ชินโอซากะ

JR สายหลักโตไคโด(ไมบะระ-โคเบะ) สำหรับ เกียวโต/ไมบาระ

opposite direction ฝั่งตรงข้าม
กรองรถไฟ :  ทั้งหมด 各停 快速 特急 新快速
37 คลิกที่เวลาเพื่อดูสถานีหยุด click on the time to see the stop stations

  5

 • 04
  各停
  JR東海道山陽本線各停
  เกียวโต
  18
  各停
  JR東海道山陽本線各停
  เกียวโต
  43
  各停
  JR東海道山陽本線各停
  เกียวโต
  50
  各停
  JR東海道山陽本線各停
  สูอิตะ (JR)
  59
  快速
  JR東海道山陽本線快速
  นากะฮามะ
 • 6

 • 04
  各停
  JR東海道山陽本線各停
  เกียวโต
  12
  各停
  JR東海道山陽本線各停
  เกียวโต
  22
  快速
  JR東海道山陽本線快速
  ไมบาระ
  25
  各停
  JR東海道山陽本線各停
  ทาคัตสึกิ (JR)
  31
  各停
  JR東海道山陽本線各停
  เกียวโต
  34
  特急
  サンダーバード1号
  คานาซาวะ
  37
  新快速
  JR東海道山陽本線新快速
  ไมบาระ
  39
  各停
  JR東海道山陽本線各停
  ทาคัตสึกิ (JR)
  40
  快速
  JR東海道山陽本線快速
  ไมบาระ
  45
  各停
  JR東海道山陽本線各停
  เกียวโต
  51
  各停
  JR東海道山陽本線各停
  เกียวโต
  55
  新快速
  JR東海道山陽本線新快速
  ยาสุ
  58
  各停
  JR東海道山陽本線各停
  ทาคัตสึกิ (JR)
  59
  快速
  JR東海道山陽本線快速
  ไมบาระ
 • 7

 • 04
  特急
  サンダーバード3号
  คานาซาวะ
  05
  各停
  JR東海道山陽本線各停
  เกียวโต
  08
  新快速
  JR東海道山陽本線新快速
  ไมบาระ
  14
  各停
  JR東海道山陽本線各停
  เกียวโต
  14
  新快速
  JR東海道山陽本線新快速
  ยาสุ
  20
  快速
  JR東海道山陽本線快速
  ไมบาระ
  23
  各停
  JR東海道山陽本線各停
  ทาคัตสึกิ (JR)
  25
  新快速
  JR東海道山陽本線新快速
  โอมิชิโอสึ
  29
  各停
  JR東海道山陽本線各停
  คุซัตสึ (จังหวัดชิกะ)
  34
  快速
  JR東海道山陽本線快速
  ไมบาระ
  35
  各停
  JR東海道山陽本線各停
  เกียวโต
  39
  新快速
  JR東海道山陽本線新快速
  ยาสุ
  41
  各停
  JR東海道山陽本線各停
  ทาคัตสึกิ (JR)
  44
  特急
  サンダーバード5号
  คานาซาวะ
  46
  特急
  はるか2号
  เกียวโต
  47
  各停
  JR東海道山陽本線各停
  เกียวโต
  48
  快速
  JR東海道山陽本線快速
  ไมบาระ
  52
  新快速
  JR東海道山陽本線新快速
  สึรุกะ
  52
  新快速
  JR東海道山陽本線新快速
  ไมบาระ
  55
  快速
  JR東海道山陽本線快速
  ยาสุ
  56
  各停
  JR東海道山陽本線各停
  ทาคัตสึกิ (JR)
 • 8

