โมริโนมิยะ

JR โอซากาคันเจียวเส้น สำหรับ เกียวบาชิ (โอซากะ)/โอซากะ

opposite direction ฝั่งตรงข้าม
กรองรถไฟ :  ทั้งหมด 普通
37 คลิกที่เวลาเพื่อดูสถานีหยุด click on the time to see the stop stations

  4

 • 59
  普通
  JR大阪環状線
 • 5

 • 19
  普通
  JR大阪環状線
  31
  普通
  JR大阪環状線
  44
  普通
  JR大阪環状線
  55
  普通
  JR大阪環状線
 • 6

 • 03
  普通
  JR大阪環状線
  09
  普通
  JR大阪環状線
  คาโมะ (เกียวโต)
  17
  普通
  JR大阪環状線
  24
  普通
  JR大阪環状線
  31
  普通
  JR大阪環状線
  39
  普通
  JR大阪環状線
  48
  普通
  JR大阪環状線
  52
  普通
  JR大阪環状線
  57
  普通
  JR大阪環状線
 • 7

 • 02
  普通
  JR大阪環状線
  08
  普通
  JR大阪環状線
  14
  普通
  JR大阪環状線
  22
  普通
  JR大阪環状線
  26
  普通
  JR大阪環状線
  30
  普通
  JR大阪環状線
  34
  普通
  JR大阪環状線
  ซากุระจิมะ
  38
  普通
  JR大阪環状線
  42
  普通
  JR大阪環状線
  46
  普通
  JR大阪環状線
  50
  普通
  JR大阪環状線
  สนามบินคันไซ
  50
  普通
  JR大阪環状線
  วาคายามะ
  54
  普通
  JR大阪環状線
  58
  普通
  JR大阪環状線
 • 8

 • 02
  普通
  JR大阪環状線
  06
  普通
  JR大阪環状線
  เท็นโนจิ
  09
  普通
  JR大阪環状線
  ซากุระจิมะ
  13
  普通
  JR大阪環状線
  16
  普通
  JR大阪環状線
  ซากุระจิมะ
  20
  普通
  JR大阪環状線
  23
  普通
  JR大阪環状線
  สนามบินคันไซ
  23
  普通
  JR大阪環状線
  วาคายามะ
  27
  普通
  JR大阪環状線
  34
  普通
  JR大阪環状線
  ซากุระจิมะ
  37
  普通
  JR大阪環状線
  สนามบินคันไซ
  37
  普通
  JR大阪環状線
  วาคายามะ
  41
  普通
  JR大阪環状線
  45
  普通
  JR大阪環状線
  52
  普通
  JR大阪環状線
  สนามบินคันไซ
  52
  普通
  JR大阪環状線
  วาคายามะ
  55
  普通
  JR大阪環状線
  ซากุระจิมะ
  59
  普通
  JR大阪環状線
 • 9

 • 03
  普通
  JR大阪環状線
  ซากุระจิมะ
  06
  普通
  JR大阪環状線
  สนามบินคันไซ
  06
  普通
  JR大阪環状線
  วาคายามะ
  10
  普通
  JR大阪環状線
  15
  普通
  JR大阪環状線
  ซากุระจิมะ
  20
  普通
  JR大阪環状線
  25
  普通
  JR大阪環状線
  สนามบินคันไซ
  25
  普通
  JR大阪環状線
  วาคายามะ
  29
  普通
  JR大阪環状線
  นาระ
  33
  普通
  JR大阪環状線
  ซากุระจิมะ
  37
  普通
  JR大阪環状線
  44
  普通
  JR大阪環状線
  คาโมะ (เกียวโต)
  48
  普通
  JR大阪環状線
  ซากุระจิมะ
  52
  普通
  JR大阪環状線
  56
  普通
  JR大阪環状線
  สนามบินคันไซ
  56
  普通
  JR大阪環状線
  วาคายามะ
 • 10

