ชินทานาเบะ

คินเท็ตสึเกียวโทเซ็น สำหรับ ยามาโตะไซไดจิ

opposite direction ฝั่งตรงข้าม
กรองรถไฟ :  ทั้งหมด รถไฟธรรมดา รถไฟด่วน
37 คลิกที่เวลาเพื่อดูสถานีหยุด click on the time to see the stop stations

  5

 • 00
  รถไฟธรรมดา
  คินเท็ตสึเกียวโทเซ็น
  คาชิฮาระจินกูมาเอะ
  16
  รถไฟธรรมดา
  คินเท็ตสึเกียวโทเซ็น
  คาชิฮาระจินกูมาเอะ
  33
  รถไฟธรรมดา
  คินเท็ตสึเกียวโทเซ็น
  คาชิฮาระจินกูมาเอะ
  45
  รถไฟธรรมดา
  คินเท็ตสึเกียวโทเซ็น
  คาชิฮาระจินกูมาเอะ
  57
  รถไฟธรรมดา
  คินเท็ตสึเกียวโทเซ็น
  คาชิฮาระจินกูมาเอะ
 • 6

 • 08
  รถไฟธรรมดา
  คินเท็ตสึเกียวโทเซ็น
  คาชิฮาระจินกูมาเอะ
  18
  รถไฟธรรมดา
  คินเท็ตสึเกียวโทเซ็น
  คาชิฮาระจินกูมาเอะ
  23
  รถไฟด่วน
  近鉄京都線急行
  คาชิฮาระจินกูมาเอะ
  32
  รถไฟธรรมดา
  คินเท็ตสึเกียวโทเซ็น
  คาชิฮาระจินกูมาเอะ
  38
  รถไฟด่วน
  近鉄京都線急行
  คินเท็ตสึนาระ
  46
  รถไฟธรรมดา
  คินเท็ตสึเกียวโทเซ็น
  เท็นริ
  54
  รถไฟธรรมดา
  คินเท็ตสึเกียวโทเซ็น
  เท็นริ
 • 7

 • 02
  รถไฟด่วน
  近鉄京都線急行
  คาชิฮาระจินกูมาเอะ
  05
  รถไฟธรรมดา
  คินเท็ตสึเกียวโทเซ็น
  คาชิฮาระจินกูมาเอะ
  10
  รถไฟธรรมดา
  คินเท็ตสึเกียวโทเซ็น
  เท็นริ
  18
  รถไฟด่วน
  近鉄京都線急行
  คินเท็ตสึนาระ
  23
  รถไฟธรรมดา
  คินเท็ตสึเกียวโทเซ็น
  คาชิฮาระจินกูมาเอะ
  34
  รถไฟด่วน
  近鉄京都線急行
  คาชิฮาระจินกูมาเอะ
  35
  รถไฟธรรมดา
  คินเท็ตสึเกียวโทเซ็น
  คาชิฮาระจินกูมาเอะ
  45
  รถไฟด่วน
  近鉄京都線急行
  เท็นริ
  46
  รถไฟธรรมดา
  คินเท็ตสึเกียวโทเซ็น
  คาชิฮาระจินกูมาเอะ
  59
  รถไฟด่วน
  近鉄京都線急行
  คาชิฮาระจินกูมาเอะ
 • 8

 • 03
  รถไฟธรรมดา
  คินเท็ตสึเกียวโทเซ็น
  คาชิฮาระจินกูมาเอะ
  15
  รถไฟด่วน
  近鉄京都線急行
  คินเท็ตสึนาระ
  17
  รถไฟธรรมดา
  คินเท็ตสึเกียวโทเซ็น
  ยามาโตะไซไดจิ
  22
  รถไฟด่วน
  近鉄京都線急行
  เท็นริ
  29
  รถไฟด่วน
  近鉄京都線急行
  คาชิฮาระจินกูมาเอะ
  31
  รถไฟธรรมดา
  คินเท็ตสึเกียวโทเซ็น
  คาชิฮาระจินกูมาเอะ
  41
  รถไฟด่วน
  近鉄京都線急行
  คินเท็ตสึนาระ
  42
  รถไฟธรรมดา
  คินเท็ตสึเกียวโทเซ็น
  คาชิฮาระจินกูมาเอะ
  49
  รถไฟด่วน
  近鉄京都線急行
  เท็นริ
  53
  รถไฟธรรมดา
  คินเท็ตสึเกียวโทเซ็น
  ยามาโตะไซไดจิ
 • 9

