ชินโอซากะ

JRสายหลักโตไคโด(ชินโอซากะ-นิชิกุโจ) สำหรับ นิชิกุโจ(รถบัส)/เท็นโนจิ

กรองรถไฟ :  ทั้งหมด 普通 特急 直通快速
37 คลิกที่เวลาเพื่อดูสถานีหยุด click on the time to see the stop stations

  5

 • 50
  普通
  JRおおさか東線
  โอซากะ
 • 6

 • 06
  普通
  JRおおさか東線
  โอซากะ
  16
  特急
  はるか1号
  สนามบินคันไซ
  35
  普通
  JRおおさか東線
  โอซากะ
  47
  特急
  はるか3号
  สนามบินคันไซ
 • 7

 • 08
  普通
  JRおおさか東線
  โอซากะ
  15
  特急
  はるか5号
  สนามบินคันไซ
  22
  普通
  JRおおさか東線
  โอซากะ
  34
  特急
  くろしお1号
  ชินกุ
  37
  普通
  JRおおさか東線
  โอซากะ
  45
  特急
  はるか7号
  สนามบินคันไซ
  52
  普通
  JRおおさか東線
  โอซากะ
 • 8

 • 07
  普通
  JRおおさか東線
  โอซากะ
  14
  特急
  はるか9号
  สนามบินคันไซ
  17
  普通
  JRおおさか東線
  โอซากะ
  20
  直通快速
  JRおおさか東線直通快速
  โอซากะ
  37
  普通
  JRおおさか東線
  โอซากะ
  45
  特急
  はるか11号
  สนามบินคันไซ
  52
  普通
  JRおおさか東線
  โอซากะ
  58
  特急
  くろしお3号
  ชิระฮามะ
 • 9

 • 07
  普通
  JRおおさか東線
  โอซากะ
  13
  特急
  はるか13号
  สนามบินคันไซ
  17
  普通
  JRおおさか東線
  โอซากะ
  20
  直通快速
  JRおおさか東線直通快速
  โอซากะ
  36
  普通
  JRおおさか東線
  โอซากะ
  52
  普通
  JRおおさか東線
  โอซากะ
  58
  特急
  はるか15号
  สนามบินคันไซ
 • 10

 • 06
  普通
  JRおおさか東線
  โอซากะ
  13
  特急
  くろしお7号
  ชิระฮามะ
  21
  普通
  JRおおさか東線
  โอซากะ
  36
  普通
  JRおおさか東線
  โอซากะ
  51
  普通
  JRおおさか東線
  โอซากะ
 • 11

 • 06
  普通
  JRおおさか東線
  โอซากะ
  13
  特急
  くろしお9号
  ชิระฮามะ
  21
  普通
  JRおおさか東線
  โอซากะ
  36
  普通
  JRおおさか東線
  โอซากะ
  49
  普通
  JRおおさか東線
  โอซากะ
 • 12

 • 04
  普通
  JRおおさか東線
  โอซากะ
  13
  特急
  くろしお11号
  ชินกุ
  19
  普通
  JRおおさか東線
  โอซากะ
  34
  普通
  JRおおさか東線
  โอซากะ
  49
  普通
  JRおおさか東線
  โอซากะ
 • 13

 • 04
  普通
  JRおおさか東線
  โอซากะ
  13
  特急
  くろしお13号
  ชิระฮามะ
  19
  普通
  JRおおさか東線
  โอซากะ
  34
  普通
  JRおおさか東線
  โอซากะ
  49
  普通
  JRおおさか東線
  โอซากะ
 • 14

 • 04
  普通
  JRおおさか東線
  โอซากะ
  19
  普通
  JRおおさか東線
  โอซากะ
  34
  普通
  JRおおさか東線
  โอซากะ
  49
  普通
  JRおおさか東線
  โอซากะ
 • 15

 • 04
  普通
  JRおおさか東線
  โอซากะ
  13
  特急
  くろしお17号
  ชินกุ
  19
  普通
  JRおおさか東線
  โอซากะ
  34
  普通
  JRおおさか東線
  โอซากะ
  52
  普通
  JRおおさか東線
  โอซากะ
 • 16

 • 07
  普通
  JRおおさか東線
  โอซากะ
  13
  特急
  くろしお19号
  ชิระฮามะ
  22
  普通
  JRおおさか東線
  โอซากะ
  37
  普通
  JRおおさか東線
  โอซากะ
  41
  直通快速
  JRおおさか東線直通快速
  โอซากะ
  53
  普通
  JRおおさか東線
  โอซากะ
 • 17

 • 07
  普通
  JRおおさか東線
  โอซากะ
  13
  特急
  くろしお21号
  ชินกุ
  22
  普通
  JRおおさか東線
  โอซากะ
  37
  普通
  JRおおさか東線
  โอซากะ
  43
  直通快速
  JRおおさか東線直通快速
  โอซากะ
  54
  普通
  JRおおさか東線
  โอซากะ
  58
  特急
  はるか47号
  สนามบินคันไซ
 • 18

 • 07
  普通
  JRおおさか東線
  โอซากะ
  13
  特急
  くろしお23号
  ชิระฮามะ
  22
  普通
  JRおおさか東線
  โอซากะ
  36
  普通
  JRおおさか東線
  โอซากะ
  43
  特急
  くろしお25号
  วาคายามะ
  52
  普通
  JRおおさか東線
  โอซากะ
  58
  特急
  はるか51号
  สนามบินคันไซ
 • 19

 • 07
  普通
  JRおおさか東線
  โอซากะ
  13
  特急
  くろしお27号
  ชินกุ
  22
  普通
  JRおおさか東線
  โอซากะ
  37
  普通
  JRおおさか東線
  โอซากะ
  52
  普通
  JRおおさか東線
  โอซากะ
  58
  特急
  はるか55号
  สนามบินคันไซ
 • 20

 • 07
  普通
  JRおおさか東線
  โอซากะ
  13
  特急
  くろしお29号
  ชิระฮามะ
  22
  普通
  JRおおさか東線
  โอซากะ
  37
  普通
  JRおおさか東線
  โอซากะ
  54
  普通
  JRおおさか東線
  โอซากะ
  58
  特急
  はるか59号
  สนามบินคันไซ
 • 21

 • 17
  普通
  JRおおさか東線
  โอซากะ
  37
  普通
  JRおおさか東線
  โอซากะ
  44
  特急
  くろしお33号
  วาคายามะ
  56
  普通
  JRおおさか東線
  โอซากะ
 • 22

 • 22
  普通
  JRおおさか東線
  โอซากะ
  47
  特急
  くろしお35号
  วาคายามะ
  50
  普通
  JRおおさか東線
  โอซากะ
 • 23

 • 07
  普通
  JRおおさか東線
  โอซากะ
  33
  普通
  JRおおさか東線
  โอซากะ