 • 01
  普通
  JR大阪環状線
  นาระ
  05
  普通
  JR大阪環状線
  10
  普通
  JR大阪環状線
  สนามบินคันไซ
  10
  普通
  JR大阪環状線
  วาคายามะ
  15
  普通
  JR大阪環状線
  คาโมะ (เกียวโต)
  20
  普通
  JR大阪環状線
  25
  普通
  JR大阪環状線
  สนามบินคันไซ
  25
  普通
  JR大阪環状線
  วาคายามะ
  30
  普通
  JR大阪環状線
  นาระ
  35
  普通
  JR大阪環状線
  40
  普通
  JR大阪環状線
  สนามบินคันไซ
  40
  普通
  JR大阪環状線
  วาคายามะ
  45
  普通
  JR大阪環状線
  นาระ
  50
  普通
  JR大阪環状線
  55
  普通
  JR大阪環状線
  สนามบินคันไซ
  55
  普通
  JR大阪環状線
  วาคายามะ
 • 11

 • 00
  普通
  JR大阪環状線
  นาระ
  05
  普通
  JR大阪環状線
  10
  普通
  JR大阪環状線
  สนามบินคันไซ
  10
  普通
  JR大阪環状線
  วาคายามะ
  15
  普通
  JR大阪環状線
  คาโมะ (เกียวโต)
  20
  普通
  JR大阪環状線
  25
  普通
  JR大阪環状線
  สนามบินคันไซ
  25
  普通
  JR大阪環状線
  วาคายามะ
  30
  普通
  JR大阪環状線
  นาระ
  35
  普通
  JR大阪環状線
  40
  普通
  JR大阪環状線
  สนามบินคันไซ
  40
  普通
  JR大阪環状線
  วาคายามะ
  45
  普通
  JR大阪環状線
  นาระ
  50
  普通
  JR大阪環状線
  55
  普通
  JR大阪環状線
  สนามบินคันไซ
  55
  普通
  JR大阪環状線
  วาคายามะ
 • 12

 • 00
  普通
  JR大阪環状線
  นาระ
  05
  普通
  JR大阪環状線
  10
  普通
  JR大阪環状線
  สนามบินคันไซ
  10
  普通
  JR大阪環状線
  วาคายามะ
  15
  普通
  JR大阪環状線
  คาโมะ (เกียวโต)
  20
  普通
  JR大阪環状線
  25
  普通
  JR大阪環状線
  สนามบินคันไซ
  25
  普通
  JR大阪環状線
  วาคายามะ
  30
  普通
  JR大阪環状線
  นาระ
  35
  普通
  JR大阪環状線
  40
  普通
  JR大阪環状線
  สนามบินคันไซ
  40
  普通
  JR大阪環状線
  วาคายามะ
  45
  普通
  JR大阪環状線
  นาระ
  50
  普通
  JR大阪環状線
  55
  普通
  JR大阪環状線
  สนามบินคันไซ
  55
  普通
  JR大阪環状線
  วาคายามะ
 • 13

 • 00
  普通
  JR大阪環状線
  นาระ
  05
  普通
  JR大阪環状線
  10
  普通
  JR大阪環状線
  สนามบินคันไซ
  10
  普通
  JR大阪環状線
  วาคายามะ
  15
  普通
  JR大阪環状線
  คาโมะ (เกียวโต)
  20
  普通
  JR大阪環状線
  25
  普通
  JR大阪環状線
  สนามบินคันไซ
  25
  普通
  JR大阪環状線
  วาคายามะ
  30
  普通
  JR大阪環状線
  นาระ
  35
  普通
  JR大阪環状線
  40
  普通
  JR大阪環状線
  สนามบินคันไซ
  40
  普通
  JR大阪環状線
  วาคายามะ
  45
  普通
  JR大阪環状線
  นาระ
  50
  普通
  JR大阪環状線
  55
  普通
  JR大阪環状線
  สนามบินคันไซ
  55
  普通
  JR大阪環状線
  วาคายามะ
 • 14

 • 00
  普通
  JR大阪環状線
  นาระ
  05
  普通
  JR大阪環状線
  10
  普通
  JR大阪環状線
  สนามบินคันไซ
  10
  普通
  JR大阪環状線
  วาคายามะ
  15
  普通
  JR大阪環状線
  คาโมะ (เกียวโต)
  20
  普通
  JR大阪環状線
  25
  普通
  JR大阪環状線
  สนามบินคันไซ
  25
  普通
  JR大阪環状線
  วาคายามะ
  30
  普通
  JR大阪環状線
  นาระ
  35
  普通
  JR大阪環状線
  40
  普通
  JR大阪環状線
  สนามบินคันไซ
  40
  普通
  JR大阪環状線
  วาคายามะ
  45
  普通
  JR大阪環状線
  คาโมะ (เกียวโต)
  50
  普通
  JR大阪環状線
  55
  普通
  JR大阪環状線
  สนามบินคันไซ
  55
  普通
  JR大阪環状線
  วาคายามะ
 • 15

