สนามบินนาริตะ

สายการบิน([โตเกียว]สนามบินนาริตะ-[ซัปโปโร]ท่าอากาศยานชินชิโตเซะ) สำหรับ ท่าอากาศยานชินชิโตเซะ

กรองรถไฟ :  ทั้งหมด JJP SJO APJ ANA JAL