 • 00
  新快速
  JR東海道山陽本線新快速
  ยาสุ
  01
  各停
  JR東海道山陽本線各停
  เกียวโต
  04
  特急
  ひだ25号
  ทาคายามะ
  06
  各停
  JR東海道山陽本線各停
  ทาคัตสึกิ (JR)
  07
  快速
  JR東海道山陽本線快速
  โอมิชิโอสึ
  10
  各停
  JR東海道山陽本線各停
  ทาคัตสึกิ (JR)
  11
  新快速
  JR東海道山陽本線新快速
  นากะฮามะ
  14
  特急
  サンダーバード7号
  คานาซาวะ
  15
  各停
  JR東海道山陽本線各停
  เกียวโต
  17
  快速
  JR東海道山陽本線快速
  ไมบาระ
  21
  各停
  JR東海道山陽本線各停
  เกียวโต
  21
  新快速
  JR東海道山陽本線新快速
  โอมิอิมาซุ
  26
  各停
  JR東海道山陽本線各停
  ทาคัตสึกิ (JR)
  31
  新快速
  JR東海道山陽本線新快速
  ยาสุ
  32
  各停
  JR東海道山陽本線各停
  ทาคัตสึกิ (JR)
  36
  特急
  はるか4号
  เกียวโต
  37
  各停
  JR東海道山陽本線各停
  ทาคัตสึกิ (JR)
  38
  快速
  JR東海道山陽本線快速
  ยาสุ
  41
  各停
  JR東海道山陽本線各停
  เกียวโต
  41
  新快速
  JR東海道山陽本線新快速
  คุซัตสึ (จังหวัดชิกะ)
  44
  各停
  JR東海道山陽本線各停
  ทาคัตสึกิ (JR)
  47
  特急
  サンダーバード9号
  คานาซาวะ
  49
  各停
  JR東海道山陽本線各停
  ทาคัตสึกิ (JR)
  51
  新快速
  JR東海道山陽本線新快速
  ยาสุ
  53
  各停
  JR東海道山陽本線各停
  เกียวโต
  57
  快速
  JR東海道山陽本線快速
  ไมบาระ
 • 9

 • 01
  各停
  JR東海道山陽本線各停
  ทาคัตสึกิ (JR)
  01
  新快速
  JR東海道山陽本線新快速
  คุซัตสึ (จังหวัดชิกะ)
  07
  各停
  JR東海道山陽本線各停
  ทาคัตสึกิ (JR)
  08
  特急
  はるか6号
  เกียวโต
  11
  新快速
  JR東海道山陽本線新快速
  ยาสุ
  12
  各停
  JR東海道山陽本線各停
  เกียวโต
  14
  快速
  JR東海道山陽本線快速
  ยาสุ
  16
  各停
  JR東海道山陽本線各停
  ทาคัตสึกิ (JR)
  17
  特急
  サンダーバード11号
  คานาซาวะ
  21
  新快速
  JR東海道山陽本線新快速
  สึรุกะ
  21
  各停
  JR東海道山陽本線各停
  ทาคัตสึกิ (JR)
  29
  特急
  スーパーはくと2号
  เกียวโต
  30
  快速
  JR東海道山陽本線快速
  ไมบาระ
  32
  各停
  JR東海道山陽本線各停
  ทาคัตสึกิ (JR)
  35
  新快速
  JR東海道山陽本線新快速
  โอมิชิโอสึ
  36
  各停
  JR東海道山陽本線各停
  ทาคัตสึกิ (JR)
  37
  特急
  はるか8号
  เกียวโต
  44
  快速
  JR東海道山陽本線快速
  ยาสุ
  46
  特急
  サンダーバード13号
  คานาซาวะ
  46
  各停
  JR東海道山陽本線各停
  ทาคัตสึกิ (JR)
  50
  新快速
  JR東海道山陽本線新快速
  ยาสุ
  51
  各停
  JR東海道山陽本線各停
  ทาคัตสึกิ (JR)
  59
  快速
  JR東海道山陽本線快速
  ไมบาระ
 • 10

