ชินโอซากะ

JR โตไคโดรถไฟหัวกระสุน สำหรับ นาโกย่า/โตเกียว

กรองรถไฟ :  ทั้งหมด ひかり こだま
37 คลิกที่เวลาเพื่อดูสถานีหยุด click on the time to see the stop stations

  6

 • 11
  ひかり
  ひかり634号
  โตเกียว
  42
  ひかり
  ひかり636号
  โตเกียว
 • 7

 • 36
  ひかり
  ひかり640号
  โตเกียว
  54
  こだま
  こだま708号
  โตเกียว
 • 8

 • 48
  ひかり
  ひかり500号
  โตเกียว
  54
  こだま
  こだま712号
  โตเกียว
 • 9

 • 48
  ひかり
  ひかり670号
  โตเกียว
  54
  こだま
  こだま716号
  โตเกียว
 • 10

 • 48
  ひかり
  ひかり504号
  โตเกียว
  54
  こだま
  こだま720号
  โตเกียว
 • 11

 • 48
  ひかり
  ひかり506号
  โตเกียว
  54
  こだま
  こだま724号
  โตเกียว
 • 12

 • 48
  ひかり
  ひかり508号
  โตเกียว
  54
  こだま
  こだま728号
  โตเกียว
 • 13

 • 48
  ひかり
  ひかり510号
  โตเกียว
  54
  こだま
  こだま732号
  โตเกียว
 • 14

 • 48
  ひかり
  ひかり512号
  โตเกียว
  54
  こだま
  こだま736号
  โตเกียว
 • 15

 • 48
  ひかり
  ひかり514号
  โตเกียว
  54
  こだま
  こだま740号
  โตเกียว
 • 16

 • 48
  ひかり
  ひかり516号
  โตเกียว
  54
  こだま
  こだま744号
  โตเกียว
 • 17

 • 48
  ひかり
  ひかり518号
  โตเกียว
  54
  こだま
  こだま748号
  โตเกียว
 • 18

 • 48
  ひかり
  ひかり520号
  โตเกียว
  54
  こだま
  こだま752号
  โตเกียว
 • 19

 • 48
  ひかり
  ひかり522号
  โตเกียว
  51
  こだま
  こだま760号
  มิชิมะ
 • 20

 • 21
  ひかり
  ひかり666号
  โตเกียว
  42
  こだま
  こだま762号
  มิชิมะ
  45
  ひかり
  ひかり668号
  โตเกียว
 • 21

 • 03
  こだま
  こだま764号
  ชิซุโอกะ