โมริโนมิยะ

OsakaMetro中央線 สำหรับ นางาตะ (โอซากะ)

opposite direction ฝั่งตรงข้าม
กรองรถไฟ :  ทั้งหมด 普通
37 คลิกที่เวลาเพื่อดูสถานีหยุด click on the time to see the stop stations

  5

 • 27
  普通
  OsakaMetro中央線
  อิโคมะ
  37
  普通
  OsakaMetro中央線
  กักเก็นนาระโทมิกาโอกะ
  47
  普通
  OsakaMetro中央線
  กักเก็นนาระโทมิกาโอกะ
  57
  普通
  OsakaMetro中央線
  อิโคมะ
 • 6

 • 07
  普通
  OsakaMetro中央線
  กักเก็นนาระโทมิกาโอกะ
  12
  普通
  OsakaMetro中央線
  อิโคมะ
  17
  普通
  OsakaMetro中央線
  กักเก็นนาระโทมิกาโอกะ
  27
  普通
  OsakaMetro中央線
  กักเก็นนาระโทมิกาโอกะ
  37
  普通
  OsakaMetro中央線
  กักเก็นนาระโทมิกาโอกะ
  42
  普通
  OsakaMetro中央線
  กักเก็นนาระโทมิกาโอกะ
  47
  普通
  OsakaMetro中央線
  กักเก็นนาระโทมิกาโอกะ
  53
  普通
  OsakaMetro中央線
  กักเก็นนาระโทมิกาโอกะ
  56
  普通
  OsakaMetro中央線
  กักเก็นนาระโทมิกาโอกะ
 • 7

 • 02
  普通
  OsakaMetro中央線
  กักเก็นนาระโทมิกาโอกะ
  07
  普通
  OsakaMetro中央線
  กักเก็นนาระโทมิกาโอกะ
  11
  普通
  OsakaMetro中央線
  กักเก็นนาระโทมิกาโอกะ
  15
  普通
  OsakaMetro中央線
  กักเก็นนาระโทมิกาโอกะ
  18
  普通
  OsakaMetro中央線
  กักเก็นนาระโทมิกาโอกะ
  22
  普通
  OsakaMetro中央線
  กักเก็นนาระโทมิกาโอกะ
  26
  普通
  OsakaMetro中央線
  กักเก็นนาระโทมิกาโอกะ
  31
  普通
  OsakaMetro中央線
  กักเก็นนาระโทมิกาโอกะ
  34
  普通
  OsakaMetro中央線
  กักเก็นนาระโทมิกาโอกะ
  39
  普通
  OsakaMetro中央線
  กักเก็นนาระโทมิกาโอกะ
  42
  普通
  OsakaMetro中央線
  กักเก็นนาระโทมิกาโอกะ
  49
  普通
  OsakaMetro中央線
  กักเก็นนาระโทมิกาโอกะ
  56
  普通
  OsakaMetro中央線
  กักเก็นนาระโทมิกาโอกะ
 • 8

 • 00
  普通
  OsakaMetro中央線
  อิโคมะ
  03
  普通
  OsakaMetro中央線
  กักเก็นนาระโทมิกาโอกะ
  09
  普通
  OsakaMetro中央線
  อิโคมะ
  15
  普通
  OsakaMetro中央線
  กักเก็นนาระโทมิกาโอกะ
  20
  普通
  OsakaMetro中央線
  อิโคมะ
  25
  普通
  OsakaMetro中央線
  กักเก็นนาระโทมิกาโอกะ
  30
  普通
  OsakaMetro中央線
  อิโคมะ
  34
  普通
  OsakaMetro中央線
  กักเก็นนาระโทมิกาโอกะ
  38
  普通
  OsakaMetro中央線
  อิโคมะ
  42
  普通
  OsakaMetro中央線
  กักเก็นนาระโทมิกาโอกะ
  46
  普通
  OsakaMetro中央線
  อิโคมะ
  49
  普通
  OsakaMetro中央線
  กักเก็นนาระโทมิกาโอกะ
  57
  普通
  OsakaMetro中央線
  อิโคมะ
 • 9