 • 01
  各停
  JR東海道山陽本線各停
  ทาคัตสึกิ (JR)
  05
  新快速
  JR東海道山陽本線新快速
  คุซัตสึ (จังหวัดชิกะ)
  06
  各停
  JR東海道山陽本線各停
  ทาคัตสึกิ (JR)
  08
  特急
  はるか10号
  เกียวโต
  13
  快速
  JR東海道山陽本線快速
  ยาสุ
  15
  各停
  JR東海道山陽本線各停
  ทาคัตสึกิ (JR)
  20
  新快速
  JR東海道山陽本線新快速
  สึรุกะ
  21
  各停
  JR東海道山陽本線各停
  ทาคัตสึกิ (JR)
  28
  快速
  JR東海道山陽本線快速
  ไมบาระ
  30
  各停
  JR東海道山陽本線各停
  ทาคัตสึกิ (JR)
  35
  新快速
  JR東海道山陽本線新快速
  โอมิชิโอสึ
  36
  各停
  JR東海道山陽本線各停
  ทาคัตสึกิ (JR)
  37
  特急
  はるか12号
  เกียวโต
  43
  快速
  JR東海道山陽本線快速
  ยาสุ
  45
  各停
  JR東海道山陽本線各停
  ทาคัตสึกิ (JR)
  46
  特急
  サンダーバード17号
  วาคุระอนเซ็น
  50
  新快速
  JR東海道山陽本線新快速
  ยาสุ
  51
  各停
  JR東海道山陽本線各停
  ทาคัตสึกิ (JR)
  52
  特急
  くろしお12号
  เกียวโต
  58
  快速
  JR東海道山陽本線快速
  ไมบาระ
 • 11

 • 00
  各停
  JR東海道山陽本線各停
  ทาคัตสึกิ (JR)
  05
  新快速
  JR東海道山陽本線新快速
  คุซัตสึ (จังหวัดชิกะ)
  06
  各停
  JR東海道山陽本線各停
  ทาคัตสึกิ (JR)
  13
  快速
  JR東海道山陽本線快速
  ยาสุ
  15
  各停
  JR東海道山陽本線各停
  ทาคัตสึกิ (JR)
  20
  新快速
  JR東海道山陽本線新快速
  สึรุกะ
  21
  各停
  JR東海道山陽本線各停
  ทาคัตสึกิ (JR)
  25
  特急
  スーパーはくと4号
  เกียวโต
  28
  快速
  JR東海道山陽本線快速
  ไมบาระ
  30
  各停
  JR東海道山陽本線各停
  ทาคัตสึกิ (JR)
  35
  新快速
  JR東海道山陽本線新快速
  โอมิชิโอสึ
  36
  各停
  JR東海道山陽本線各停
  ทาคัตสึกิ (JR)
  43
  快速
  JR東海道山陽本線快速
  ยาสุ
  45
  各停
  JR東海道山陽本線各停
  ทาคัตสึกิ (JR)
  46
  特急
  サンダーバード19号
  คานาซาวะ
  50
  新快速
  JR東海道山陽本線新快速
  ยาสุ
  51
  各停
  JR東海道山陽本線各停
  ทาคัตสึกิ (JR)
  58
  快速
  JR東海道山陽本線快速
  ไมบาระ
 • 12

 • 00
  各停
  JR東海道山陽本線各停
  ทาคัตสึกิ (JR)
  05
  新快速
  JR東海道山陽本線新快速
  คุซัตสึ (จังหวัดชิกะ)
  06
  各停
  JR東海道山陽本線各停
  ทาคัตสึกิ (JR)
  13
  快速
  JR東海道山陽本線快速
  ยาสุ
  15
  各停
  JR東海道山陽本線各停
  ทาคัตสึกิ (JR)
  16
  特急
  サンダーバード21号
  คานาซาวะ
  20
  新快速
  JR東海道山陽本線新快速
  สึรุกะ
  21
  各停
  JR東海道山陽本線各停
  ทาคัตสึกิ (JR)
  28
  快速
  JR東海道山陽本線快速
  ไมบาระ
  30
  各停
  JR東海道山陽本線各停
  ทาคัตสึกิ (JR)
  35
  新快速
  JR東海道山陽本線新快速
  โอมิชิโอสึ
  36
  各停
  JR東海道山陽本線各停
  ทาคัตสึกิ (JR)
  43
  快速
  JR東海道山陽本線快速
  ยาสุ
  45
  各停
  JR東海道山陽本線各停
  ทาคัตสึกิ (JR)
  46
  特急
  サンダーバード23号
  คานาซาวะ
  50
  新快速
  JR東海道山陽本線新快速
  ยาสุ
  51
  各停
  JR東海道山陽本線各停
  ทาคัตสึกิ (JR)
  58
  快速
  JR東海道山陽本線快速
  ไมบาระ
 • 13

