โมริโนมิยะ

JR โอซากาคันเจียวเส้น สำหรับ เกียวบาชิ (โอซากะ)/โอซากะ

opposite direction ฝั่งตรงข้าม
กรองรถไฟ :  ทั้งหมด รถไฟธรรมดา
37 คลิกที่เวลาเพื่อดูสถานีหยุด click on the time to see the stop stations

  4

 • 59
  รถไฟธรรมดา
  JR โอซากาคันเจียวเส้น
 • 5

 • 19
  รถไฟธรรมดา
  JR โอซากาคันเจียวเส้น
  31
  รถไฟธรรมดา
  JR โอซากาคันเจียวเส้น
  44
  รถไฟธรรมดา
  JR โอซากาคันเจียวเส้น
  55
  รถไฟธรรมดา
  JR โอซากาคันเจียวเส้น
 • 6

 • 03
  รถไฟธรรมดา
  JR โอซากาคันเจียวเส้น
  09
  รถไฟธรรมดา
  JR โอซากาคันเจียวเส้น
  คาโมะ (เกียวโต)
  17
  รถไฟธรรมดา
  JR โอซากาคันเจียวเส้น
  24
  รถไฟธรรมดา
  JR โอซากาคันเจียวเส้น
  31
  รถไฟธรรมดา
  JR โอซากาคันเจียวเส้น
  39
  รถไฟธรรมดา
  JR โอซากาคันเจียวเส้น
  48
  รถไฟธรรมดา
  JR โอซากาคันเจียวเส้น
  52
  รถไฟธรรมดา
  JR โอซากาคันเจียวเส้น
  57
  รถไฟธรรมดา
  JR โอซากาคันเจียวเส้น
 • 7

 • 02
  รถไฟธรรมดา
  JR โอซากาคันเจียวเส้น
  08
  รถไฟธรรมดา
  JR โอซากาคันเจียวเส้น
  14
  รถไฟธรรมดา
  JR โอซากาคันเจียวเส้น
  22
  รถไฟธรรมดา
  JR โอซากาคันเจียวเส้น
  26
  รถไฟธรรมดา
  JR โอซากาคันเจียวเส้น
  30
  รถไฟธรรมดา
  JR โอซากาคันเจียวเส้น
  34
  รถไฟธรรมดา
  JR โอซากาคันเจียวเส้น
  ซากุระจิมะ
  38
  รถไฟธรรมดา
  JR โอซากาคันเจียวเส้น
  42
  รถไฟธรรมดา
  JR โอซากาคันเจียวเส้น
  46
  รถไฟธรรมดา
  JR โอซากาคันเจียวเส้น
  50
  รถไฟธรรมดา
  JR โอซากาคันเจียวเส้น
  สนามบินคันไซ
  50
  รถไฟธรรมดา
  JR โอซากาคันเจียวเส้น
  วาคายามะ
  54
  รถไฟธรรมดา
  JR โอซากาคันเจียวเส้น
  58
  รถไฟธรรมดา
  JR โอซากาคันเจียวเส้น
 • 8

 • 02
  รถไฟธรรมดา
  JR โอซากาคันเจียวเส้น
  06
  รถไฟธรรมดา
  JR โอซากาคันเจียวเส้น
  เท็นโนจิ
  09
  รถไฟธรรมดา
  JR โอซากาคันเจียวเส้น
  ซากุระจิมะ
  13
  รถไฟธรรมดา
  JR โอซากาคันเจียวเส้น
  16
  รถไฟธรรมดา
  JR โอซากาคันเจียวเส้น
  ซากุระจิมะ
  20
  รถไฟธรรมดา
  JR โอซากาคันเจียวเส้น
  23
  รถไฟธรรมดา
  JR โอซากาคันเจียวเส้น
  สนามบินคันไซ
  23
  รถไฟธรรมดา
  JR โอซากาคันเจียวเส้น
  วาคายามะ
  27
  รถไฟธรรมดา
  JR โอซากาคันเจียวเส้น
  30
  รถไฟธรรมดา
  JR โอซากาคันเจียวเส้น
  โอซากะ
  34
  รถไฟธรรมดา
  JR โอซากาคันเจียวเส้น
  ซากุระจิมะ
  37
  รถไฟธรรมดา
  JR โอซากาคันเจียวเส้น
  สนามบินคันไซ
  37
  รถไฟธรรมดา
  JR โอซากาคันเจียวเส้น
  วาคายามะ
  41
  รถไฟธรรมดา
  JR โอซากาคันเจียวเส้น
  45
  รถไฟธรรมดา
  JR โอซากาคันเจียวเส้น
  48
  รถไฟธรรมดา
  JR โอซากาคันเจียวเส้น
  โอซากะ
  52
  รถไฟธรรมดา
  JR โอซากาคันเจียวเส้น
  สนามบินคันไซ
  52
  รถไฟธรรมดา
  JR โอซากาคันเจียวเส้น
  วาคายามะ
  55
  รถไฟธรรมดา
  JR โอซากาคันเจียวเส้น
  ซากุระจิมะ
  59
  รถไฟธรรมดา
  JR โอซากาคันเจียวเส้น
 • 9

