เมอิเท็ตสึนาโกย่า

เมอิเท็ตสึสายหลักนาโกย่า สำหรับ เมอิเท็ตสึอิจิโนะมิยะ/เมเท็ตสึกิฟุ/ชินอุนูมะ

opposite direction ฝั่งตรงข้าม
37 คลิกที่เวลาเพื่อดูสถานีหยุด click on the time to see the stop stations