 • 00
  各停
  JR東海道山陽本線各停
  ทาคัตสึกิ (JR)
  05
  新快速
  JR東海道山陽本線新快速
  คุซัตสึ (จังหวัดชิกะ)
  06
  各停
  JR東海道山陽本線各停
  ทาคัตสึกิ (JR)
  13
  快速
  JR東海道山陽本線快速
  ยาสุ
  15
  各停
  JR東海道山陽本線各停
  ทาคัตสึกิ (JR)
  20
  新快速
  JR東海道山陽本線新快速
  สึรุกะ
  21
  各停
  JR東海道山陽本線各停
  ทาคัตสึกิ (JR)
  28
  快速
  JR東海道山陽本線快速
  ไมบาระ
  30
  各停
  JR東海道山陽本線各停
  ทาคัตสึกิ (JR)
  35
  新快速
  JR東海道山陽本線新快速
  โอมิชิโอสึ
  36
  各停
  JR東海道山陽本線各停
  ทาคัตสึกิ (JR)
  43
  快速
  JR東海道山陽本線快速
  ยาสุ
  45
  各停
  JR東海道山陽本線各停
  ทาคัตสึกิ (JR)
  46
  特急
  サンダーバード25号
  คานาซาวะ
  50
  新快速
  JR東海道山陽本線新快速
  ยาสุ
  51
  各停
  JR東海道山陽本線各停
  ทาคัตสึกิ (JR)
  58
  快速
  JR東海道山陽本線快速
  ไมบาระ
 • 14

 • 00
  各停
  JR東海道山陽本線各停
  ทาคัตสึกิ (JR)
  05
  新快速
  JR東海道山陽本線新快速
  นากะฮามะ
  06
  各停
  JR東海道山陽本線各停
  ทาคัตสึกิ (JR)
  13
  快速
  JR東海道山陽本線快速
  ยาสุ
  15
  各停
  JR東海道山陽本線各停
  ทาคัตสึกิ (JR)
  20
  新快速
  JR東海道山陽本線新快速
  สึรุกะ
  21
  各停
  JR東海道山陽本線各停
  ทาคัตสึกิ (JR)
  28
  快速
  JR東海道山陽本線快速
  ไมบาระ
  30
  各停
  JR東海道山陽本線各停
  เกียวโต
  35
  新快速
  JR東海道山陽本線新快速
  โอมิชิโอสึ
  36
  各停
  JR東海道山陽本線各停
  ทาคัตสึกิ (JR)
  43
  快速
  JR東海道山陽本線快速
  ยาสุ
  45
  各停
  JR東海道山陽本線各停
  เกียวโต
  46
  特急
  サンダーバード27号
  คานาซาวะ
  50
  新快速
  JR東海道山陽本線新快速
  ยาสุ
  51
  各停
  JR東海道山陽本線各停
  ทาคัตสึกิ (JR)
  58
  快速
  JR東海道山陽本線快速
  ไมบาระ
 • 15

 • 00
  各停
  JR東海道山陽本線各停
  เกียวโต
  05
  新快速
  JR東海道山陽本線新快速
  นากะฮามะ
  06
  各停
  JR東海道山陽本線各停
  ทาคัตสึกิ (JR)
  13
  快速
  JR東海道山陽本線快速
  ยาสุ
  15
  各停
  JR東海道山陽本線各停
  เกียวโต
  20
  新快速
  JR東海道山陽本線新快速
  สึรุกะ
  21
  各停
  JR東海道山陽本線各停
  ทาคัตสึกิ (JR)
  26
  特急
  スーパーはくと8号
  เกียวโต
  28
  快速
  JR東海道山陽本線快速
  ไมบาระ
  30
  各停
  JR東海道山陽本線各停
  เกียวโต
  35
  新快速
  JR東海道山陽本線新快速
  สึรุกะ
  36
  各停
  JR東海道山陽本線各停
  ทาคัตสึกิ (JR)
  43
  快速
  JR東海道山陽本線快速
  ไมบาระ
  45
  各停
  JR東海道山陽本線各停
  เกียวโต
  46
  特急
  サンダーバード31号
  คานาซาวะ
  50
  新快速
  JR東海道山陽本線新快速
  ยาสุ
  51
  各停
  JR東海道山陽本線各停
  ทาคัตสึกิ (JR)
  58
  快速
  JR東海道山陽本線快速
  ไมบาระ
 • 16

