โมริโนมิยะ

JR โอซากาคันเจียวเส้น สำหรับ สึรุฮาชิ/เท็นโนจิ

opposite direction ฝั่งตรงข้าม
กรองรถไฟ :  ทั้งหมด รถไฟธรรมดา
37 คลิกที่เวลาเพื่อดูสถานีหยุด click on the time to see the stop stations

  4

 • 58
  รถไฟธรรมดา
  JR โอซากาคันเจียวเส้น
 • 5

 • 07
  รถไฟธรรมดา
  JR โอซากาคันเจียวเส้น
  18
  รถไฟธรรมดา
  JR โอซากาคันเจียวเส้น
  25
  รถไฟธรรมดา
  JR โอซากาคันเจียวเส้น
  35
  รถไฟธรรมดา
  JR โอซากาคันเจียวเส้น
  43
  รถไฟธรรมดา
  JR โอซากาคันเจียวเส้น
  49
  รถไฟธรรมดา
  JR โอซากาคันเจียวเส้น
  เท็นโนจิ
  53
  รถไฟธรรมดา
  JR โอซากาคันเจียวเส้น
 • 6

 • 00
  รถไฟธรรมดา
  JR โอซากาคันเจียวเส้น
  06
  รถไฟธรรมดา
  JR โอซากาคันเจียวเส้น
  13
  รถไฟธรรมดา
  JR โอซากาคันเจียวเส้น
  17
  รถไฟธรรมดา
  JR โอซากาคันเจียวเส้น
  เท็นโนจิ
  22
  รถไฟธรรมดา
  JR โอซากาคันเจียวเส้น
  27
  รถไฟธรรมดา
  JR โอซากาคันเจียวเส้น
  เท็นโนจิ
  31
  รถไฟธรรมดา
  JR โอซากาคันเจียวเส้น
  37
  รถไฟธรรมดา
  JR โอซากาคันเจียวเส้น
  42
  รถไฟธรรมดา
  JR โอซากาคันเจียวเส้น
  46
  รถไฟธรรมดา
  JR โอซากาคันเจียวเส้น
  50
  รถไฟธรรมดา
  JR โอซากาคันเจียวเส้น
  เท็นโนจิ
  53
  รถไฟธรรมดา
  JR โอซากาคันเจียวเส้น
  58
  รถไฟธรรมดา
  JR โอซากาคันเจียวเส้น
 • 7

 • 03
  รถไฟธรรมดา
  JR โอซากาคันเจียวเส้น
  เท็นโนจิ
  08
  รถไฟธรรมดา
  JR โอซากาคันเจียวเส้น
  13
  รถไฟธรรมดา
  JR โอซากาคันเจียวเส้น
  เท็นโนจิ
  18
  รถไฟธรรมดา
  JR โอซากาคันเจียวเส้น
  เท็นโนจิ
  23
  รถไฟธรรมดา
  JR โอซากาคันเจียวเส้น
  28
  รถไฟธรรมดา
  JR โอซากาคันเจียวเส้น
  เท็นโนจิ
  34
  รถไฟธรรมดา
  JR โอซากาคันเจียวเส้น
  39
  รถไฟธรรมดา
  JR โอซากาคันเจียวเส้น
  เท็นโนจิ
  45
  รถไฟธรรมดา
  JR โอซากาคันเจียวเส้น
  49
  รถไฟธรรมดา
  JR โอซากาคันเจียวเส้น
  เท็นโนจิ
  53
  รถไฟธรรมดา
  JR โอซากาคันเจียวเส้น
  เท็นโนจิ
  57
  รถไฟธรรมดา
  JR โอซากาคันเจียวเส้น
 • 8

