เมอิเท็ตสึนาโกย่า

เมอิเท็ตสึสายหลักนาโกย่า สำหรับ ฮิกาชิโอกาซากิ/โทโยฮาชิ/ท่าอากาศยานนานาชาติชูบุ

opposite direction ฝั่งตรงข้าม
กรองรถไฟ :  ทั้งหมด 急行 普通
37 คลิกที่เวลาเพื่อดูสถานีหยุด click on the time to see the stop stations