 • 00
  รถไฟด่วน
  近鉄京都線急行
  คาชิฮาระจินกูมาเอะ
  03
  รถไฟธรรมดา
  คินเท็ตสึเกียวโทเซ็น
  คาชิฮาระจินกูมาเอะ
  09
  รถไฟด่วน
  近鉄京都線急行
  ยามาโตะไซไดจิ
  15
  รถไฟธรรมดา
  คินเท็ตสึเกียวโทเซ็น
  เท็นริ
  24
  รถไฟด่วน
  近鉄京都線急行
  คาชิฮาระจินกูมาเอะ
  28
  รถไฟธรรมดา
  คินเท็ตสึเกียวโทเซ็น
  คาชิฮาระจินกูมาเอะ
  34
  รถไฟด่วน
  近鉄京都線急行
  คินเท็ตสึนาระ
  37
  รถไฟธรรมดา
  คินเท็ตสึเกียวโทเซ็น
  ยามาโตะไซไดจิ
  42
  รถไฟด่วน
  近鉄京都線急行
  คินเท็ตสึนาระ
  50
  รถไฟธรรมดา
  คินเท็ตสึเกียวโทเซ็น
  คาชิฮาระจินกูมาเอะ
 • 10

 • 08
  รถไฟด่วน
  近鉄京都線急行
  คาชิฮาระจินกูมาเอะ
  10
  รถไฟธรรมดา
  คินเท็ตสึเกียวโทเซ็น
  คาชิฮาระจินกูมาเอะ
  24
  รถไฟด่วน
  近鉄京都線急行
  เท็นริ
  28
  รถไฟธรรมดา
  คินเท็ตสึเกียวโทเซ็น
  คาชิฮาระจินกูมาเอะ
  40
  รถไฟด่วน
  近鉄京都線急行
  คาชิฮาระจินกูมาเอะ
  48
  รถไฟธรรมดา
  คินเท็ตสึเกียวโทเซ็น
  คาชิฮาระจินกูมาเอะ
  51
  รถไฟด่วน
  近鉄京都線急行
  คินเท็ตสึนาระ
 • 11

 • 03
  รถไฟด่วน
  近鉄京都線急行
  คาชิฮาระจินกูมาเอะ
  10
  รถไฟธรรมดา
  คินเท็ตสึเกียวโทเซ็น
  คาชิฮาระจินกูมาเอะ
  24
  รถไฟด่วน
  近鉄京都線急行
  ยามาโตะไซไดจิ
  28
  รถไฟธรรมดา
  คินเท็ตสึเกียวโทเซ็น
  คาชิฮาระจินกูมาเอะ
  43
  รถไฟด่วน
  近鉄京都線急行
  คาชิฮาระจินกูมาเอะ
  51
  รถไฟธรรมดา
  คินเท็ตสึเกียวโทเซ็น
  ยามาโตะไซไดจิ
 • 12

 • 03
  รถไฟด่วน
  近鉄京都線急行
  คาชิฮาระจินกูมาเอะ
  09
  รถไฟธรรมดา
  คินเท็ตสึเกียวโทเซ็น
  คาชิฮาระจินกูมาเอะ
  24
  รถไฟด่วน
  近鉄京都線急行
  ยามาโตะไซไดจิ
  33
  รถไฟธรรมดา
  คินเท็ตสึเกียวโทเซ็น
  ยามาโตะไซไดจิ
  43
  รถไฟด่วน
  近鉄京都線急行
  คาชิฮาระจินกูมาเอะ
  51
  รถไฟธรรมดา
  คินเท็ตสึเกียวโทเซ็น
  ยามาโตะไซไดจิ
 • 13

 • 03
  รถไฟด่วน
  近鉄京都線急行
  คาชิฮาระจินกูมาเอะ
  10
  รถไฟธรรมดา
  คินเท็ตสึเกียวโทเซ็น
  คาชิฮาระจินกูมาเอะ
  24
  รถไฟด่วน
  近鉄京都線急行
  ยามาโตะไซไดจิ
  33
  รถไฟธรรมดา
  คินเท็ตสึเกียวโทเซ็น
  ยามาโตะไซไดจิ
  43
  รถไฟด่วน
  近鉄京都線急行
  คาชิฮาระจินกูมาเอะ
  51
  รถไฟธรรมดา
  คินเท็ตสึเกียวโทเซ็น
  ยามาโตะไซไดจิ
 • 14

 • 03
  รถไฟด่วน
  近鉄京都線急行
  คาชิฮาระจินกูมาเอะ
  09
  รถไฟธรรมดา
  คินเท็ตสึเกียวโทเซ็น
  คาชิฮาระจินกูมาเอะ
  24
  รถไฟด่วน
  近鉄京都線急行
  ยามาโตะไซไดจิ
  33
  รถไฟธรรมดา
  คินเท็ตสึเกียวโทเซ็น
  ยามาโตะไซไดจิ
  43
  รถไฟด่วน
  近鉄京都線急行
  คินเท็ตสึนาระ
  50
  รถไฟธรรมดา
  คินเท็ตสึเกียวโทเซ็น
  ยามาโตะไซไดจิ
 • 15