 • 03
  รถไฟธรรมดา
  JR โอซากาคันเจียวเส้น
  ซากุระจิมะ
  06
  รถไฟธรรมดา
  JR โอซากาคันเจียวเส้น
  สนามบินคันไซ
  06
  รถไฟธรรมดา
  JR โอซากาคันเจียวเส้น
  วาคายามะ
  10
  รถไฟธรรมดา
  JR โอซากาคันเจียวเส้น
  15
  รถไฟธรรมดา
  JR โอซากาคันเจียวเส้น
  ซากุระจิมะ
  20
  รถไฟธรรมดา
  JR โอซากาคันเจียวเส้น
  25
  รถไฟธรรมดา
  JR โอซากาคันเจียวเส้น
  สนามบินคันไซ
  25
  รถไฟธรรมดา
  JR โอซากาคันเจียวเส้น
  วาคายามะ
  29
  รถไฟธรรมดา
  JR โอซากาคันเจียวเส้น
  นาระ
  33
  รถไฟธรรมดา
  JR โอซากาคันเจียวเส้น
  ซากุระจิมะ
  37
  รถไฟธรรมดา
  JR โอซากาคันเจียวเส้น
  44
  รถไฟธรรมดา
  JR โอซากาคันเจียวเส้น
  คาโมะ (เกียวโต)
  48
  รถไฟธรรมดา
  JR โอซากาคันเจียวเส้น
  ซากุระจิมะ
  52
  รถไฟธรรมดา
  JR โอซากาคันเจียวเส้น
  56
  รถไฟธรรมดา
  JR โอซากาคันเจียวเส้น
  สนามบินคันไซ
  56
  รถไฟธรรมดา
  JR โอซากาคันเจียวเส้น
  วาคายามะ
 • 10

 • 01
  รถไฟธรรมดา
  JR โอซากาคันเจียวเส้น
  นาระ
  05
  รถไฟธรรมดา
  JR โอซากาคันเจียวเส้น
  10
  รถไฟธรรมดา
  JR โอซากาคันเจียวเส้น
  สนามบินคันไซ
  10
  รถไฟธรรมดา
  JR โอซากาคันเจียวเส้น
  วาคายามะ
  15
  รถไฟธรรมดา
  JR โอซากาคันเจียวเส้น
  คาโมะ (เกียวโต)
  20
  รถไฟธรรมดา
  JR โอซากาคันเจียวเส้น
  25
  รถไฟธรรมดา
  JR โอซากาคันเจียวเส้น
  สนามบินคันไซ
  25
  รถไฟธรรมดา
  JR โอซากาคันเจียวเส้น
  วาคายามะ
  30
  รถไฟธรรมดา
  JR โอซากาคันเจียวเส้น
  นาระ
  35
  รถไฟธรรมดา
  JR โอซากาคันเจียวเส้น
  40
  รถไฟธรรมดา
  JR โอซากาคันเจียวเส้น
  สนามบินคันไซ
  40
  รถไฟธรรมดา
  JR โอซากาคันเจียวเส้น
  วาคายามะ
  45
  รถไฟธรรมดา
  JR โอซากาคันเจียวเส้น
  นาระ
  50
  รถไฟธรรมดา
  JR โอซากาคันเจียวเส้น
  55
  รถไฟธรรมดา
  JR โอซากาคันเจียวเส้น
  สนามบินคันไซ
  55
  รถไฟธรรมดา
  JR โอซากาคันเจียวเส้น
  วาคายามะ
 • 11

