ชินโอซากะ

โอซากะ

JRสายหลักโตไคโด(ชินโอซากะ-นิชิกุโจ) สำหรับ นิชิกุโจ(รถบัส)/สนามบินคันไซ

37 คลิกที่เวลาเพื่อดูสถานีหยุด click on the time to see the stop stations

  5

 • 50
  รถไฟธรรมดา
  JR โอซากะฮิกาชิเซ็น
  โอซากะ
  ชานชาลา: 3番ホーム
 • 6

 • 06
  รถไฟธรรมดา
  JR โอซากะฮิกาชิเซ็น
  โอซากะ
  ชานชาลา: 3番ホーム
  16
  รถไฟด่วนพิเศษ
  はるか1号
  สนามบินคันไซ
  ชานชาลา: 3番ホーム
  35
  รถไฟธรรมดา
  JR โอซากะฮิกาชิเซ็น
  โอซากะ
  ชานชาลา: 3番ホーム
  47
  รถไฟด่วนพิเศษ
  はるか3号
  สนามบินคันไซ
  ชานชาลา: 3番ホーム
  52
  รถไฟธรรมดา
  JR โอซากะฮิกาชิเซ็น
  โอซากะ
  ชานชาลา: 3番ホーム
 • 7

 • 04
  รถไฟธรรมดา
  JR โอซากะฮิกาชิเซ็น
  โอซากะ
  ชานชาลา: 2番ホーム
  07
  直通快速
  JRおおさか東線直通快速
  โอซากะ
  ชานชาลา: 3番ホーム
  15
  รถไฟด่วนพิเศษ
  はるか5号
  สนามบินคันไซ
  ชานชาลา: 3番ホーム
  23
  รถไฟธรรมดา
  JR โอซากะฮิกาชิเซ็น
  โอซากะ
  ชานชาลา: 3番ホーム
  34
  รถไฟด่วนพิเศษ
  くろしお1号
  ชินกุ
  ชานชาลา: 2番ホーム
  37
  รถไฟธรรมดา
  JR โอซากะฮิกาชิเซ็น
  โอซากะ
  ชานชาลา: 3番ホーム
  40
  直通快速
  JRおおさか東線直通快速
  โอซากะ
  ชานชาลา: 2番ホーム
  45
  รถไฟด่วนพิเศษ
  はるか7号
  สนามบินคันไซ
  ชานชาลา: 3番ホーム
  54
  รถไฟธรรมดา
  JR โอซากะฮิกาชิเซ็น
  โอซากะ
  ชานชาลา: 3番ホーム
 • 8

 • 04
  รถไฟธรรมดา
  JR โอซากะฮิกาชิเซ็น
  โอซากะ
  ชานชาลา: 2番ホーム
  06
  直通快速
  JRおおさか東線直通快速
  โอซากะ
  ชานชาลา: 3番ホーム
  17
  รถไฟด่วนพิเศษ
  はるか9号
  สนามบินคันไซ
  ชานชาลา: 3番ホーム
  19
  รถไฟธรรมดา
  JR โอซากะฮิกาชิเซ็น
  โอซากะ
  ชานชาลา: 2番ホーム
  30
  รถไฟธรรมดา
  JR โอซากะฮิกาชิเซ็น
  โอซากะ
  ชานชาลา: 3番ホーム
  33
  直通快速
  JRおおさか東線直通快速
  โอซากะ
  ชานชาลา: 2番ホーム
  46
  รถไฟด่วนพิเศษ
  はるか11号
  สนามบินคันไซ
  ชานชาลา: 3番ホーム
  48
  รถไฟธรรมดา
  JR โอซากะฮิกาชิเซ็น
  โอซากะ
  ชานชาลา: 2番ホーム
  58
  รถไฟด่วนพิเศษ
  くろしお3号
  ชิระฮามะ
  ชานชาลา: 2番ホーム
 • 9

 • 03
  รถไฟธรรมดา
  JR โอซากะฮิกาชิเซ็น
  โอซากะ
  ชานชาลา: 3番ホーム
  13
  รถไฟด่วนพิเศษ
  はるか13号
  สนามบินคันไซ
  ชานชาลา: 3番ホーム
  19
  รถไฟธรรมดา
  JR โอซากะฮิกาชิเซ็น
  โอซากะ
  ชานชาลา: 3番ホーム
  35
  รถไฟธรรมดา
  JR โอซากะฮิกาชิเซ็น
  โอซากะ
  ชานชาลา: 3番ホーム
  52
  รถไฟธรรมดา
  JR โอซากะฮิกาชิเซ็น
  โอซากะ
  ชานชาลา: 3番ホーム
  58
  รถไฟด่วนพิเศษ
  はるか15号
  สนามบินคันไซ
  ชานชาลา: 3番ホーム
 • 10