 • 00
  各停
  JR東海道山陽本線各停
  เกียวโต
  05
  新快速
  JR東海道山陽本線新快速
  นากะฮามะ
  06
  各停
  JR東海道山陽本線各停
  ทาคัตสึกิ (JR)
  13
  快速
  JR東海道山陽本線快速
  ไมบาระ
  15
  各停
  JR東海道山陽本線各停
  เกียวโต
  20
  新快速
  JR東海道山陽本線新快速
  ยาสุ
  21
  各停
  JR東海道山陽本線各停
  ทาคัตสึกิ (JR)
  28
  快速
  JR東海道山陽本線快速
  ไมบาระ
  30
  各停
  JR東海道山陽本線各停
  เกียวโต
  35
  新快速
  JR東海道山陽本線新快速
  สึรุกะ
  36
  各停
  JR東海道山陽本線各停
  ทาคัตสึกิ (JR)
  43
  快速
  JR東海道山陽本線快速
  ไมบาระ
  45
  各停
  JR東海道山陽本線各停
  เกียวโต
  46
  特急
  サンダーバード33号
  คานาซาวะ
  50
  新快速
  JR東海道山陽本線新快速
  ยาสุ
  51
  各停
  JR東海道山陽本線各停
  ทาคัตสึกิ (JR)
  58
  快速
  JR東海道山陽本線快速
  ไมบาระ
 • 17

 • 00
  各停
  JR東海道山陽本線各停
  เกียวโต
  05
  新快速
  JR東海道山陽本線新快速
  นากะฮามะ
  06
  各停
  JR東海道山陽本線各停
  ทาคัตสึกิ (JR)
  13
  快速
  JR東海道山陽本線快速
  ไมบาระ
  15
  各停
  JR東海道山陽本線各停
  เกียวโต
  16
  特急
  サンダーバード35号
  คานาซาวะ
  20
  新快速
  JR東海道山陽本線新快速
  ยาสุ
  21
  各停
  JR東海道山陽本線各停
  ทาคัตสึกิ (JR)
  24
  特急
  スーパーはくと10号
  เกียวโต
  28
  快速
  JR東海道山陽本線快速
  ไมบาระ
  30
  各停
  JR東海道山陽本線各停
  เกียวโต
  35
  新快速
  JR東海道山陽本線新快速
  สึรุกะ
  36
  各停
  JR東海道山陽本線各停
  ทาคัตสึกิ (JR)
  43
  快速
  JR東海道山陽本線快速
  ไมบาระ
  45
  各停
  JR東海道山陽本線各停
  เกียวโต
  46
  特急
  サンダーバード37号
  คานาซาวะ
  50
  新快速
  JR東海道山陽本線新快速
  ยาสุ
  51
  各停
  JR東海道山陽本線各停
  ทาคัตสึกิ (JR)
  58
  快速
  JR東海道山陽本線快速
  ไมบาระ
 • 18