 • 00
  รถไฟธรรมดา
  JR โอซากาคันเจียวเส้น
  นาระ
  05
  รถไฟธรรมดา
  JR โอซากาคันเจียวเส้น
  10
  รถไฟธรรมดา
  JR โอซากาคันเจียวเส้น
  สนามบินคันไซ
  10
  รถไฟธรรมดา
  JR โอซากาคันเจียวเส้น
  วาคายามะ
  15
  รถไฟธรรมดา
  JR โอซากาคันเจียวเส้น
  คาโมะ (เกียวโต)
  20
  รถไฟธรรมดา
  JR โอซากาคันเจียวเส้น
  25
  รถไฟธรรมดา
  JR โอซากาคันเจียวเส้น
  สนามบินคันไซ
  25
  รถไฟธรรมดา
  JR โอซากาคันเจียวเส้น
  วาคายามะ
  30
  รถไฟธรรมดา
  JR โอซากาคันเจียวเส้น
  นาระ
  35
  รถไฟธรรมดา
  JR โอซากาคันเจียวเส้น
  40
  รถไฟธรรมดา
  JR โอซากาคันเจียวเส้น
  สนามบินคันไซ
  40
  รถไฟธรรมดา
  JR โอซากาคันเจียวเส้น
  วาคายามะ
  45
  รถไฟธรรมดา
  JR โอซากาคันเจียวเส้น
  นาระ
  50
  รถไฟธรรมดา
  JR โอซากาคันเจียวเส้น
  55
  รถไฟธรรมดา
  JR โอซากาคันเจียวเส้น
  สนามบินคันไซ
  55
  รถไฟธรรมดา
  JR โอซากาคันเจียวเส้น
  วาคายามะ
 • 12

 • 00
  รถไฟธรรมดา
  JR โอซากาคันเจียวเส้น
  นาระ
  05
  รถไฟธรรมดา
  JR โอซากาคันเจียวเส้น
  10
  รถไฟธรรมดา
  JR โอซากาคันเจียวเส้น
  สนามบินคันไซ
  10
  รถไฟธรรมดา
  JR โอซากาคันเจียวเส้น
  วาคายามะ
  15
  รถไฟธรรมดา
  JR โอซากาคันเจียวเส้น
  คาโมะ (เกียวโต)
  20
  รถไฟธรรมดา
  JR โอซากาคันเจียวเส้น
  25
  รถไฟธรรมดา
  JR โอซากาคันเจียวเส้น
  สนามบินคันไซ
  25
  รถไฟธรรมดา
  JR โอซากาคันเจียวเส้น
  วาคายามะ
  30
  รถไฟธรรมดา
  JR โอซากาคันเจียวเส้น
  นาระ
  35
  รถไฟธรรมดา
  JR โอซากาคันเจียวเส้น
  40
  รถไฟธรรมดา
  JR โอซากาคันเจียวเส้น
  สนามบินคันไซ
  40
  รถไฟธรรมดา
  JR โอซากาคันเจียวเส้น
  วาคายามะ
  45
  รถไฟธรรมดา
  JR โอซากาคันเจียวเส้น
  นาระ
  50
  รถไฟธรรมดา
  JR โอซากาคันเจียวเส้น
  55
  รถไฟธรรมดา
  JR โอซากาคันเจียวเส้น
  สนามบินคันไซ
  55
  รถไฟธรรมดา
  JR โอซากาคันเจียวเส้น
  วาคายามะ
 • 13