 • 01
  รถไฟธรรมดา
  JR โอซากาคันเจียวเส้น
  เท็นโนจิ
  05
  รถไฟธรรมดา
  JR โอซากาคันเจียวเส้น
  09
  รถไฟธรรมดา
  JR โอซากาคันเจียวเส้น
  13
  รถไฟธรรมดา
  JR โอซากาคันเจียวเส้น
  เท็นโนจิ
  13
  รถไฟธรรมดา
  JR โอซากาคันเจียวเส้น
  เท็นโนจิ
  17
  รถไฟธรรมดา
  JR โอซากาคันเจียวเส้น
  21
  รถไฟธรรมดา
  JR โอซากาคันเจียวเส้น
  เท็นโนจิ
  25
  รถไฟธรรมดา
  JR โอซากาคันเจียวเส้น
  เท็นโนจิ
  29
  รถไฟธรรมดา
  JR โอซากาคันเจียวเส้น
  34
  รถไฟธรรมดา
  JR โอซากาคันเจียวเส้น
  37
  รถไฟธรรมดา
  JR โอซากาคันเจียวเส้น
  เท็นโนจิ
  41
  รถไฟธรรมดา
  JR โอซากาคันเจียวเส้น
  47
  รถไฟธรรมดา
  JR โอซากาคันเจียวเส้น
  เท็นโนจิ
  54
  รถไฟธรรมดา
  JR โอซากาคันเจียวเส้น
  เท็นโนจิ
  58
  รถไฟธรรมดา
  JR โอซากาคันเจียวเส้น
 • 9

 • 04
  รถไฟธรรมดา
  JR โอซากาคันเจียวเส้น
  เท็นโนจิ
  07
  รถไฟธรรมดา
  JR โอซากาคันเจียวเส้น
  เกียวบาชิ (โอซากะ)
  11
  รถไฟธรรมดา
  JR โอซากาคันเจียวเส้น
  เท็นโนจิ
  17
  รถไฟธรรมดา
  JR โอซากาคันเจียวเส้น
  เท็นโนจิ
  24
  รถไฟธรรมดา
  JR โอซากาคันเจียวเส้น
  29
  รถไฟธรรมดา
  JR โอซากาคันเจียวเส้น
  เท็นโนจิ
  29
  รถไฟธรรมดา
  JR โอซากาคันเจียวเส้น
  เท็นโนจิ
  35
  รถไฟธรรมดา
  JR โอซากาคันเจียวเส้น
  เท็นโนจิ
  42
  รถไฟธรรมดา
  JR โอซากาคันเจียวเส้น
  เท็นโนจิ
  42
  รถไฟธรรมดา
  JR โอซากาคันเจียวเส้น
  เท็นโนจิ
  45
  รถไฟธรรมดา
  JR โอซากาคันเจียวเส้น
  52
  รถไฟธรรมดา
  JR โอซากาคันเจียวเส้น
  เท็นโนจิ
  56
  รถไฟธรรมดา
  JR โอซากาคันเจียวเส้น
  59
  รถไฟธรรมดา
  JR โอซากาคันเจียวเส้น
  เท็นโนจิ
  59
  รถไฟธรรมดา
  JR โอซากาคันเจียวเส้น
  เท็นโนจิ
 • 10

 • 06
  รถไฟธรรมดา
  JR โอซากาคันเจียวเส้น
  เท็นโนจิ
  13
  รถไฟธรรมดา
  JR โอซากาคันเจียวเส้น
  เท็นโนจิ
  13
  รถไฟธรรมดา
  JR โอซากาคันเจียวเส้น
  เท็นโนจิ
  16
  รถไฟธรรมดา
  JR โอซากาคันเจียวเส้น
  22
  รถไฟธรรมดา
  JR โอซากาคันเจียวเส้น
  เท็นโนจิ
  29
  รถไฟธรรมดา
  JR โอซากาคันเจียวเส้น
  เท็นโนจิ
  29
  รถไฟธรรมดา
  JR โอซากาคันเจียวเส้น
  เท็นโนจิ
  32
  รถไฟธรรมดา
  JR โอซากาคันเจียวเส้น
  37
  รถไฟธรรมดา
  JR โอซากาคันเจียวเส้น
  เท็นโนจิ
  42
  รถไฟธรรมดา
  JR โอซากาคันเจียวเส้น
  เท็นโนจิ
  42
  รถไฟธรรมดา
  JR โอซากาคันเจียวเส้น
  เท็นโนจิ
  46
  รถไฟธรรมดา
  JR โอซากาคันเจียวเส้น
  52
  รถไฟธรรมดา
  JR โอซากาคันเจียวเส้น
  เท็นโนจิ
  57
  รถไฟธรรมดา
  JR โอซากาคันเจียวเส้น
  เท็นโนจิ
  57
  รถไฟธรรมดา
  JR โอซากาคันเจียวเส้น
  เท็นโนจิ
 • 11