 • 13
  รถไฟด่วนพิเศษ
  くろしお7号
  ชิระฮามะ
  ชานชาลา: 2番ホーム
  16
  รถไฟธรรมดา
  JR โอซากะฮิกาชิเซ็น
  โอซากะ
  ชานชาลา: 3番ホーム
  28
  รถไฟด่วนพิเศษ
  はるか17号
  สนามบินคันไซ
  ชานชาลา: 3番ホーム
  33
  รถไฟธรรมดา
  JR โอซากะฮิกาชิเซ็น
  โอซากะ
  ชานชาลา: 3番ホーム
  49
  รถไฟธรรมดา
  JR โอซากะฮิกาชิเซ็น
  โอซากะ
  ชานชาลา: 3番ホーム
  58
  รถไฟด่วนพิเศษ
  はるか19号
  สนามบินคันไซ
  ชานชาลา: 3番ホーム
 • 11

 • 04
  รถไฟธรรมดา
  JR โอซากะฮิกาชิเซ็น
  โอซากะ
  ชานชาลา: 3番ホーム
  13
  รถไฟด่วนพิเศษ
  くろしお9号
  ชิระฮามะ
  ชานชาลา: 2番ホーム
  19
  รถไฟธรรมดา
  JR โอซากะฮิกาชิเซ็น
  โอซากะ
  ชานชาลา: 3番ホーム
  28
  รถไฟด่วนพิเศษ
  はるか21号
  สนามบินคันไซ
  ชานชาลา: 3番ホーム
  34
  รถไฟธรรมดา
  JR โอซากะฮิกาชิเซ็น
  โอซากะ
  ชานชาลา: 3番ホーム
  49
  รถไฟธรรมดา
  JR โอซากะฮิกาชิเซ็น
  โอซากะ
  ชานชาลา: 3番ホーム
  58
  รถไฟด่วนพิเศษ
  はるか23号
  สนามบินคันไซ
  ชานชาลา: 3番ホーム
 • 12

 • 04
  รถไฟธรรมดา
  JR โอซากะฮิกาชิเซ็น
  โอซากะ
  ชานชาลา: 3番ホーム
  13
  รถไฟด่วนพิเศษ
  くろしお11号
  ชินกุ
  ชานชาลา: 2番ホーム
  19
  รถไฟธรรมดา
  JR โอซากะฮิกาชิเซ็น
  โอซากะ
  ชานชาลา: 3番ホーム
  28
  รถไฟด่วนพิเศษ
  はるか25号
  สนามบินคันไซ
  ชานชาลา: 3番ホーム
  34
  รถไฟธรรมดา
  JR โอซากะฮิกาชิเซ็น
  โอซากะ
  ชานชาลา: 3番ホーム
  49
  รถไฟธรรมดา
  JR โอซากะฮิกาชิเซ็น
  โอซากะ
  ชานชาลา: 3番ホーム
  58
  รถไฟด่วนพิเศษ
  はるか27号
  สนามบินคันไซ
  ชานชาลา: 3番ホーム
 • 13

 • 04
  รถไฟธรรมดา
  JR โอซากะฮิกาชิเซ็น
  โอซากะ
  ชานชาลา: 3番ホーム
  13
  รถไฟด่วนพิเศษ
  くろしお13号
  ชิระฮามะ
  ชานชาลา: 2番ホーム
  19
  รถไฟธรรมดา
  JR โอซากะฮิกาชิเซ็น
  โอซากะ
  ชานชาลา: 3番ホーム
  28
  รถไฟด่วนพิเศษ
  はるか29号
  สนามบินคันไซ
  ชานชาลา: 3番ホーム
  34
  รถไฟธรรมดา
  JR โอซากะฮิกาชิเซ็น
  โอซากะ
  ชานชาลา: 3番ホーム
  49
  รถไฟธรรมดา
  JR โอซากะฮิกาชิเซ็น
  โอซากะ
  ชานชาลา: 3番ホーム
  58
  รถไฟด่วนพิเศษ
  はるか31号
  สนามบินคันไซ
  ชานชาลา: 3番ホーム
 • 14