 • 00
  รถไฟธรรมดา
  JR โอซากาคันเจียวเส้น
  นาระ
  05
  รถไฟธรรมดา
  JR โอซากาคันเจียวเส้น
  10
  รถไฟธรรมดา
  JR โอซากาคันเจียวเส้น
  สนามบินคันไซ
  10
  รถไฟธรรมดา
  JR โอซากาคันเจียวเส้น
  วาคายามะ
  15
  รถไฟธรรมดา
  JR โอซากาคันเจียวเส้น
  คาโมะ (เกียวโต)
  20
  รถไฟธรรมดา
  JR โอซากาคันเจียวเส้น
  25
  รถไฟธรรมดา
  JR โอซากาคันเจียวเส้น
  สนามบินคันไซ
  25
  รถไฟธรรมดา
  JR โอซากาคันเจียวเส้น
  วาคายามะ
  30
  รถไฟธรรมดา
  JR โอซากาคันเจียวเส้น
  นาระ
  35
  รถไฟธรรมดา
  JR โอซากาคันเจียวเส้น
  40
  รถไฟธรรมดา
  JR โอซากาคันเจียวเส้น
  สนามบินคันไซ
  40
  รถไฟธรรมดา
  JR โอซากาคันเจียวเส้น
  วาคายามะ
  45
  รถไฟธรรมดา
  JR โอซากาคันเจียวเส้น
  นาระ
  50
  รถไฟธรรมดา
  JR โอซากาคันเจียวเส้น
  55
  รถไฟธรรมดา
  JR โอซากาคันเจียวเส้น
  สนามบินคันไซ
  55
  รถไฟธรรมดา
  JR โอซากาคันเจียวเส้น
  วาคายามะ
 • 14

 • 00
  รถไฟธรรมดา
  JR โอซากาคันเจียวเส้น
  นาระ
  05
  รถไฟธรรมดา
  JR โอซากาคันเจียวเส้น
  10
  รถไฟธรรมดา
  JR โอซากาคันเจียวเส้น
  สนามบินคันไซ
  10
  รถไฟธรรมดา
  JR โอซากาคันเจียวเส้น
  วาคายามะ
  15
  รถไฟธรรมดา
  JR โอซากาคันเจียวเส้น
  คาโมะ (เกียวโต)
  20
  รถไฟธรรมดา
  JR โอซากาคันเจียวเส้น
  25
  รถไฟธรรมดา
  JR โอซากาคันเจียวเส้น
  สนามบินคันไซ
  25
  รถไฟธรรมดา
  JR โอซากาคันเจียวเส้น
  วาคายามะ
  30
  รถไฟธรรมดา
  JR โอซากาคันเจียวเส้น
  นาระ
  35
  รถไฟธรรมดา
  JR โอซากาคันเจียวเส้น
  40
  รถไฟธรรมดา
  JR โอซากาคันเจียวเส้น
  สนามบินคันไซ
  40
  รถไฟธรรมดา
  JR โอซากาคันเจียวเส้น
  วาคายามะ
  45
  รถไฟธรรมดา
  JR โอซากาคันเจียวเส้น
  คาโมะ (เกียวโต)
  50
  รถไฟธรรมดา
  JR โอซากาคันเจียวเส้น
  55
  รถไฟธรรมดา
  JR โอซากาคันเจียวเส้น
  สนามบินคันไซ
  55
  รถไฟธรรมดา
  JR โอซากาคันเจียวเส้น
  วาคายามะ
 • 15

 • 00
  รถไฟธรรมดา
  JR โอซากาคันเจียวเส้น
  นาระ
  05
  รถไฟธรรมดา
  JR โอซากาคันเจียวเส้น
  10
  รถไฟธรรมดา
  JR โอซากาคันเจียวเส้น
  สนามบินคันไซ
  10
  รถไฟธรรมดา
  JR โอซากาคันเจียวเส้น
  วาคายามะ
  15
  รถไฟธรรมดา
  JR โอซากาคันเจียวเส้น
  คาโมะ (เกียวโต)
  20
  รถไฟธรรมดา
  JR โอซากาคันเจียวเส้น
  25
  รถไฟธรรมดา
  JR โอซากาคันเจียวเส้น
  สนามบินคันไซ
  25
  รถไฟธรรมดา
  JR โอซากาคันเจียวเส้น
  วาคายามะ
  30
  รถไฟธรรมดา
  JR โอซากาคันเจียวเส้น
  นาระ
  35
  รถไฟธรรมดา
  JR โอซากาคันเจียวเส้น
  40
  รถไฟธรรมดา
  JR โอซากาคันเจียวเส้น
  สนามบินคันไซ
  40
  รถไฟธรรมดา
  JR โอซากาคันเจียวเส้น
  วาคายามะ
  45
  รถไฟธรรมดา
  JR โอซากาคันเจียวเส้น
  คาโมะ (เกียวโต)
  50
  รถไฟธรรมดา
  JR โอซากาคันเจียวเส้น
  55
  รถไฟธรรมดา
  JR โอซากาคันเจียวเส้น
  สนามบินคันไซ
  55
  รถไฟธรรมดา
  JR โอซากาคันเจียวเส้น
  วาคายามะ
  59
  รถไฟธรรมดา
  JR โอซากาคันเจียวเส้น
  คาโมะ (เกียวโต)
 • 16