 • 02
  รถไฟธรรมดา
  JR โอซากาคันเจียวเส้น
  07
  รถไฟธรรมดา
  JR โอซากาคันเจียวเส้น
  เท็นโนจิ
  12
  รถไฟธรรมดา
  JR โอซากาคันเจียวเส้น
  เท็นโนจิ
  12
  รถไฟธรรมดา
  JR โอซากาคันเจียวเส้น
  เท็นโนจิ
  17
  รถไฟธรรมดา
  JR โอซากาคันเจียวเส้น
  22
  รถไฟธรรมดา
  JR โอซากาคันเจียวเส้น
  เท็นโนจิ
  27
  รถไฟธรรมดา
  JR โอซากาคันเจียวเส้น
  เท็นโนจิ
  27
  รถไฟธรรมดา
  JR โอซากาคันเจียวเส้น
  เท็นโนจิ
  32
  รถไฟธรรมดา
  JR โอซากาคันเจียวเส้น
  37
  รถไฟธรรมดา
  JR โอซากาคันเจียวเส้น
  เท็นโนจิ
  42
  รถไฟธรรมดา
  JR โอซากาคันเจียวเส้น
  เท็นโนจิ
  42
  รถไฟธรรมดา
  JR โอซากาคันเจียวเส้น
  เท็นโนจิ
  47
  รถไฟธรรมดา
  JR โอซากาคันเจียวเส้น
  52
  รถไฟธรรมดา
  JR โอซากาคันเจียวเส้น
  เท็นโนจิ
  57
  รถไฟธรรมดา
  JR โอซากาคันเจียวเส้น
  เท็นโนจิ
  57
  รถไฟธรรมดา
  JR โอซากาคันเจียวเส้น
  เท็นโนจิ
 • 12

 • 02
  รถไฟธรรมดา
  JR โอซากาคันเจียวเส้น
  07
  รถไฟธรรมดา
  JR โอซากาคันเจียวเส้น
  เท็นโนจิ
  12
  รถไฟธรรมดา
  JR โอซากาคันเจียวเส้น
  เท็นโนจิ
  12
  รถไฟธรรมดา
  JR โอซากาคันเจียวเส้น
  เท็นโนจิ
  17
  รถไฟธรรมดา
  JR โอซากาคันเจียวเส้น
  22
  รถไฟธรรมดา
  JR โอซากาคันเจียวเส้น
  เท็นโนจิ
  27
  รถไฟธรรมดา
  JR โอซากาคันเจียวเส้น
  เท็นโนจิ
  27
  รถไฟธรรมดา
  JR โอซากาคันเจียวเส้น
  เท็นโนจิ
  32
  รถไฟธรรมดา
  JR โอซากาคันเจียวเส้น
  37
  รถไฟธรรมดา
  JR โอซากาคันเจียวเส้น
  เท็นโนจิ
  42
  รถไฟธรรมดา
  JR โอซากาคันเจียวเส้น
  เท็นโนจิ
  42
  รถไฟธรรมดา
  JR โอซากาคันเจียวเส้น
  เท็นโนจิ
  47
  รถไฟธรรมดา
  JR โอซากาคันเจียวเส้น
  52
  รถไฟธรรมดา
  JR โอซากาคันเจียวเส้น
  เท็นโนจิ
  57
  รถไฟธรรมดา
  JR โอซากาคันเจียวเส้น
  เท็นโนจิ
  57
  รถไฟธรรมดา
  JR โอซากาคันเจียวเส้น
  เท็นโนจิ
 • 13

 • 02
  รถไฟธรรมดา
  JR โอซากาคันเจียวเส้น
  07
  รถไฟธรรมดา
  JR โอซากาคันเจียวเส้น
  เท็นโนจิ
  12
  รถไฟธรรมดา
  JR โอซากาคันเจียวเส้น
  เท็นโนจิ
  12
  รถไฟธรรมดา
  JR โอซากาคันเจียวเส้น
  เท็นโนจิ
  17
  รถไฟธรรมดา
  JR โอซากาคันเจียวเส้น
  22
  รถไฟธรรมดา
  JR โอซากาคันเจียวเส้น
  เท็นโนจิ
  27
  รถไฟธรรมดา
  JR โอซากาคันเจียวเส้น
  เท็นโนจิ
  27
  รถไฟธรรมดา
  JR โอซากาคันเจียวเส้น
  เท็นโนจิ
  32
  รถไฟธรรมดา
  JR โอซากาคันเจียวเส้น
  37
  รถไฟธรรมดา
  JR โอซากาคันเจียวเส้น
  เท็นโนจิ
  42
  รถไฟธรรมดา
  JR โอซากาคันเจียวเส้น
  เท็นโนจิ
  42
  รถไฟธรรมดา
  JR โอซากาคันเจียวเส้น
  เท็นโนจิ
  47
  รถไฟธรรมดา
  JR โอซากาคันเจียวเส้น
  52
  รถไฟธรรมดา
  JR โอซากาคันเจียวเส้น
  เท็นโนจิ
  57
  รถไฟธรรมดา
  JR โอซากาคันเจียวเส้น
  เท็นโนจิ
  57
  รถไฟธรรมดา
  JR โอซากาคันเจียวเส้น
  เท็นโนจิ
 • 14