 • 04
  รถไฟธรรมดา
  JR โอซากะฮิกาชิเซ็น
  โอซากะ
  ชานชาลา: 3番ホーム
  19
  รถไฟธรรมดา
  JR โอซากะฮิกาชิเซ็น
  โอซากะ
  ชานชาลา: 3番ホーム
  28
  รถไฟด่วนพิเศษ
  はるか33号
  สนามบินคันไซ
  ชานชาลา: 3番ホーム
  34
  รถไฟธรรมดา
  JR โอซากะฮิกาชิเซ็น
  โอซากะ
  ชานชาลา: 3番ホーム
  49
  รถไฟธรรมดา
  JR โอซากะฮิกาชิเซ็น
  โอซากะ
  ชานชาลา: 3番ホーム
  58
  รถไฟด่วนพิเศษ
  はるか35号
  สนามบินคันไซ
  ชานชาลา: 3番ホーム
 • 15

 • 04
  รถไฟธรรมดา
  JR โอซากะฮิกาชิเซ็น
  โอซากะ
  ชานชาลา: 3番ホーム
  13
  รถไฟด่วนพิเศษ
  くろしお17号
  ชินกุ
  ชานชาลา: 2番ホーム
  19
  รถไฟธรรมดา
  JR โอซากะฮิกาชิเซ็น
  โอซากะ
  ชานชาลา: 3番ホーム
  28
  รถไฟด่วนพิเศษ
  はるか37号
  สนามบินคันไซ
  ชานชาลา: 3番ホーム
  34
  รถไฟธรรมดา
  JR โอซากะฮิกาชิเซ็น
  โอซากะ
  ชานชาลา: 3番ホーム
  52
  รถไฟธรรมดา
  JR โอซากะฮิกาชิเซ็น
  โอซากะ
  ชานชาลา: 3番ホーム
  58
  รถไฟด่วนพิเศษ
  はるか39号
  สนามบินคันไซ
  ชานชาลา: 3番ホーム
 • 16

 • 07
  รถไฟธรรมดา
  JR โอซากะฮิกาชิเซ็น
  โอซากะ
  ชานชาลา: 3番ホーム
  13
  รถไฟด่วนพิเศษ
  くろしお19号
  ชิระฮามะ
  ชานชาลา: 2番ホーム
  22
  รถไฟธรรมดา
  JR โอซากะฮิกาชิเซ็น
  โอซากะ
  ชานชาลา: 3番ホーム
  28
  รถไฟด่วนพิเศษ
  はるか41号
  สนามบินคันไซ
  ชานชาลา: 3番ホーム
  37
  รถไฟธรรมดา
  JR โอซากะฮิกาชิเซ็น
  โอซากะ
  ชานชาลา: 3番ホーム
  52
  รถไฟธรรมดา
  JR โอซากะฮิกาชิเซ็น
  โอซากะ
  ชานชาลา: 3番ホーム
  58
  รถไฟด่วนพิเศษ
  はるか43号
  สนามบินคันไซ
  ชานชาลา: 3番ホーム
 • 17

 • 07
  รถไฟธรรมดา
  JR โอซากะฮิกาชิเซ็น
  โอซากะ
  ชานชาลา: 3番ホーム
  13
  รถไฟด่วนพิเศษ
  くろしお21号
  ชินกุ
  ชานชาลา: 2番ホーム
  22
  รถไฟธรรมดา
  JR โอซากะฮิกาชิเซ็น
  โอซากะ
  ชานชาลา: 3番ホーム
  28
  รถไฟด่วนพิเศษ
  はるか45号
  สนามบินคันไซ
  ชานชาลา: 3番ホーム
  37
  รถไฟธรรมดา
  JR โอซากะฮิกาชิเซ็น
  โอซากะ
  ชานชาลา: 3番ホーム
  52
  รถไฟธรรมดา
  JR โอซากะฮิกาชิเซ็น
  โอซากะ
  ชานชาลา: 3番ホーム
  58
  รถไฟด่วนพิเศษ
  はるか47号
  สนามบินคันไซ
  ชานชาลา: 3番ホーム
 • 18

 • 07
  รถไฟธรรมดา
  JR โอซากะฮิกาชิเซ็น
  โอซากะ
  ชานชาลา: 3番ホーム
  13
  รถไฟด่วนพิเศษ
  くろしお23号
  ชิระฮามะ
  ชานชาลา: 2番ホーム
  22
  รถไฟธรรมดา
  JR โอซากะฮิกาชิเซ็น
  โอซากะ
  ชานชาลา: 3番ホーム
  28
  รถไฟด่วนพิเศษ
  はるか49号
  สนามบินคันไซ
  ชานชาลา: 3番ホーム
  37
  รถไฟธรรมดา
  JR โอซากะฮิกาชิเซ็น
  โอซากะ
  ชานชาลา: 3番ホーム
  43
  รถไฟด่วนพิเศษ
  くろしお25号
  วาคายามะ
  ชานชาลา: 2番ホーム
  52
  รถไฟธรรมดา
  JR โอซากะฮิกาชิเซ็น
  โอซากะ
  ชานชาลา: 3番ホーム
  58
  รถไฟด่วนพิเศษ
  はるか51号
  สนามบินคันไซ
  ชานชาลา: 3番ホーム
 • 19