 • 00
  普通
  JR大阪環状線
  นาระ
  05
  普通
  JR大阪環状線
  10
  普通
  JR大阪環状線
  สนามบินคันไซ
  10
  普通
  JR大阪環状線
  วาคายามะ
  15
  普通
  JR大阪環状線
  คาโมะ (เกียวโต)
  20
  普通
  JR大阪環状線
  25
  普通
  JR大阪環状線
  สนามบินคันไซ
  25
  普通
  JR大阪環状線
  วาคายามะ
  30
  普通
  JR大阪環状線
  นาระ
  35
  普通
  JR大阪環状線
  40
  普通
  JR大阪環状線
  สนามบินคันไซ
  40
  普通
  JR大阪環状線
  วาคายามะ
  45
  普通
  JR大阪環状線
  คาโมะ (เกียวโต)
  50
  普通
  JR大阪環状線
  55
  普通
  JR大阪環状線
  สนามบินคันไซ
  55
  普通
  JR大阪環状線
  วาคายามะ
  59
  普通
  JR大阪環状線
  คาโมะ (เกียวโต)
 • 16

 • 05
  普通
  JR大阪環状線
  10
  普通
  JR大阪環状線
  สนามบินคันไซ
  10
  普通
  JR大阪環状線
  วาคายามะ
  14
  普通
  JR大阪環状線
  คาโมะ (เกียวโต)
  20
  普通
  JR大阪環状線
  25
  普通
  JR大阪環状線
  สนามบินคันไซ
  25
  普通
  JR大阪環状線
  วาคายามะ
  29
  普通
  JR大阪環状線
  นาระ
  35
  普通
  JR大阪環状線
  40
  普通
  JR大阪環状線
  สนามบินคันไซ
  40
  普通
  JR大阪環状線
  วาคายามะ
  44
  普通
  JR大阪環状線
  คาโมะ (เกียวโต)
  50
  普通
  JR大阪環状線
  55
  普通
  JR大阪環状線
  สนามบินคันไซ
  55
  普通
  JR大阪環状線
  วาคายามะ
  59
  普通
  JR大阪環状線
  นาระ
 • 17

 • 05
  普通
  JR大阪環状線
  10
  普通
  JR大阪環状線
  สนามบินคันไซ
  10
  普通
  JR大阪環状線
  วาคายามะ
  14
  普通
  JR大阪環状線
  คาโมะ (เกียวโต)
  20
  普通
  JR大阪環状線
  25
  普通
  JR大阪環状線
  สนามบินคันไซ
  25
  普通
  JR大阪環状線
  วาคายามะ
  29
  普通
  JR大阪環状線
  นาระ
  35
  普通
  JR大阪環状線
  40
  普通
  JR大阪環状線
  สนามบินคันไซ
  40
  普通
  JR大阪環状線
  วาคายามะ
  44
  普通
  JR大阪環状線
  คาโมะ (เกียวโต)
  44
  普通
  JR大阪環状線
  โกะเจียว (จังหวัดนาระ)
  50
  普通
  JR大阪環状線
  55
  普通
  JR大阪環状線
  สนามบินคันไซ
  55
  普通
  JR大阪環状線
  วาคายามะ
  59
  普通
  JR大阪環状線
  นาระ
 • 18

 • 02
  普通
  JR大阪環状線
  ซากุระจิมะ
  06
  普通
  JR大阪環状線
  10
  普通
  JR大阪環状線
  สนามบินคันไซ
  10
  普通
  JR大阪環状線
  วาคายามะ
  14
  普通
  JR大阪環状線
  คาโมะ (เกียวโต)
  17
  普通
  JR大阪環状線
  ซากุระจิมะ
  21
  普通
  JR大阪環状線
  25
  普通
  JR大阪環状線
  สนามบินคันไซ
  25
  普通
  JR大阪環状線
  วาคายามะ
  29
  普通
  JR大阪環状線
  นาระ
  29
  普通
  JR大阪環状線
  ทากาตะ (จังหวัดนาระ)
  32
  普通
  JR大阪環状線
  ซากุระจิมะ
  36
  普通
  JR大阪環状線
  40
  普通
  JR大阪環状線
  สนามบินคันไซ
  40
  普通
  JR大阪環状線
  วาคายามะ
  44
  普通
  JR大阪環状線
  คาโมะ (เกียวโต)
  47
  普通
  JR大阪環状線
  ซากุระจิมะ
  51
  普通
  JR大阪環状線
  55
  普通
  JR大阪環状線
  สนามบินคันไซ
  55
  普通
  JR大阪環状線
  วาคายามะ
  59
  普通
  JR大阪環状線
  นาระ
  59
  普通
  JR大阪環状線
  โกะเจียว (จังหวัดนาระ)
 • 19