 • 02
  รถไฟธรรมดา
  JR โอซากาคันเจียวเส้น
  07
  รถไฟธรรมดา
  JR โอซากาคันเจียวเส้น
  เท็นโนจิ
  12
  รถไฟธรรมดา
  JR โอซากาคันเจียวเส้น
  เท็นโนจิ
  12
  รถไฟธรรมดา
  JR โอซากาคันเจียวเส้น
  เท็นโนจิ
  17
  รถไฟธรรมดา
  JR โอซากาคันเจียวเส้น
  22
  รถไฟธรรมดา
  JR โอซากาคันเจียวเส้น
  เท็นโนจิ
  27
  รถไฟธรรมดา
  JR โอซากาคันเจียวเส้น
  เท็นโนจิ
  27
  รถไฟธรรมดา
  JR โอซากาคันเจียวเส้น
  เท็นโนจิ
  32
  รถไฟธรรมดา
  JR โอซากาคันเจียวเส้น
  37
  รถไฟธรรมดา
  JR โอซากาคันเจียวเส้น
  เท็นโนจิ
  42
  รถไฟธรรมดา
  JR โอซากาคันเจียวเส้น
  เท็นโนจิ
  42
  รถไฟธรรมดา
  JR โอซากาคันเจียวเส้น
  เท็นโนจิ
  47
  รถไฟธรรมดา
  JR โอซากาคันเจียวเส้น
  52
  รถไฟธรรมดา
  JR โอซากาคันเจียวเส้น
  เท็นโนจิ
  57
  รถไฟธรรมดา
  JR โอซากาคันเจียวเส้น
  เท็นโนจิ
  57
  รถไฟธรรมดา
  JR โอซากาคันเจียวเส้น
  เท็นโนจิ
 • 15

 • 02
  รถไฟธรรมดา
  JR โอซากาคันเจียวเส้น
  07
  รถไฟธรรมดา
  JR โอซากาคันเจียวเส้น
  เท็นโนจิ
  12
  รถไฟธรรมดา
  JR โอซากาคันเจียวเส้น
  เท็นโนจิ
  12
  รถไฟธรรมดา
  JR โอซากาคันเจียวเส้น
  เท็นโนจิ
  17
  รถไฟธรรมดา
  JR โอซากาคันเจียวเส้น
  22
  รถไฟธรรมดา
  JR โอซากาคันเจียวเส้น
  เท็นโนจิ
  27
  รถไฟธรรมดา
  JR โอซากาคันเจียวเส้น
  เท็นโนจิ
  27
  รถไฟธรรมดา
  JR โอซากาคันเจียวเส้น
  เท็นโนจิ
  32
  รถไฟธรรมดา
  JR โอซากาคันเจียวเส้น
  37
  รถไฟธรรมดา
  JR โอซากาคันเจียวเส้น
  เท็นโนจิ
  42
  รถไฟธรรมดา
  JR โอซากาคันเจียวเส้น
  เท็นโนจิ
  42
  รถไฟธรรมดา
  JR โอซากาคันเจียวเส้น
  เท็นโนจิ
  47
  รถไฟธรรมดา
  JR โอซากาคันเจียวเส้น
  52
  รถไฟธรรมดา
  JR โอซากาคันเจียวเส้น
  เท็นโนจิ
  57
  รถไฟธรรมดา
  JR โอซากาคันเจียวเส้น
  เท็นโนจิ
  57
  รถไฟธรรมดา
  JR โอซากาคันเจียวเส้น
  เท็นโนจิ
 • 16