 • 07
  รถไฟธรรมดา
  JR โอซากะฮิกาชิเซ็น
  โอซากะ
  ชานชาลา: 3番ホーム
  13
  รถไฟด่วนพิเศษ
  くろしお27号
  ชินกุ
  ชานชาลา: 2番ホーム
  22
  รถไฟธรรมดา
  JR โอซากะฮิกาชิเซ็น
  โอซากะ
  ชานชาลา: 3番ホーム
  28
  รถไฟด่วนพิเศษ
  はるか53号
  สนามบินคันไซ
  ชานชาลา: 3番ホーム
  37
  รถไฟธรรมดา
  JR โอซากะฮิกาชิเซ็น
  โอซากะ
  ชานชาลา: 3番ホーム
  52
  รถไฟธรรมดา
  JR โอซากะฮิกาชิเซ็น
  โอซากะ
  ชานชาลา: 3番ホーム
  58
  รถไฟด่วนพิเศษ
  はるか55号
  สนามบินคันไซ
  ชานชาลา: 3番ホーム
 • 20

 • 07
  รถไฟธรรมดา
  JR โอซากะฮิกาชิเซ็น
  โอซากะ
  ชานชาลา: 3番ホーム
  13
  รถไฟด่วนพิเศษ
  くろしお29号
  ชิระฮามะ
  ชานชาลา: 2番ホーム
  22
  รถไฟธรรมดา
  JR โอซากะฮิกาชิเซ็น
  โอซากะ
  ชานชาลา: 3番ホーム
  28
  รถไฟด่วนพิเศษ
  はるか57号
  สนามบินคันไซ
  ชานชาลา: 3番ホーム
  37
  รถไฟธรรมดา
  JR โอซากะฮิกาชิเซ็น
  โอซากะ
  ชานชาลา: 3番ホーム
  52
  รถไฟธรรมดา
  JR โอซากะฮิกาชิเซ็น
  โอซากะ
  ชานชาลา: 3番ホーム
  58
  รถไฟด่วนพิเศษ
  はるか59号
  สนามบินคันไซ
  ชานชาลา: 3番ホーム
 • 21

 • 07
  รถไฟธรรมดา
  JR โอซากะฮิกาชิเซ็น
  โอซากะ
  ชานชาลา: 3番ホーム
  22
  รถไฟธรรมดา
  JR โอซากะฮิกาชิเซ็น
  โอซากะ
  ชานชาลา: 3番ホーム
  41
  รถไฟธรรมดา
  JR โอซากะฮิกาชิเซ็น
  โอซากะ
  ชานชาลา: 3番ホーム
  44
  รถไฟด่วนพิเศษ
  くろしお33号
  วาคายามะ
  ชานชาลา: 2番ホーム
 • 22

 • 04
  รถไฟธรรมดา
  JR โอซากะฮิกาชิเซ็น
  โอซากะ
  ชานชาลา: 3番ホーム
  21
  รถไฟธรรมดา
  JR โอซากะฮิกาชิเซ็น
  โอซากะ
  ชานชาลา: 3番ホーム
  44
  รถไฟธรรมดา
  JR โอซากะฮิกาชิเซ็น
  โอซากะ
  ชานชาลา: 3番ホーム
  47
  รถไฟด่วนพิเศษ
  くろしお35号
  วาคายามะ
  ชานชาลา: 2番ホーム
 • 23

 • 07
  รถไฟธรรมดา
  JR โอซากะฮิกาชิเซ็น
  โอซากะ
  ชานชาลา: 3番ホーム
  33
  รถไฟธรรมดา
  JR โอซากะฮิกาชิเซ็น
  โอซากะ
  ชานชาลา: 3番ホーム
เนื้อหาของตารางเวลา 2024-02-28 ในปัจจุบันสะท้อนถึงข้อมูลล่าสุดที่ได้รับจาก Kotsu Shimbun การแก้ไขตารางเวลาจะดำเนินการทั่วประเทศญี่ปุ่นในวันเสาร์ที่ 16 มีนาคม 2024 โปรดทราบว่าเวลาอาจมีการเปลี่ยนแปลง ค
close

ข้อมูลในเว็บไซต์นี้มีประโยชน์หรือไม่?

bad

ไร้ประโยชน์

normal

เนื้อหาไม่เพียงพอ

good

มีประโยชน์

ขอบคุณสำหรับการตอบกลับครับ/ค่ะ พวกเราจะพยายามปรับปรุงคุณภาพต่อไป