โคเบะ (จังหวัดเฮียวโกะ)

JR สายหลักโตไคโด(ไมบะระ-โคเบะ) สำหรับ โอซากะ/เกียวโต

กรองรถไฟ :  ทั้งหมด 各停 快速
37 คลิกที่เวลาเพื่อดูสถานีหยุด click on the time to see the stop stations