 • 05
  รถไฟธรรมดา
  JR โอซากาคันเจียวเส้น
  10
  รถไฟธรรมดา
  JR โอซากาคันเจียวเส้น
  สนามบินคันไซ
  10
  รถไฟธรรมดา
  JR โอซากาคันเจียวเส้น
  วาคายามะ
  14
  รถไฟธรรมดา
  JR โอซากาคันเจียวเส้น
  คาโมะ (เกียวโต)
  20
  รถไฟธรรมดา
  JR โอซากาคันเจียวเส้น
  25
  รถไฟธรรมดา
  JR โอซากาคันเจียวเส้น
  สนามบินคันไซ
  25
  รถไฟธรรมดา
  JR โอซากาคันเจียวเส้น
  วาคายามะ
  29
  รถไฟธรรมดา
  JR โอซากาคันเจียวเส้น
  นาระ
  35
  รถไฟธรรมดา
  JR โอซากาคันเจียวเส้น
  40
  รถไฟธรรมดา
  JR โอซากาคันเจียวเส้น
  สนามบินคันไซ
  40
  รถไฟธรรมดา
  JR โอซากาคันเจียวเส้น
  วาคายามะ
  44
  รถไฟธรรมดา
  JR โอซากาคันเจียวเส้น
  คาโมะ (เกียวโต)
  50
  รถไฟธรรมดา
  JR โอซากาคันเจียวเส้น
  55
  รถไฟธรรมดา
  JR โอซากาคันเจียวเส้น
  สนามบินคันไซ
  55
  รถไฟธรรมดา
  JR โอซากาคันเจียวเส้น
  วาคายามะ
  59
  รถไฟธรรมดา
  JR โอซากาคันเจียวเส้น
  นาระ
 • 17

 • 05
  รถไฟธรรมดา
  JR โอซากาคันเจียวเส้น
  10
  รถไฟธรรมดา
  JR โอซากาคันเจียวเส้น
  สนามบินคันไซ
  10
  รถไฟธรรมดา
  JR โอซากาคันเจียวเส้น
  วาคายามะ
  14
  รถไฟธรรมดา
  JR โอซากาคันเจียวเส้น
  คาโมะ (เกียวโต)
  20
  รถไฟธรรมดา
  JR โอซากาคันเจียวเส้น
  25
  รถไฟธรรมดา
  JR โอซากาคันเจียวเส้น
  สนามบินคันไซ
  25
  รถไฟธรรมดา
  JR โอซากาคันเจียวเส้น
  วาคายามะ
  29
  รถไฟธรรมดา
  JR โอซากาคันเจียวเส้น
  นาระ
  35
  รถไฟธรรมดา
  JR โอซากาคันเจียวเส้น
  40
  รถไฟธรรมดา
  JR โอซากาคันเจียวเส้น
  สนามบินคันไซ
  40
  รถไฟธรรมดา
  JR โอซากาคันเจียวเส้น
  วาคายามะ
  44
  รถไฟธรรมดา
  JR โอซากาคันเจียวเส้น
  คาโมะ (เกียวโต)
  44
  รถไฟธรรมดา
  JR โอซากาคันเจียวเส้น
  โกะเจียว (จังหวัดนาระ)
  50
  รถไฟธรรมดา
  JR โอซากาคันเจียวเส้น
  55
  รถไฟธรรมดา
  JR โอซากาคันเจียวเส้น
  สนามบินคันไซ
  55
  รถไฟธรรมดา
  JR โอซากาคันเจียวเส้น
  วาคายามะ
  59
  รถไฟธรรมดา
  JR โอซากาคันเจียวเส้น
  นาระ
 • 18