 • 01
  普通
  OsakaMetro中央線
  กักเก็นนาระโทมิกาโอกะ
  08
  普通
  OsakaMetro中央線
  กักเก็นนาระโทมิกาโอกะ
  12
  普通
  OsakaMetro中央線
  อิโคมะ
  19
  普通
  OsakaMetro中央線
  กักเก็นนาระโทมิกาโอกะ
  23
  普通
  OsakaMetro中央線
  อิโคมะ
  31
  普通
  OsakaMetro中央線
  กักเก็นนาระโทมิกาโอกะ
  37
  普通
  OsakaMetro中央線
  กักเก็นนาระโทมิกาโอกะ
  47
  普通
  OsakaMetro中央線
  กักเก็นนาระโทมิกาโอกะ
  56
  普通
  OsakaMetro中央線
  กักเก็นนาระโทมิกาโอกะ
 • 10

 • 05
  普通
  OsakaMetro中央線
  อิโคมะ
  13
  普通
  OsakaMetro中央線
  กักเก็นนาระโทมิกาโอกะ
  20
  普通
  OsakaMetro中央線
  กักเก็นนาระโทมิกาโอกะ
  28
  普通
  OsakaMetro中央線
  อิโคมะ
  35
  普通
  OsakaMetro中央線
  กักเก็นนาระโทมิกาโอกะ
  43
  普通
  OsakaMetro中央線
  อิโคมะ
  50
  普通
  OsakaMetro中央線
  กักเก็นนาระโทมิกาโอกะ
  58
  普通
  OsakaMetro中央線
  อิโคมะ
 • 11

 • 05
  普通
  OsakaMetro中央線
  กักเก็นนาระโทมิกาโอกะ
  13
  普通
  OsakaMetro中央線
  อิโคมะ
  20
  普通
  OsakaMetro中央線
  กักเก็นนาระโทมิกาโอกะ
  28
  普通
  OsakaMetro中央線
  อิโคมะ
  35
  普通
  OsakaMetro中央線
  กักเก็นนาระโทมิกาโอกะ
  43
  普通
  OsakaMetro中央線
  อิโคมะ
  50
  普通
  OsakaMetro中央線
  กักเก็นนาระโทมิกาโอกะ
  58
  普通
  OsakaMetro中央線
  อิโคมะ
 • 12

 • 05
  普通
  OsakaMetro中央線
  กักเก็นนาระโทมิกาโอกะ
  13
  普通
  OsakaMetro中央線
  อิโคมะ
  20
  普通
  OsakaMetro中央線
  กักเก็นนาระโทมิกาโอกะ
  28
  普通
  OsakaMetro中央線
  อิโคมะ
  35
  普通
  OsakaMetro中央線
  กักเก็นนาระโทมิกาโอกะ
  43
  普通
  OsakaMetro中央線
  อิโคมะ
  50
  普通
  OsakaMetro中央線
  กักเก็นนาระโทมิกาโอกะ
  58
  普通
  OsakaMetro中央線
  อิโคมะ
 • 13

 • 05
  普通
  OsakaMetro中央線
  กักเก็นนาระโทมิกาโอกะ
  13
  普通
  OsakaMetro中央線
  อิโคมะ
  20
  普通
  OsakaMetro中央線
  กักเก็นนาระโทมิกาโอกะ
  28
  普通
  OsakaMetro中央線
  อิโคมะ
  35
  普通
  OsakaMetro中央線
  กักเก็นนาระโทมิกาโอกะ
  43
  普通
  OsakaMetro中央線
  อิโคมะ
  50
  普通
  OsakaMetro中央線
  กักเก็นนาระโทมิกาโอกะ
  58
  普通
  OsakaMetro中央線
  อิโคมะ
 • 14

