  42
  รถไฟธรรมดา
  JR京浜東北・根岸線
  โอฟูนะ
  47
  รถไฟธรรมดา
  JR京浜東北・根岸線
  อิโซโกะ
  50
  รถไฟธรรมดา
  JR京浜東北・根岸線
  คามาตะ
  53
  รถไฟธรรมดา
  JR京浜東北・根岸線
  โอฟูนะ
  57
  รถไฟธรรมดา
  JR京浜東北・根岸線
  อิโซโกะ
 • 20

 • 02
  รถไฟธรรมดา
  JR京浜東北・根岸線
  คามาตะ
  06
  รถไฟธรรมดา
  JR京浜東北・根岸線
  โอฟูนะ
  10
  รถไฟธรรมดา
  JR京浜東北・根岸線
  อิโซโกะ
  15
  รถไฟธรรมดา
  JR京浜東北・根岸線
  ซากุระกิโจ
  20
  รถไฟธรรมดา
  JR京浜東北・根岸線
  โอฟูนะ
  25
  รถไฟธรรมดา
  JR京浜東北・根岸線
  ซากุระกิโจ
  30
  รถไฟธรรมดา
  JR京浜東北・根岸線
  โอฟูนะ
  35
  รถไฟธรรมดา
  JR京浜東北・根岸線
  อิโซโกะ
  40
  รถไฟธรรมดา
  JR京浜東北・根岸線
  โอฟูนะ
  45
  รถไฟธรรมดา
  JR京浜東北・根岸線
  อิโซโกะ
  50
  รถไฟธรรมดา
  JR京浜東北・根岸線
  โอฟูนะ
  55
  รถไฟธรรมดา
  JR京浜東北・根岸線
  ซากุระกิโจ
 • 21

 • 00
  รถไฟธรรมดา
  JR京浜東北・根岸線
  โอฟูนะ
  05
  รถไฟธรรมดา
  JR京浜東北・根岸線
  อิโซโกะ
  10
  รถไฟธรรมดา
  JR京浜東北・根岸線
  คามาตะ
  13
  รถไฟธรรมดา
  JR京浜東北・根岸線
  โอฟูนะ
  19
  รถไฟธรรมดา
  JR京浜東北・根岸線
  อิโซโกะ
  24
  รถไฟธรรมดา
  JR京浜東北・根岸線
  โอฟูนะ
  29
  รถไฟธรรมดา
  JR京浜東北・根岸線
  คามาตะ
  32
  รถไฟธรรมดา
  JR京浜東北・根岸線
  โอฟูนะ
  38
  รถไฟธรรมดา
  JR京浜東北・根岸線
  ซากุระกิโจ
  43
  รถไฟธรรมดา
  JR京浜東北・根岸線
  โอฟูนะ
  48
  รถไฟธรรมดา
  JR京浜東北・根岸線
  อิโซโกะ
  54
  รถไฟธรรมดา
  JR京浜東北・根岸線
  ซากุระกิโจ
  59
  รถไฟธรรมดา
  JR京浜東北・根岸線
  โอฟูนะ
 • 22

 • 05
  รถไฟธรรมดา
  JR京浜東北・根岸線
  ซากุระกิโจ
  10
  รถไฟธรรมดา
  JR京浜東北・根岸線
  โอฟูนะ
  16
  รถไฟธรรมดา
  JR京浜東北・根岸線
  ซากุระกิโจ
  21
  รถไฟธรรมดา
  JR京浜東北・根岸線
  โอฟูนะ
  27
  รถไฟธรรมดา
  JR京浜東北・根岸線
  อิโซโกะ
  32
  รถไฟธรรมดา
  JR京浜東北・根岸線
  โอฟูนะ
  38
  รถไฟธรรมดา
  JR京浜東北・根岸線
  อิโซโกะ
  43
  รถไฟธรรมดา
  JR京浜東北・根岸線
  โอฟูนะ
  50
  รถไฟธรรมดา
  JR京浜東北・根岸線
  ซากุระกิโจ
  55
  รถไฟธรรมดา
  JR京浜東北・根岸線
  โอฟูนะ
 • 23

 • 02
  รถไฟธรรมดา
  JR京浜東北・根岸線
  อิโซโกะ
  08
  รถไฟธรรมดา
  JR京浜東北・根岸線
  โอฟูนะ
  14
  รถไฟธรรมดา
  JR京浜東北・根岸線
  ซากุระกิโจ
  20
  รถไฟธรรมดา
  JR京浜東北・根岸線
  โอฟูนะ
  26
  รถไฟธรรมดา
  JR京浜東北・根岸線
  อิโซโกะ
  32
  รถไฟธรรมดา
  JR京浜東北・根岸線
  อิโซโกะ
  38
  รถไฟธรรมดา
  JR京浜東北・根岸線
  โอฟูนะ
  44
  รถไฟธรรมดา
  JR京浜東北・根岸線
  อิโซโกะ
  49
  รถไฟธรรมดา
  JR京浜東北・根岸線
  อิโซโกะ
  54
  รถไฟธรรมดา
  JR京浜東北・根岸線
  ซากุระกิโจ
 • 0

 • 01
  รถไฟธรรมดา
  JR京浜東北・根岸線
  คามาตะ
  09
  รถไฟธรรมดา
  JR京浜東北・根岸線
  คามาตะ
  18
  รถไฟธรรมดา
  JR京浜東北・根岸線
  คามาตะ
  30
  รถไฟธรรมดา
  JR京浜東北・根岸線
  คามาตะ