 • 00
  各停
  JR東海道山陽本線各停
  เกียวโต
  05
  新快速
  JR東海道山陽本線新快速
  นากะฮามะ
  06
  各停
  JR東海道山陽本線各停
  ทาคัตสึกิ (JR)
  07
  特急
  はるか42号
  เกียวโต
  13
  快速
  JR東海道山陽本線快速
  ไมบาระ
  15
  各停
  JR東海道山陽本線各停
  เกียวโต
  16
  特急
  サンダーバード39号
  คานาซาวะ
  20
  新快速
  JR東海道山陽本線新快速
  คุซัตสึ (จังหวัดชิกะ)
  21
  各停
  JR東海道山陽本線各停
  ทาคัตสึกิ (JR)
  26
  新快速
  JR東海道山陽本線新快速
  สึรุกะ
  29
  快速
  JR東海道山陽本線快速
  นากะฮามะ
  31
  各停
  JR東海道山陽本線各停
  เกียวโต
  35
  新快速
  JR東海道山陽本線新快速
  สึรุกะ
  36
  各停
  JR東海道山陽本線各停
  ทาคัตสึกิ (JR)
  41
  新快速
  JR東海道山陽本線新快速
  ยาสุ
  44
  快速
  JR東海道山陽本線快速
  ยาสุ
  46
  各停
  JR東海道山陽本線各停
  เกียวโต
  46
  特急
  サンダーバード41号
  คานาซาวะ
  50
  新快速
  JR東海道山陽本線新快速
  คุซัตสึ (จังหวัดชิกะ)
  51
  各停
  JR東海道山陽本線各停
  ทาคัตสึกิ (JR)
  58
  快速
  JR東海道山陽本線快速
  ไมบาระ
  58
  快速
  JR東海道山陽本線快速
  ไมบาระ
 • 19

 • 00
  各停
  JR東海道山陽本線各停
  เกียวโต
  05
  新快速
  JR東海道山陽本線新快速
  ไมบาระ
  06
  各停
  JR東海道山陽本線各停
  ทาคัตสึกิ (JR)
  07
  特急
  はるか46号
  เกียวโต
  13
  快速
  JR東海道山陽本線快速
  ยาสุ
  15
  各停
  JR東海道山陽本線各停
  เกียวโต
  20
  新快速
  JR東海道山陽本線新快速
  ยาสุ
  21
  各停
  JR東海道山陽本線各停
  ทาคัตสึกิ (JR)
  28
  快速
  JR東海道山陽本線快速
  ไมบาระ
  30
  各停
  JR東海道山陽本線各停
  เกียวโต
  31
  特急
  サンダーバード45号
  คานาซาวะ
  35
  新快速
  JR東海道山陽本線新快速
  นากะฮามะ
  36
  各停
  JR東海道山陽本線各停
  ทาคัตสึกิ (JR)
  42
  特急
  スーパーはくと12号
  เกียวโต
  43
  快速
  JR東海道山陽本線快速
  ยาสุ
  45
  各停
  JR東海道山陽本線各停
  เกียวโต
  50
  新快速
  JR東海道山陽本線新快速
  ยาสุ
  51
  各停
  JR東海道山陽本線各停
  ทาคัตสึกิ (JR)
  58
  快速
  JR東海道山陽本線快速
  ไมบาระ
 • 20

 • 00
  各停
  JR東海道山陽本線各停
  เกียวโต
  05
  新快速
  JR東海道山陽本線新快速
  นากะฮามะ
  06
  各停
  JR東海道山陽本線各停
  ทาคัตสึกิ (JR)
  07
  特急
  はるか50号
  ยาสุ
  12
  特急
  サンダーバード47号
  คานาซาวะ
  13
  快速
  JR東海道山陽本線快速
  ยาสุ
  15
  各停
  JR東海道山陽本線各停
  เกียวโต
  20
  新快速
  JR東海道山陽本線新快速
  ยาสุ
  21
  各停
  JR東海道山陽本線各停
  ทาคัตสึกิ (JR)
  28
  快速
  JR東海道山陽本線快速
  ไมบาระ
  30
  各停
  JR東海道山陽本線各停
  เกียวโต
  35
  新快速
  JR東海道山陽本線新快速
  นากะฮามะ
  36
  各停
  JR東海道山陽本線各停
  ทาคัตสึกิ (JR)
  41
  特急
  びわこエクスプレス2号
  คุซัตสึ (จังหวัดชิกะ)
  43
  快速
  JR東海道山陽本線快速
  ยาสุ
  45
  各停
  JR東海道山陽本線各停
  เกียวโต
  50
  新快速
  JR東海道山陽本線新快速
  ยาสุ
  51
  各停
  JR東海道山陽本線各停
  ทาคัตสึกิ (JR)
  58
  快速
  JR東海道山陽本線快速
  ไมบาระ
  58
  特急
  サンダーバード49号
  คานาซาวะ
 • 21