 • 00
  รถไฟธรรมดา
  คินเท็ตสึเกียวโทเซ็น
  คาชิฮาระจินกูมาเอะ
  04
  รถไฟด่วน
  近鉄京都線急行
  คาชิฮาระจินกูมาเอะ
  17
  รถไฟธรรมดา
  คินเท็ตสึเกียวโทเซ็น
  คาชิฮาระจินกูมาเอะ
  23
  รถไฟด่วน
  近鉄京都線急行
  คาชิฮาระจินกูมาเอะ
  31
  รถไฟธรรมดา
  คินเท็ตสึเกียวโทเซ็น
  ยามาโตะไซไดจิ
  43
  รถไฟด่วน
  近鉄京都線急行
  คินเท็ตสึนาระ
  44
  รถไฟธรรมดา
  คินเท็ตสึเกียวโทเซ็น
  ยามาโตะไซไดจิ
 • 16

 • 00
  รถไฟด่วน
  近鉄京都線急行
  คาชิฮาระจินกูมาเอะ
  01
  รถไฟธรรมดา
  คินเท็ตสึเกียวโทเซ็น
  คาชิฮาระจินกูมาเอะ
  15
  รถไฟด่วน
  近鉄京都線急行
  เท็นริ
  16
  รถไฟธรรมดา
  คินเท็ตสึเกียวโทเซ็น
  เท็นริ
  24
  รถไฟด่วน
  近鉄京都線急行
  คาชิฮาระจินกูมาเอะ
  28
  รถไฟธรรมดา
  คินเท็ตสึเกียวโทเซ็น
  คาชิฮาระจินกูมาเอะ
  39
  รถไฟด่วน
  近鉄京都線急行
  คินเท็ตสึนาระ
  45
  รถไฟด่วน
  近鉄京都線急行
  เท็นริ
  46
  รถไฟธรรมดา
  คินเท็ตสึเกียวโทเซ็น
  คาชิฮาระจินกูมาเอะ
 • 17

 • 00
  รถไฟด่วน
  近鉄京都線急行
  คาชิฮาระจินกูมาเอะ
  01
  รถไฟธรรมดา
  คินเท็ตสึเกียวโทเซ็น
  ยามาโตะไซไดจิ
  14
  รถไฟด่วน
  近鉄京都線急行
  คินเท็ตสึนาระ
  16
  รถไฟธรรมดา
  คินเท็ตสึเกียวโทเซ็น
  คาชิฮาระจินกูมาเอะ
  24
  รถไฟด่วน
  近鉄京都線急行
  คินเท็ตสึนาระ
  28
  รถไฟธรรมดา
  คินเท็ตสึเกียวโทเซ็น
  คาชิฮาระจินกูมาเอะ
  36
  รถไฟด่วน
  近鉄京都線急行
  คาชิฮาระจินกูมาเอะ
  38
  รถไฟธรรมดา
  คินเท็ตสึเกียวโทเซ็น
  เท็นริ
  51
  รถไฟด่วน
  近鉄京都線急行
  คาชิฮาระจินกูมาเอะ
  52
  รถไฟธรรมดา
  คินเท็ตสึเกียวโทเซ็น
  ยามาโตะไซไดจิ
 • 18

 • 05
  รถไฟด่วน
  近鉄京都線急行
  คินเท็ตสึนาระ
  06
  รถไฟธรรมดา
  คินเท็ตสึเกียวโทเซ็น
  ยามาโตะไซไดจิ
  13
  รถไฟด่วน
  近鉄京都線急行
  คาชิฮาระจินกูมาเอะ
  21
  รถไฟด่วน
  近鉄京都線急行
  คินเท็ตสึนาระ
  22
  รถไฟธรรมดา
  คินเท็ตสึเกียวโทเซ็น
  ยามาโตะไซไดจิ
  35
  รถไฟด่วน
  近鉄京都線急行
  คินเท็ตสึนาระ
  37
  รถไฟธรรมดา
  คินเท็ตสึเกียวโทเซ็น
  คาชิฮาระจินกูมาเอะ
  43
  รถไฟด่วน
  近鉄京都線急行
  คาชิฮาระจินกูมาเอะ
  51
  รถไฟด่วน
  近鉄京都線急行
  ยามาโตะไซไดจิ
  53
  รถไฟธรรมดา
  คินเท็ตสึเกียวโทเซ็น
  คาชิฮาระจินกูมาเอะ
 • 19