 • 02
  普通
  JR大阪環状線
  ซากุระจิมะ
  06
  普通
  JR大阪環状線
  10
  普通
  JR大阪環状線
  สนามบินคันไซ
  10
  普通
  JR大阪環状線
  วาคายามะ
  14
  普通
  JR大阪環状線
  คาโมะ (เกียวโต)
  17
  普通
  JR大阪環状線
  ซากุระจิมะ
  21
  普通
  JR大阪環状線
  25
  普通
  JR大阪環状線
  สนามบินคันไซ
  25
  普通
  JR大阪環状線
  วาคายามะ
  29
  普通
  JR大阪環状線
  นาระ
  32
  普通
  JR大阪環状線
  ซากุระจิมะ
  36
  普通
  JR大阪環状線
  40
  普通
  JR大阪環状線
  สนามบินคันไซ
  40
  普通
  JR大阪環状線
  วาคายามะ
  44
  普通
  JR大阪環状線
  คาโมะ (เกียวโต)
  47
  普通
  JR大阪環状線
  ซากุระจิมะ
  51
  普通
  JR大阪環状線
  58
  普通
  JR大阪環状線
  นาระ
 • 20

 • 06
  普通
  JR大阪環状線
  10
  普通
  JR大阪環状線
  สนามบินคันไซ
  14
  普通
  JR大阪環状線
  คาโมะ (เกียวโต)
  19
  普通
  JR大阪環状線
  25
  普通
  JR大阪環状線
  สนามบินคันไซ
  25
  普通
  JR大阪環状線
  วาคายามะ
  29
  普通
  JR大阪環状線
  นาระ
  34
  普通
  JR大阪環状線
  39
  普通
  JR大阪環状線
  ฮิเนโนะ
  44
  普通
  JR大阪環状線
  คาโมะ (เกียวโต)
  49
  普通
  JR大阪環状線
  55
  普通
  JR大阪環状線
  สนามบินคันไซ
  55
  普通
  JR大阪環状線
  วาคายามะ
  59
  普通
  JR大阪環状線
  นาระ
 • 21

 • 04
  普通
  JR大阪環状線
  10
  普通
  JR大阪環状線
  สนามบินคันไซ
  18
  普通
  JR大阪環状線
  24
  普通
  JR大阪環状線
  สนามบินคันไซ
  24
  普通
  JR大阪環状線
  โกะโบ
  29
  普通
  JR大阪環状線
  นาระ
  35
  普通
  JR大阪環状線
  41
  普通
  JR大阪環状線
  ฮิกาชิกิชิวาดะ
  49
  普通
  JR大阪環状線
  54
  普通
  JR大阪環状線
  สนามบินคันไซ
  59
  普通
  JR大阪環状線
  นาระ
 • 22

 • 04
  普通
  JR大阪環状線
  10
  普通
  JR大阪環状線
  สนามบินคันไซ
  10
  普通
  JR大阪環状線
  วาคายามะ
  16
  普通
  JR大阪環状線
  คาโมะ (เกียวโต)
  16
  普通
  JR大阪環状線
  โกะเจียว (จังหวัดนาระ)
  25
  普通
  JR大阪環状線
  34
  普通
  JR大阪環状線
  41
  普通
  JR大阪環状線
  49
  普通
  JR大阪環状線
  ฮิเนโนะ
  59
  普通
  JR大阪環状線
 • 23

 • 12
  普通
  JR大阪環状線
  29
  普通
  JR大阪環状線
  เท็นโนจิ
  45
  普通
  JR大阪環状線
  เท็นโนจิ