ชินโอซากะ

JR โตไคโดรถไฟหัวกระสุน สำหรับ นาโกย่า/โตเกียว

37 คลิกที่เวลาเพื่อดูสถานีหยุด click on the time to see the stop stations