 • 02
  รถไฟธรรมดา
  JR โอซากาคันเจียวเส้น
  ซากุระจิมะ
  06
  รถไฟธรรมดา
  JR โอซากาคันเจียวเส้น
  10
  รถไฟธรรมดา
  JR โอซากาคันเจียวเส้น
  สนามบินคันไซ
  10
  รถไฟธรรมดา
  JR โอซากาคันเจียวเส้น
  วาคายามะ
  14
  รถไฟธรรมดา
  JR โอซากาคันเจียวเส้น
  คาโมะ (เกียวโต)
  17
  รถไฟธรรมดา
  JR โอซากาคันเจียวเส้น
  ซากุระจิมะ
  21
  รถไฟธรรมดา
  JR โอซากาคันเจียวเส้น
  25
  รถไฟธรรมดา
  JR โอซากาคันเจียวเส้น
  สนามบินคันไซ
  25
  รถไฟธรรมดา
  JR โอซากาคันเจียวเส้น
  วาคายามะ
  29
  รถไฟธรรมดา
  JR โอซากาคันเจียวเส้น
  นาระ
  29
  รถไฟธรรมดา
  JR โอซากาคันเจียวเส้น
  ทากาตะ (จังหวัดนาระ)
  32
  รถไฟธรรมดา
  JR โอซากาคันเจียวเส้น
  ซากุระจิมะ
  36
  รถไฟธรรมดา
  JR โอซากาคันเจียวเส้น
  40
  รถไฟธรรมดา
  JR โอซากาคันเจียวเส้น
  สนามบินคันไซ
  40
  รถไฟธรรมดา
  JR โอซากาคันเจียวเส้น
  วาคายามะ
  44
  รถไฟธรรมดา
  JR โอซากาคันเจียวเส้น
  คาโมะ (เกียวโต)
  47
  รถไฟธรรมดา
  JR โอซากาคันเจียวเส้น
  ซากุระจิมะ
  51
  รถไฟธรรมดา
  JR โอซากาคันเจียวเส้น
  55
  รถไฟธรรมดา
  JR โอซากาคันเจียวเส้น
  สนามบินคันไซ
  55
  รถไฟธรรมดา
  JR โอซากาคันเจียวเส้น
  วาคายามะ
  59
  รถไฟธรรมดา
  JR โอซากาคันเจียวเส้น
  นาระ
  59
  รถไฟธรรมดา
  JR โอซากาคันเจียวเส้น
  โกะเจียว (จังหวัดนาระ)
 • 19

 • 02
  รถไฟธรรมดา
  JR โอซากาคันเจียวเส้น
  ซากุระจิมะ
  06
  รถไฟธรรมดา
  JR โอซากาคันเจียวเส้น
  10
  รถไฟธรรมดา
  JR โอซากาคันเจียวเส้น
  สนามบินคันไซ
  10
  รถไฟธรรมดา
  JR โอซากาคันเจียวเส้น
  วาคายามะ
  14
  รถไฟธรรมดา
  JR โอซากาคันเจียวเส้น
  คาโมะ (เกียวโต)
  17
  รถไฟธรรมดา
  JR โอซากาคันเจียวเส้น
  ซากุระจิมะ
  21
  รถไฟธรรมดา
  JR โอซากาคันเจียวเส้น
  25
  รถไฟธรรมดา
  JR โอซากาคันเจียวเส้น
  สนามบินคันไซ
  25
  รถไฟธรรมดา
  JR โอซากาคันเจียวเส้น
  วาคายามะ
  29
  รถไฟธรรมดา
  JR โอซากาคันเจียวเส้น
  นาระ
  32
  รถไฟธรรมดา
  JR โอซากาคันเจียวเส้น
  ซากุระจิมะ
  36
  รถไฟธรรมดา
  JR โอซากาคันเจียวเส้น
  40
  รถไฟธรรมดา
  JR โอซากาคันเจียวเส้น
  สนามบินคันไซ
  40
  รถไฟธรรมดา
  JR โอซากาคันเจียวเส้น
  วาคายามะ
  44
  รถไฟธรรมดา
  JR โอซากาคันเจียวเส้น
  คาโมะ (เกียวโต)
  47
  รถไฟธรรมดา
  JR โอซากาคันเจียวเส้น
  ซากุระจิมะ
  51
  รถไฟธรรมดา
  JR โอซากาคันเจียวเส้น
  58
  รถไฟธรรมดา
  JR โอซากาคันเจียวเส้น
  นาระ
 • 20

