โคเบะ (จังหวัดเฮียวโกะ)

JR สายหลักซันโย(โคเบะ-โอคายาม่า) สำหรับ ฮิเมจิ/บันชูอาโก

37 คลิกที่เวลาเพื่อดูสถานีหยุด click on the time to see the stop stations