 • 05
  普通
  OsakaMetro中央線
  กักเก็นนาระโทมิกาโอกะ
  13
  普通
  OsakaMetro中央線
  อิโคมะ
  20
  普通
  OsakaMetro中央線
  กักเก็นนาระโทมิกาโอกะ
  28
  普通
  OsakaMetro中央線
  อิโคมะ
  35
  普通
  OsakaMetro中央線
  กักเก็นนาระโทมิกาโอกะ
  43
  普通
  OsakaMetro中央線
  อิโคมะ
  50
  普通
  OsakaMetro中央線
  กักเก็นนาระโทมิกาโอกะ
  58
  普通
  OsakaMetro中央線
  อิโคมะ
 • 15

 • 05
  普通
  OsakaMetro中央線
  กักเก็นนาระโทมิกาโอกะ
  13
  普通
  OsakaMetro中央線
  อิโคมะ
  20
  普通
  OsakaMetro中央線
  กักเก็นนาระโทมิกาโอกะ
  28
  普通
  OsakaMetro中央線
  อิโคมะ
  35
  普通
  OsakaMetro中央線
  กักเก็นนาระโทมิกาโอกะ
  43
  普通
  OsakaMetro中央線
  กักเก็นนาระโทมิกาโอกะ
  50
  普通
  OsakaMetro中央線
  อิโคมะ
  58
  普通
  OsakaMetro中央線
  กักเก็นนาระโทมิกาโอกะ
 • 16

 • 05
  普通
  OsakaMetro中央線
  กักเก็นนาระโทมิกาโอกะ
  13
  普通
  OsakaMetro中央線
  อิโคมะ
  20
  普通
  OsakaMetro中央線
  กักเก็นนาระโทมิกาโอกะ
  28
  普通
  OsakaMetro中央線
  กักเก็นนาระโทมิกาโอกะ
  31
  普通
  OsakaMetro中央線
  นางาตะ (โอซากะ)
  35
  普通
  OsakaMetro中央線
  อิโคมะ
  42
  普通
  OsakaMetro中央線
  กักเก็นนาระโทมิกาโอกะ
  45
  普通
  OsakaMetro中央線
  นางาตะ (โอซากะ)
  48
  普通
  OsakaMetro中央線
  อิโคมะ
  54
  普通
  OsakaMetro中央線
  กักเก็นนาระโทมิกาโอกะ
 • 17

 • 00
  普通
  OsakaMetro中央線
  อิโคมะ
  06
  普通
  OsakaMetro中央線
  กักเก็นนาระโทมิกาโอกะ
  13
  普通
  OsakaMetro中央線
  อิโคมะ
  18
  普通
  OsakaMetro中央線
  กักเก็นนาระโทมิกาโอกะ
  23
  普通
  OsakaMetro中央線
  อิโคมะ
  28
  普通
  OsakaMetro中央線
  กักเก็นนาระโทมิกาโอกะ
  33
  普通
  OsakaMetro中央線
  อิโคมะ
  38
  普通
  OsakaMetro中央線
  กักเก็นนาระโทมิกาโอกะ
  43
  普通
  OsakaMetro中央線
  อิโคมะ
  48
  普通
  OsakaMetro中央線
  กักเก็นนาระโทมิกาโอกะ
  53
  普通
  OsakaMetro中央線
  อิโคมะ
  58
  普通
  OsakaMetro中央線
  กักเก็นนาระโทมิกาโอกะ
 • 18

 • 03
  普通
  OsakaMetro中央線
  อิโคมะ
  08
  普通
  OsakaMetro中央線
  กักเก็นนาระโทมิกาโอกะ
  13
  普通
  OsakaMetro中央線
  กักเก็นนาระโทมิกาโอกะ
  18
  普通
  OsakaMetro中央線
  อิโคมะ
  23
  普通
  OsakaMetro中央線
  กักเก็นนาระโทมิกาโอกะ
  28
  普通
  OsakaMetro中央線
  อิโคมะ
  33
  普通
  OsakaMetro中央線
  กักเก็นนาระโทมิกาโอกะ
  37
  普通
  OsakaMetro中央線
  กักเก็นนาระโทมิกาโอกะ
  42
  普通
  OsakaMetro中央線
  กักเก็นนาระโทมิกาโอกะ
  47
  普通
  OsakaMetro中央線
  กักเก็นนาระโทมิกาโอกะ
  57
  普通
  OsakaMetro中央線
  กักเก็นนาระโทมิกาโอกะ
 • 19