 • 02
  รถไฟธรรมดา
  JR โอซากาคันเจียวเส้น
  07
  รถไฟธรรมดา
  JR โอซากาคันเจียวเส้น
  เท็นโนจิ
  12
  รถไฟธรรมดา
  JR โอซากาคันเจียวเส้น
  เท็นโนจิ
  12
  รถไฟธรรมดา
  JR โอซากาคันเจียวเส้น
  เท็นโนจิ
  17
  รถไฟธรรมดา
  JR โอซากาคันเจียวเส้น
  22
  รถไฟธรรมดา
  JR โอซากาคันเจียวเส้น
  เท็นโนจิ
  27
  รถไฟธรรมดา
  JR โอซากาคันเจียวเส้น
  เท็นโนจิ
  27
  รถไฟธรรมดา
  JR โอซากาคันเจียวเส้น
  เท็นโนจิ
  31
  รถไฟธรรมดา
  JR โอซากาคันเจียวเส้น
  37
  รถไฟธรรมดา
  JR โอซากาคันเจียวเส้น
  เท็นโนจิ
  42
  รถไฟธรรมดา
  JR โอซากาคันเจียวเส้น
  เท็นโนจิ
  42
  รถไฟธรรมดา
  JR โอซากาคันเจียวเส้น
  เท็นโนจิ
  47
  รถไฟธรรมดา
  JR โอซากาคันเจียวเส้น
  54
  รถไฟธรรมดา
  JR โอซากาคันเจียวเส้น
  เท็นโนจิ
  58
  รถไฟธรรมดา
  JR โอซากาคันเจียวเส้น
  เท็นโนจิ
  58
  รถไฟธรรมดา
  JR โอซากาคันเจียวเส้น
  เท็นโนจิ
 • 17

 • 02
  รถไฟธรรมดา
  JR โอซากาคันเจียวเส้น
  09
  รถไฟธรรมดา
  JR โอซากาคันเจียวเส้น
  เท็นโนจิ
  13
  รถไฟธรรมดา
  JR โอซากาคันเจียวเส้น
  เท็นโนจิ
  13
  รถไฟธรรมดา
  JR โอซากาคันเจียวเส้น
  เท็นโนจิ
  16
  รถไฟธรรมดา
  JR โอซากาคันเจียวเส้น
  20
  รถไฟธรรมดา
  JR โอซากาคันเจียวเส้น
  เท็นโนจิ
  24
  รถไฟธรรมดา
  JR โอซากาคันเจียวเส้น
  เท็นโนจิ
  28
  รถไฟธรรมดา
  JR โอซากาคันเจียวเส้น
  เท็นโนจิ
  28
  รถไฟธรรมดา
  JR โอซากาคันเจียวเส้น
  เท็นโนจิ
  31
  รถไฟธรรมดา
  JR โอซากาคันเจียวเส้น
  35
  รถไฟธรรมดา
  JR โอซากาคันเจียวเส้น
  เท็นโนจิ
  39
  รถไฟธรรมดา
  JR โอซากาคันเจียวเส้น
  เท็นโนจิ
  43
  รถไฟธรรมดา
  JR โอซากาคันเจียวเส้น
  เท็นโนจิ
  43
  รถไฟธรรมดา
  JR โอซากาคันเจียวเส้น
  เท็นโนจิ
  46
  รถไฟธรรมดา
  JR โอซากาคันเจียวเส้น
  50
  รถไฟธรรมดา
  JR โอซากาคันเจียวเส้น
  เท็นโนจิ
  54
  รถไฟธรรมดา
  JR โอซากาคันเจียวเส้น
  เท็นโนจิ
  58
  รถไฟธรรมดา
  JR โอซากาคันเจียวเส้น
  เท็นโนจิ
  58
  รถไฟธรรมดา
  JR โอซากาคันเจียวเส้น
  เท็นโนจิ
 • 18

