ชินโอซากะ

JRสายหลักโตไคโด(ชินโอซากะ-นิชิกุโจ) สำหรับ นิชิกุโจ(รถบัส)/สนามบินคันไซ

กรองรถไฟ :  ทั้งหมด รถไฟด่วนพิเศษ
37 คลิกที่เวลาเพื่อดูสถานีหยุด click on the time to see the stop stations

  7

 • 34
  รถไฟด่วนพิเศษ
  くろしお1号
  ชินกุ
 • 8

 • 58
  รถไฟด่วนพิเศษ
  くろしお3号
  ชิระฮามะ
 • 10

 • 13
  รถไฟด่วนพิเศษ
  くろしお7号
  ชิระฮามะ
 • 11

 • 13
  รถไฟด่วนพิเศษ
  くろしお9号
  ชิระฮามะ
 • 12

 • 13
  รถไฟด่วนพิเศษ
  くろしお11号
  ชินกุ
 • 13

 • 13
  รถไฟด่วนพิเศษ
  くろしお13号
  ชิระฮามะ
 • 15

 • 13
  รถไฟด่วนพิเศษ
  くろしお17号
  ชินกุ
 • 16

 • 13
  รถไฟด่วนพิเศษ
  くろしお19号
  ชิระฮามะ
 • 17

 • 13
  รถไฟด่วนพิเศษ
  くろしお21号
  ชินกุ
 • 18

 • 13
  รถไฟด่วนพิเศษ
  くろしお23号
  ชิระฮามะ
  43
  รถไฟด่วนพิเศษ
  くろしお25号
  วาคายามะ
 • 19

 • 13
  รถไฟด่วนพิเศษ
  くろしお27号
  ชินกุ
 • 20

 • 13
  รถไฟด่วนพิเศษ
  くろしお29号
  ชิระฮามะ
 • 21

 • 44
  รถไฟด่วนพิเศษ
  くろしお33号
  วาคายามะ
 • 22

 • 47
  รถไฟด่วนพิเศษ
  くろしお35号
  วาคายามะ