 • 00
  各停
  JR東海道山陽本線各停
  เกียวโต
  05
  新快速
  JR東海道山陽本線新快速
  ไมบาระ
  06
  各停
  JR東海道山陽本線各停
  ทาคัตสึกิ (JR)
  07
  特急
  はるか54号
  ยาสุ
  13
  特急
  スーパーはくと14号
  เกียวโต
  13
  快速
  JR東海道山陽本線快速
  ยาสุ
  15
  各停
  JR東海道山陽本線各停
  เกียวโต
  20
  新快速
  JR東海道山陽本線新快速
  ยาสุ
  21
  各停
  JR東海道山陽本線各停
  ทาคัตสึกิ (JR)
  28
  快速
  JR東海道山陽本線快速
  ไมบาระ
  30
  各停
  JR東海道山陽本線各停
  เกียวโต
  35
  新快速
  JR東海道山陽本線新快速
  ไมบาระ
  36
  各停
  JR東海道山陽本線各停
  ทาคัตสึกิ (JR)
  41
  特急
  びわこエクスプレス4号
  ไมบาระ
  43
  快速
  JR東海道山陽本線快速
  ยาสุ
  45
  各停
  JR東海道山陽本線各停
  เกียวโต
  50
  新快速
  JR東海道山陽本線新快速
  ยาสุ
  51
  各停
  JR東海道山陽本線各停
  ทาคัตสึกิ (JR)
  58
  快速
  JR東海道山陽本線快速
  ไมบาระ
 • 22

 • 00
  各停
  JR東海道山陽本線各停
  เกียวโต
  05
  新快速
  JR東海道山陽本線新快速
  ไมบาระ
  07
  各停
  JR東海道山陽本線各停
  ทาคัตสึกิ (JR)
  15
  快速
  JR東海道山陽本線快速
  ไมบาระ
  17
  特急
  はるか58号
  เกียวโต
  17
  各停
  JR東海道山陽本線各停
  เกียวโต
  25
  新快速
  JR東海道山陽本線新快速
  ยาสุ
  27
  各停
  JR東海道山陽本線各停
  ทาคัตสึกิ (JR)
  35
  快速
  JR東海道山陽本線快速
  ไมบาระ
  37
  各停
  JR東海道山陽本線各停
  เกียวโต
  45
  新快速
  JR東海道山陽本線新快速
  ยาสุ
  47
  各停
  JR東海道山陽本線各停
  ทาคัตสึกิ (JR)
  55
  快速
  JR東海道山陽本線快速
  ไมบาระ
  57
  各停
  JR東海道山陽本線各停
  เกียวโต
 • 23

 • 05
  新快速
  JR東海道山陽本線新快速
  ยาสุ
  07
  各停
  JR東海道山陽本線各停
  ทาคัตสึกิ (JR)
  09
  特急
  はるか60号
  เกียวโต
  15
  快速
  JR東海道山陽本線快速
  ยาสุ
  18
  各停
  JR東海道山陽本線各停
  เกียวโต
  25
  新快速
  JR東海道山陽本線新快速
  ยาสุ
  28
  各停
  JR東海道山陽本線各停
  ทาคัตสึกิ (JR)
  37
  快速
  JR東海道山陽本線快速
  ยาสุ
  40
  各停
  JR東海道山陽本線各停
  ทาคัตสึกิ (JR)
  45
  新快速
  JR東海道山陽本線新快速
  ยาสุ
  49
  各停
  JR東海道山陽本線各停
  ทาคัตสึกิ (JR)
  59
  各停
  JR東海道山陽本線各停
  เกียวโต
 • 0

 • 05
  新快速
  JR東海道山陽本線新快速
  เกียวโต
  14
  各停
  JR東海道山陽本線各停
  ทาคัตสึกิ (JR)