ชินโอซากะ

JR สายหลักโตไคโด(ไมบะระ-โคเบะ) สำหรับ โอซากะ/ฮิเมจิ

opposite direction ฝั่งตรงข้าม
กรองรถไฟ :  ทั้งหมด 各停 快速 新快速 特急
37 คลิกที่เวลาเพื่อดูสถานีหยุด click on the time to see the stop stations

  5

 • 19
  各停
  JR東海道山陽本線各停
  คาโกะกาวะ
  29
  各停
  JR東海道山陽本線各停
  นิชิอากาชิ
  37
  各停
  JR東海道山陽本線各停
  คาโกะกาวะ
  45
  各停
  JR東海道山陽本線各停
  นิชิอากาชิ
  50
  各停
  JR東海道山陽本線各停
  นิชิอากาชิ
  52
  快速
  JR東海道山陽本線快速
  ฮิเมจิ
 • 6

 • 00
  各停
  JR東海道山陽本線各停
  อามางาซากิ (JR)
  08
  各停
  JR東海道山陽本線各停
  โคเบะ (จังหวัดเฮียวโกะ)
  15
  快速
  JR東海道山陽本線快速
  อาโบะชิ
  22
  各停
  JR東海道山陽本線各停
  นิชิอากาชิ
  27
  各停
  JR東海道山陽本線各停
  อามางาซากิ (JR)
  35
  各停
  JR東海道山陽本線各停
  นิชิอากาชิ
  38
  快速
  JR東海道山陽本線快速
  อาโบะชิ
  46
  各停
  JR東海道山陽本線各停
  นิชิอากาชิ
  50
  快速
  JR東海道山陽本線快速
  ฮิเมจิ
  55
  各停
  JR東海道山陽本線各停
  อามางาซากิ (JR)
  58
  新快速
  JR東海道山陽本線新快速
  ฮิเมจิ
 • 7

 • 03
  快速
  JR東海道山陽本線快速
  อาโบะชิ
  03
  各停
  JR東海道山陽本線各停
  นิชิอากาชิ
  10
  各停
  JR東海道山陽本線各停
  นิชิอากาชิ
  16
  快速
  JR東海道山陽本線快速
  ฮิเมจิ
  17
  各停
  JR東海道山陽本線各停
  นิชิอากาชิ
  19
  新快速
  JR東海道山陽本線新快速
  ฮิเมจิ
  23
  各停
  JR東海道山陽本線各停
  อามางาซากิ (JR)
  24
  快速
  JR東海道山陽本線快速
  อาโบะชิ
  27
  特急
  びわこエクスプレス1号
  โอซากะ
  30
  特急
  スーパーはくと1号
  คุระโยชิ
  31
  各停
  JR東海道山陽本線各停
  นิชิอากาชิ
  35
  快速
  JR東海道山陽本線快速
  อาโบะชิ
  37
  各停
  JR東海道山陽本線各停
  นิชิอากาชิ
  40
  新快速
  JR東海道山陽本線新快速
  ฮิเมจิ
  42
  各停
  JR東海道山陽本線各停
  นิชิอากาชิ
  47
  快速
  JR東海道山陽本線快速
  ฮิเมจิ
  49
  各停
  JR東海道山陽本線各停
  นิชิอากาชิ
  52
  新快速
  JR東海道山陽本線新快速
  ฮิเมจิ
  54
  各停
  JR東海道山陽本線各停
  อามางาซากิ (JR)
  57
  快速
  JR東海道山陽本線快速
  อาโบะชิ
  59
  各停
  JR東海道山陽本線各停
  นิชิอากาชิ
 • 8

 • 00
  新快速
  JR東海道山陽本線新快速
  ฮิเมจิ
  04
  各停
  JR東海道山陽本線各停
  อามางาซากิ (JR)
  07
  快速
  JR東海道山陽本線快速
  ฮิเมจิ
  09
  特急
  こうのとり1号
  คิโนะซากิอนเซ็น
  09
  各停
  JR東海道山陽本線各停
  นิชิอากาชิ
  11
  新快速
  JR東海道山陽本線新快速
  ฮิเมจิ
  14
  各停
  JR東海道山陽本線各停
  นิชิอากาชิ
  16
  特急
  サンダーバード2号
  โอซากะ
  19
  各停
  JR東海道山陽本線各停
  อามางาซากิ (JR)
  19
  快速
  JR東海道山陽本線快速
  ฮิเมจิ
  23
  新快速
  JR東海道山陽本線新快速
  นิชิอากาชิ
  24
  各停
  JR東海道山陽本線各停
  ชินซันดะ
  27
  快速
  JR東海道山陽本線快速
  โอซากะ
  29
  各停
  JR東海道山陽本線各停
  อามางาซากิ (JR)
  32
  新快速
  JR東海道山陽本線新快速
  ฮิเมจิ
  34
  各停
  JR東海道山陽本線各停
  นิชิอากาชิ
  39
  快速
  JR東海道山陽本線快速
  อาโบะชิ
  40
  各停
  JR東海道山陽本線各停
  อามางาซากิ (JR)
  42
  新快速
  JR東海道山陽本線新快速
  ฮิเมจิ
  46
  各停
  JR東海道山陽本線各停
  นิชิอากาชิ
  48
  快速
  JR東海道山陽本線快速
  โอซากะ
  54
  快速
  JR東海道山陽本線快速
  อาโบะชิ
  55
  各停
  JR東海道山陽本線各停
  นิชิอากาชิ
  58
  新快速
  JR東海道山陽本線新快速
  ฮิเมจิ
 • 9