 • 02
  รถไฟธรรมดา
  JR โอซากาคันเจียวเส้น
  โอซากะ
  06
  รถไฟธรรมดา
  JR โอซากาคันเจียวเส้น
  10
  รถไฟธรรมดา
  JR โอซากาคันเจียวเส้น
  สนามบินคันไซ
  14
  รถไฟธรรมดา
  JR โอซากาคันเจียวเส้น
  คาโมะ (เกียวโต)
  19
  รถไฟธรรมดา
  JR โอซากาคันเจียวเส้น
  25
  รถไฟธรรมดา
  JR โอซากาคันเจียวเส้น
  สนามบินคันไซ
  25
  รถไฟธรรมดา
  JR โอซากาคันเจียวเส้น
  วาคายามะ
  29
  รถไฟธรรมดา
  JR โอซากาคันเจียวเส้น
  นาระ
  34
  รถไฟธรรมดา
  JR โอซากาคันเจียวเส้น
  39
  รถไฟธรรมดา
  JR โอซากาคันเจียวเส้น
  ฮิเนโนะ
  44
  รถไฟธรรมดา
  JR โอซากาคันเจียวเส้น
  คาโมะ (เกียวโต)
  49
  รถไฟธรรมดา
  JR โอซากาคันเจียวเส้น
  55
  รถไฟธรรมดา
  JR โอซากาคันเจียวเส้น
  สนามบินคันไซ
  55
  รถไฟธรรมดา
  JR โอซากาคันเจียวเส้น
  วาคายามะ
  59
  รถไฟธรรมดา
  JR โอซากาคันเจียวเส้น
  นาระ
 • 21

 • 04
  รถไฟธรรมดา
  JR โอซากาคันเจียวเส้น
  10
  รถไฟธรรมดา
  JR โอซากาคันเจียวเส้น
  สนามบินคันไซ
  18
  รถไฟธรรมดา
  JR โอซากาคันเจียวเส้น
  24
  รถไฟธรรมดา
  JR โอซากาคันเจียวเส้น
  สนามบินคันไซ
  24
  รถไฟธรรมดา
  JR โอซากาคันเจียวเส้น
  โกะโบ
  29
  รถไฟธรรมดา
  JR โอซากาคันเจียวเส้น
  นาระ
  35
  รถไฟธรรมดา
  JR โอซากาคันเจียวเส้น
  41
  รถไฟธรรมดา
  JR โอซากาคันเจียวเส้น
  ฮิกาชิกิชิวาดะ
  49
  รถไฟธรรมดา
  JR โอซากาคันเจียวเส้น
  54
  รถไฟธรรมดา
  JR โอซากาคันเจียวเส้น
  สนามบินคันไซ
  59
  รถไฟธรรมดา
  JR โอซากาคันเจียวเส้น
  นาระ
 • 22

 • 04
  รถไฟธรรมดา
  JR โอซากาคันเจียวเส้น
  10
  รถไฟธรรมดา
  JR โอซากาคันเจียวเส้น
  สนามบินคันไซ
  10
  รถไฟธรรมดา
  JR โอซากาคันเจียวเส้น
  วาคายามะ
  16
  รถไฟธรรมดา
  JR โอซากาคันเจียวเส้น
  คาโมะ (เกียวโต)
  16
  รถไฟธรรมดา
  JR โอซากาคันเจียวเส้น
  โกะเจียว (จังหวัดนาระ)
  25
  รถไฟธรรมดา
  JR โอซากาคันเจียวเส้น
  34
  รถไฟธรรมดา
  JR โอซากาคันเจียวเส้น
  41
  รถไฟธรรมดา
  JR โอซากาคันเจียวเส้น
  49
  รถไฟธรรมดา
  JR โอซากาคันเจียวเส้น
  ฮิเนโนะ
  59
  รถไฟธรรมดา
  JR โอซากาคันเจียวเส้น
 • 23

 • 12
  รถไฟธรรมดา
  JR โอซากาคันเจียวเส้น
  20
  รถไฟธรรมดา
  JR โอซากาคันเจียวเส้น
  โอซากะ
  29
  รถไฟธรรมดา
  JR โอซากาคันเจียวเส้น
  เท็นโนจิ
  36
  รถไฟธรรมดา
  JR โอซากาคันเจียวเส้น
  โอซากะ
  45
  รถไฟธรรมดา
  JR โอซากาคันเจียวเส้น
  เท็นโนจิ
  58
  รถไฟธรรมดา
  JR โอซากาคันเจียวเส้น
  โอซากะ