ชินโอซากะ

JRสายหลักโตไคโด(ชินโอซากะ-นิชิกุโจ) สำหรับ นิชิกุโจ(รถบัส)/เท็นโนจิ

กรองรถไฟ :  ทั้งหมด 特急
37 คลิกที่เวลาเพื่อดูสถานีหยุด click on the time to see the stop stations

  6

 • 16
  特急
  はるか1号
  สนามบินคันไซ
  47
  特急
  はるか3号
  สนามบินคันไซ
 • 7

 • 15
  特急
  はるか5号
  สนามบินคันไซ
  34
  特急
  くろしお1号
  ชินกุ
  45
  特急
  はるか7号
  สนามบินคันไซ
 • 8

 • 17
  特急
  はるか9号
  สนามบินคันไซ
  46
  特急
  はるか11号
  สนามบินคันไซ
  58
  特急
  くろしお3号
  ชิระฮามะ
 • 9

 • 13
  特急
  はるか13号
  สนามบินคันไซ
  58
  特急
  はるか15号
  สนามบินคันไซ
 • 10

 • 13
  特急
  くろしお7号
  ชิระฮามะ
 • 11

 • 13
  特急
  くろしお9号
  ชิระฮามะ
 • 12

 • 13
  特急
  くろしお11号
  ชินกุ
 • 13

 • 13
  特急
  くろしお13号
  ชิระฮามะ
 • 15

 • 13
  特急
  くろしお17号
  ชินกุ
 • 16

 • 13
  特急
  くろしお19号
  ชิระฮามะ
 • 17

 • 13
  特急
  くろしお21号
  ชินกุ
  58
  特急
  はるか47号
  สนามบินคันไซ
 • 18

 • 13
  特急
  くろしお23号
  ชิระฮามะ
  43
  特急
  くろしお25号
  วาคายามะ
  58
  特急
  はるか51号
  สนามบินคันไซ
 • 19

 • 13
  特急
  くろしお27号
  ชินกุ
  58
  特急
  はるか55号
  สนามบินคันไซ
 • 20

 • 13
  特急
  くろしお29号
  ชิระฮามะ
  58
  特急
  はるか59号
  สนามบินคันไซ
 • 21

 • 44
  特急
  くろしお33号
  วาคายามะ
 • 22

 • 47
  特急
  くろしお35号
  วาคายามะ