 • 01
  รถไฟธรรมดา
  JR โอซากาคันเจียวเส้น
  05
  รถไฟธรรมดา
  JR โอซากาคันเจียวเส้น
  เท็นโนจิ
  09
  รถไฟธรรมดา
  JR โอซากาคันเจียวเส้น
  เท็นโนจิ
  13
  รถไฟธรรมดา
  JR โอซากาคันเจียวเส้น
  เท็นโนจิ
  13
  รถไฟธรรมดา
  JR โอซากาคันเจียวเส้น
  เท็นโนจิ
  16
  รถไฟธรรมดา
  JR โอซากาคันเจียวเส้น
  20
  รถไฟธรรมดา
  JR โอซากาคันเจียวเส้น
  เท็นโนจิ
  24
  รถไฟธรรมดา
  JR โอซากาคันเจียวเส้น
  เท็นโนจิ
  28
  รถไฟธรรมดา
  JR โอซากาคันเจียวเส้น
  เท็นโนจิ
  28
  รถไฟธรรมดา
  JR โอซากาคันเจียวเส้น
  เท็นโนจิ
  31
  รถไฟธรรมดา
  JR โอซากาคันเจียวเส้น
  35
  รถไฟธรรมดา
  JR โอซากาคันเจียวเส้น
  เท็นโนจิ
  39
  รถไฟธรรมดา
  JR โอซากาคันเจียวเส้น
  เท็นโนจิ
  43
  รถไฟธรรมดา
  JR โอซากาคันเจียวเส้น
  เท็นโนจิ
  43
  รถไฟธรรมดา
  JR โอซากาคันเจียวเส้น
  เท็นโนจิ
  46
  รถไฟธรรมดา
  JR โอซากาคันเจียวเส้น
  50
  รถไฟธรรมดา
  JR โอซากาคันเจียวเส้น
  เท็นโนจิ
  54
  รถไฟธรรมดา
  JR โอซากาคันเจียวเส้น
  เท็นโนจิ
  58
  รถไฟธรรมดา
  JR โอซากาคันเจียวเส้น
  เท็นโนจิ
  58
  รถไฟธรรมดา
  JR โอซากาคันเจียวเส้น
  เท็นโนจิ
 • 19

 • 01
  รถไฟธรรมดา
  JR โอซากาคันเจียวเส้น
  05
  รถไฟธรรมดา
  JR โอซากาคันเจียวเส้น
  เท็นโนจิ
  09
  รถไฟธรรมดา
  JR โอซากาคันเจียวเส้น
  เท็นโนจิ
  13
  รถไฟธรรมดา
  JR โอซากาคันเจียวเส้น
  เท็นโนจิ
  13
  รถไฟธรรมดา
  JR โอซากาคันเจียวเส้น
  เท็นโนจิ
  16
  รถไฟธรรมดา
  JR โอซากาคันเจียวเส้น
  20
  รถไฟธรรมดา
  JR โอซากาคันเจียวเส้น
  เท็นโนจิ
  24
  รถไฟธรรมดา
  JR โอซากาคันเจียวเส้น
  เท็นโนจิ
  28
  รถไฟธรรมดา
  JR โอซากาคันเจียวเส้น
  เท็นโนจิ
  28
  รถไฟธรรมดา
  JR โอซากาคันเจียวเส้น
  เท็นโนจิ
  31
  รถไฟธรรมดา
  JR โอซากาคันเจียวเส้น
  35
  รถไฟธรรมดา
  JR โอซากาคันเจียวเส้น
  39
  รถไฟธรรมดา
  JR โอซากาคันเจียวเส้น
  เท็นโนจิ
  43
  รถไฟธรรมดา
  JR โอซากาคันเจียวเส้น
  เท็นโนจิ
  43
  รถไฟธรรมดา
  JR โอซากาคันเจียวเส้น
  เท็นโนจิ
  46
  รถไฟธรรมดา
  JR โอซากาคันเจียวเส้น
  50
  รถไฟธรรมดา
  JR โอซากาคันเจียวเส้น
  เกียวบาชิ (โอซากะ)
  54
  รถไฟธรรมดา
  JR โอซากาคันเจียวเส้น
  เท็นโนจิ
  58
  รถไฟธรรมดา
  JR โอซากาคันเจียวเส้น
  เท็นโนจิ
  58
  รถไฟธรรมดา
  JR โอซากาคันเจียวเส้น
  เท็นโนจิ
 • 20