 • 05
  รถไฟด่วน
  近鉄京都線急行
  คินเท็ตสึนาระ
  06
  รถไฟธรรมดา
  คินเท็ตสึเกียวโทเซ็น
  คาชิฮาระจินกูมาเอะ
  13
  รถไฟด่วน
  近鉄京都線急行
  คาชิฮาระจินกูมาเอะ
  18
  รถไฟธรรมดา
  คินเท็ตสึเกียวโทเซ็น
  คาชิฮาระจินกูมาเอะ
  21
  รถไฟด่วน
  近鉄京都線急行
  ยามาโตะไซไดจิ
  29
  รถไฟธรรมดา
  คินเท็ตสึเกียวโทเซ็น
  ยามาโตะไซไดจิ
  35
  รถไฟด่วน
  近鉄京都線急行
  เท็นริ
  40
  รถไฟธรรมดา
  คินเท็ตสึเกียวโทเซ็น
  คาชิฮาระจินกูมาเอะ
  50
  รถไฟด่วน
  近鉄京都線急行
  คาชิฮาระจินกูมาเอะ
  57
  รถไฟธรรมดา
  คินเท็ตสึเกียวโทเซ็น
  คาชิฮาระจินกูมาเอะ
 • 20

 • 03
  รถไฟด่วน
  近鉄京都線急行
  ยามาโตะไซไดจิ
  14
  รถไฟธรรมดา
  คินเท็ตสึเกียวโทเซ็น
  คาชิฮาระจินกูมาเอะ
  20
  รถไฟด่วน
  近鉄京都線急行
  ยามาโตะไซไดจิ
  35
  รถไฟด่วน
  近鉄京都線急行
  คาชิฮาระจินกูมาเอะ
  36
  รถไฟธรรมดา
  คินเท็ตสึเกียวโทเซ็น
  คาชิฮาระจินกูมาเอะ
  48
  รถไฟด่วน
  近鉄京都線急行
  เท็นริ
  53
  รถไฟธรรมดา
  คินเท็ตสึเกียวโทเซ็น
  ยามาโตะไซไดจิ
 • 21

 • 04
  รถไฟด่วน
  近鉄京都線急行
  ยามาโตะไซไดจิ
  08
  รถไฟธรรมดา
  คินเท็ตสึเกียวโทเซ็น
  ยามาโตะไซไดจิ
  18
  รถไฟด่วน
  近鉄京都線急行
  คาชิฮาระจินกูมาเอะ
  25
  รถไฟธรรมดา
  คินเท็ตสึเกียวโทเซ็น
  เท็นริ
  34
  รถไฟด่วน
  近鉄京都線急行
  ยามาโตะไซไดจิ
  38
  รถไฟธรรมดา
  คินเท็ตสึเกียวโทเซ็น
  เท็นริ
  49
  รถไฟด่วน
  近鉄京都線急行
  คาชิฮาระจินกูมาเอะ
  55
  รถไฟธรรมดา
  คินเท็ตสึเกียวโทเซ็น
  คาชิฮาระจินกูมาเอะ
 • 22

 • 05
  รถไฟด่วน
  近鉄京都線急行
  ยามาโตะไซไดจิ
  13
  รถไฟธรรมดา
  คินเท็ตสึเกียวโทเซ็น
  คาชิฮาระจินกูมาเอะ
  24
  รถไฟด่วน
  近鉄京都線急行
  คาชิฮาระจินกูมาเอะ
  29
  รถไฟธรรมดา
  คินเท็ตสึเกียวโทเซ็น
  ยามาโตะไซไดจิ
  39
  รถไฟด่วน
  近鉄京都線急行
  ยามาโตะไซไดจิ
  43
  รถไฟธรรมดา
  คินเท็ตสึเกียวโทเซ็น
  ยามาโตะไซไดจิ
  58
  รถไฟด่วน
  近鉄京都線急行
  คินเท็ตสึนาระ
  59
  รถไฟธรรมดา
  คินเท็ตสึเกียวโทเซ็น
  คาชิฮาระจินกูมาเอะ
 • 23

 • 22
  รถไฟด่วน
  近鉄京都線急行
  ยามาโตะไซไดจิ
  23
  รถไฟธรรมดา
  คินเท็ตสึเกียวโทเซ็น
  คาชิฮาระจินกูมาเอะ
  45
  รถไฟด่วน
  近鉄京都線急行
  คินเท็ตสึนาระ
  46
  รถไฟธรรมดา
  คินเท็ตสึเกียวโทเซ็น
  ยามาโตะไซไดจิ
 • 0

 • 04
  รถไฟด่วน
  近鉄京都線急行
  ยามาโตะไซไดจิ
  05
  รถไฟธรรมดา
  คินเท็ตสึเกียวโทเซ็น
  ยามาโตะไซไดจิ