 • 02
  普通
  OsakaMetro中央線
  อิโคมะ
  07
  普通
  OsakaMetro中央線
  กักเก็นนาระโทมิกาโอกะ
  17
  普通
  OsakaMetro中央線
  กักเก็นนาระโทมิกาโอกะ
  22
  普通
  OsakaMetro中央線
  กักเก็นนาระโทมิกาโอกะ
  27
  普通
  OsakaMetro中央線
  กักเก็นนาระโทมิกาโอกะ
  32
  普通
  OsakaMetro中央線
  กักเก็นนาระโทมิกาโอกะ
  42
  普通
  OsakaMetro中央線
  กักเก็นนาระโทมิกาโอกะ
  48
  普通
  OsakaMetro中央線
  กักเก็นนาระโทมิกาโอกะ
  58
  普通
  OsakaMetro中央線
  กักเก็นนาระโทมิกาโอกะ
 • 20

 • 05
  普通
  OsakaMetro中央線
  กักเก็นนาระโทมิกาโอกะ
  13
  普通
  OsakaMetro中央線
  กักเก็นนาระโทมิกาโอกะ
  20
  普通
  OsakaMetro中央線
  อิโคมะ
  28
  普通
  OsakaMetro中央線
  กักเก็นนาระโทมิกาโอกะ
  35
  普通
  OsakaMetro中央線
  กักเก็นนาระโทมิกาโอกะ
  43
  普通
  OsakaMetro中央線
  อิโคมะ
  50
  普通
  OsakaMetro中央線
  กักเก็นนาระโทมิกาโอกะ
  58
  普通
  OsakaMetro中央線
  กักเก็นนาระโทมิกาโอกะ
 • 21

 • 08
  普通
  OsakaMetro中央線
  กักเก็นนาระโทมิกาโอกะ
  17
  普通
  OsakaMetro中央線
  กักเก็นนาระโทมิกาโอกะ
  27
  普通
  OsakaMetro中央線
  กักเก็นนาระโทมิกาโอกะ
  37
  普通
  OsakaMetro中央線
  กักเก็นนาระโทมิกาโอกะ
  47
  普通
  OsakaMetro中央線
  กักเก็นนาระโทมิกาโอกะ
  57
  普通
  OsakaMetro中央線
  กักเก็นนาระโทมิกาโอกะ
 • 22

 • 07
  普通
  OsakaMetro中央線
  กักเก็นนาระโทมิกาโอกะ
  17
  普通
  OsakaMetro中央線
  กักเก็นนาระโทมิกาโอกะ
  27
  普通
  OsakaMetro中央線
  กักเก็นนาระโทมิกาโอกะ
  37
  普通
  OsakaMetro中央線
  กักเก็นนาระโทมิกาโอกะ
  47
  普通
  OsakaMetro中央線
  กักเก็นนาระโทมิกาโอกะ
  57
  普通
  OsakaMetro中央線
  กักเก็นนาระโทมิกาโอกะ
 • 23

 • 07
  普通
  OsakaMetro中央線
  อิโคมะ
  17
  普通
  OsakaMetro中央線
  กักเก็นนาระโทมิกาโอกะ
  27
  普通
  OsakaMetro中央線
  กักเก็นนาระโทมิกาโอกะ
  37
  普通
  OsakaMetro中央線
  กักเก็นนาระโทมิกาโอกะ
  44
  普通
  OsakaMetro中央線
  นางาตะ (โอซากะ)
  52
  普通
  OsakaMetro中央線
  กักเก็นนาระโทมิกาโอกะ
 • 0

 • 00
  普通
  OsakaMetro中央線
  นางาตะ (โอซากะ)
  08
  普通
  OsakaMetro中央線
  นางาตะ (โอซากะ)