ชินโอซากะ

JRสายหลักโตไคโด(ชินโอซากะ-นิชิกุโจ) สำหรับ นิชิกุโจ(รถบัส)/สนามบินคันไซ

กรองรถไฟ :  ทั้งหมด 特急
37 คลิกที่เวลาเพื่อดูสถานีหยุด click on the time to see the stop stations