เมอิเท็ตสึนาโกย่า

เมอิเท็ตสึสายหลักนาโกย่า สำหรับ เมอิเท็ตสึอิจิโนะมิยะ/เมเท็ตสึกิฟุ/ชินอุนูมะ

opposite direction ฝั่งตรงข้าม
กรองรถไฟ :  ทั้งหมด 普通 急行 特急 準急 有料特急 快速特急
37 คลิกที่เวลาเพื่อดูสถานีหยุด click on the time to see the stop stations