 • 02
  รถไฟธรรมดา
  JR โอซากาคันเจียวเส้น
  09
  รถไฟธรรมดา
  JR โอซากาคันเจียวเส้น
  เท็นโนจิ
  13
  รถไฟธรรมดา
  JR โอซากาคันเจียวเส้น
  เท็นโนจิ
  13
  รถไฟธรรมดา
  JR โอซากาคันเจียวเส้น
  เท็นโนจิ
  17
  รถไฟธรรมดา
  JR โอซากาคันเจียวเส้น
  24
  รถไฟธรรมดา
  JR โอซากาคันเจียวเส้น
  29
  รถไฟธรรมดา
  JR โอซากาคันเจียวเส้น
  เท็นโนจิ
  29
  รถไฟธรรมดา
  JR โอซากาคันเจียวเส้น
  เท็นโนจิ
  34
  รถไฟธรรมดา
  JR โอซากาคันเจียวเส้น
  39
  รถไฟธรรมดา
  JR โอซากาคันเจียวเส้น
  เท็นโนจิ
  43
  รถไฟธรรมดา
  JR โอซากาคันเจียวเส้น
  เท็นโนจิ
  43
  รถไฟธรรมดา
  JR โอซากาคันเจียวเส้น
  เท็นโนจิ
  50
  รถไฟธรรมดา
  JR โอซากาคันเจียวเส้น
  54
  รถไฟธรรมดา
  JR โอซากาคันเจียวเส้น
  59
  รถไฟธรรมดา
  JR โอซากาคันเจียวเส้น
  เท็นโนจิ
  59
  รถไฟธรรมดา
  JR โอซากาคันเจียวเส้น
  เท็นโนจิ
 • 21

 • 04
  รถไฟธรรมดา
  JR โอซากาคันเจียวเส้น
  09
  รถไฟธรรมดา
  JR โอซากาคันเจียวเส้น
  เท็นโนจิ
  14
  รถไฟธรรมดา
  JR โอซากาคันเจียวเส้น
  เท็นโนจิ
  14
  รถไฟธรรมดา
  JR โอซากาคันเจียวเส้น
  เท็นโนจิ
  19
  รถไฟธรรมดา
  JR โอซากาคันเจียวเส้น
  26
  รถไฟธรรมดา
  JR โอซากาคันเจียวเส้น
  33
  รถไฟธรรมดา
  JR โอซากาคันเจียวเส้น
  42
  รถไฟธรรมดา
  JR โอซากาคันเจียวเส้น
  เท็นโนจิ
  42
  รถไฟธรรมดา
  JR โอซากาคันเจียวเส้น
  เท็นโนจิ
  48
  รถไฟธรรมดา
  JR โอซากาคันเจียวเส้น
  55
  รถไฟธรรมดา
  JR โอซากาคันเจียวเส้น
  เท็นโนจิ
 • 22

 • 02
  รถไฟธรรมดา
  JR โอซากาคันเจียวเส้น
  09
  รถไฟธรรมดา
  JR โอซากาคันเจียวเส้น
  14
  รถไฟธรรมดา
  JR โอซากาคันเจียวเส้น
  เท็นโนจิ
  14
  รถไฟธรรมดา
  JR โอซากาคันเจียวเส้น
  เท็นโนจิ
  20
  รถไฟธรรมดา
  JR โอซากาคันเจียวเส้น
  26
  รถไฟธรรมดา
  JR โอซากาคันเจียวเส้น
  33
  รถไฟธรรมดา
  JR โอซากาคันเจียวเส้น
  40
  รถไฟธรรมดา
  JR โอซากาคันเจียวเส้น
  47
  รถไฟธรรมดา
  JR โอซากาคันเจียวเส้น
  55
  รถไฟธรรมดา
  JR โอซากาคันเจียวเส้น
 • 23

 • 04
  รถไฟธรรมดา
  JR โอซากาคันเจียวเส้น
  เท็นโนจิ
  10
  รถไฟธรรมดา
  JR โอซากาคันเจียวเส้น
  เกียวบาชิ (โอซากะ)
  19
  รถไฟธรรมดา
  JR โอซากาคันเจียวเส้น
  26
  รถไฟธรรมดา
  JR โอซากาคันเจียวเส้น
  36
  รถไฟธรรมดา
  JR โอซากาคันเจียวเส้น
  เกียวบาชิ (โอซากะ)
  46
  รถไฟธรรมดา
  JR โอซากาคันเจียวเส้น
  โอซากะ
 • 0

 • 02
  รถไฟธรรมดา
  JR โอซากาคันเจียวเส้น
  เท็นโนจิ
  15
  รถไฟธรรมดา
  JR โอซากาคันเจียวเส้น
  เท็นโนจิ