 • 00
  各停
  JR東海道山陽本線各停
  นิชิอากาชิ
  04
  各停
  JR東海道山陽本線各停
  นิชิอากาชิ
  04
  特急
  こうのとり3号
  คิโนะซากิอนเซ็น
  07
  快速
  JR東海道山陽本線快速
  คาโกะกาวะ
  09
  新快速
  JR東海道山陽本線新快速
  ฮิเมจิ
  13
  各停
  JR東海道山陽本線各停
  นิชิอากาชิ
  15
  特急
  スーパーはくと3号
  คุระโยชิ
  17
  各停
  JR東海道山陽本線各停
  โคชิเอ็นกุจิ
  18
  特急
  サンダーバード6号
  โอซากะ
  19
  快速
  JR東海道山陽本線快速
  นิชิอากาชิ
  25
  各停
  JR東海道山陽本線各停
  ชินซันดะ
  25
  新快速
  JR東海道山陽本線新快速
  ฮิเมจิ
  30
  各停
  JR東海道山陽本線各停
  สูมะ
  32
  快速
  JR東海道山陽本線快速
  อาโบะชิ
  39
  新快速
  JR東海道山陽本線新快速
  ฮิเมจิ
  40
  各停
  JR東海道山陽本線各停
  ชินซันดะ
  44
  各停
  JR東海道山陽本線各停
  สูมะ
  46
  快速
  JR東海道山陽本線快速
  คาโกะกาวะ
  53
  各停
  JR東海道山陽本線各停
  ชินซันดะ
  54
  新快速
  JR東海道山陽本線新快速
  ฮิเมจิ
  59
  特急
  サンダーバード8号
  โอซากะ
  59
  各停
  JR東海道山陽本線各停
  สูมะ
 • 10

 • 01
  快速
  JR東海道山陽本線快速
  อาโบะชิ
  05
  特急
  こうのとり5号
  คิโนะซากิอนเซ็น
  09
  新快速
  JR東海道山陽本線新快速
  ฮิเมจิ
  09
  各停
  JR東海道山陽本線各停
  ทาการะสูกะ
  14
  各停
  JR東海道山陽本線各停
  สูมะ
  16
  快速
  JR東海道山陽本線快速
  คาโกะกาวะ
  23
  各停
  JR東海道山陽本線各停
  ทาการะสูกะ
  24
  新快速
  JR東海道山陽本線新快速
  ฮิเมจิ
  29
  各停
  JR東海道山陽本線各停
  สูมะ
  31
  快速
  JR東海道山陽本線快速
  อาโบะชิ
  35
  特急
  サンダーバード10号
  โอซากะ
  37
  各停
  JR東海道山陽本線各停
  ทาการะสูกะ
  39
  新快速
  JR東海道山陽本線新快速
  ฮิเมจิ
  44
  各停
  JR東海道山陽本線各停
  สูมะ
  46
  快速
  JR東海道山陽本線快速
  คาโกะกาวะ
  53
  各停
  JR東海道山陽本線各停
  ทาการะสูกะ
  54
  新快速
  JR東海道山陽本線新快速
  ฮิเมจิ
  59
  各停
  JR東海道山陽本線各停
  สูมะ
 • 11

 • 01
  快速
  JR東海道山陽本線快速
  อาโบะชิ
  02
  特急
  サンダーバード12号
  โอซากะ
  08
  各停
  JR東海道山陽本線各停
  ทาการะสูกะ
  09
  新快速
  JR東海道山陽本線新快速
  ฮิเมจิ
  14
  各停
  JR東海道山陽本線各停
  สูมะ
  16
  快速
  JR東海道山陽本線快速
  คาโกะกาวะ
  18
  特急
  スーパーはくと5号
  คุระโยชิ
  23
  各停
  JR東海道山陽本線各停
  ทาการะสูกะ
  24
  新快速
  JR東海道山陽本線新快速
  ฮิเมจิ
  29
  各停
  JR東海道山陽本線各停
  สูมะ
  31
  快速
  JR東海道山陽本線快速
  อาโบะชิ
  33
  特急
  サンダーバード14号
  โอซากะ
  38
  各停
  JR東海道山陽本線各停
  ทาการะสูกะ
  39
  新快速
  JR東海道山陽本線新快速
  ฮิเมจิ
  44
  各停
  JR東海道山陽本線各停
  สูมะ
  46
  快速
  JR東海道山陽本線快速
  คาโกะกาวะ
  53
  各停
  JR東海道山陽本線各停
  ทาการะสูกะ
  54
  新快速
  JR東海道山陽本線新快速
  ฮิเมจิ
  59
  各停
  JR東海道山陽本線各停
  สูมะ
 • 12

 • 01
  快速
  JR東海道山陽本線快速
  อาโบะชิ
  05
  特急
  こうのとり9号
  คิโนะซากิอนเซ็น
  08
  各停
  JR東海道山陽本線各停
  ทาการะสูกะ
  09
  新快速
  JR東海道山陽本線新快速
  ฮิเมจิ
  14
  各停
  JR東海道山陽本線各停
  สูมะ
  16
  快速
  JR東海道山陽本線快速
  คาโกะกาวะ
  23
  各停
  JR東海道山陽本線各停
  ทาการะสูกะ
  24
  新快速
  JR東海道山陽本線新快速
  ฮิเมจิ
  29
  各停
  JR東海道山陽本線各停
  สูมะ
  31
  快速
  JR東海道山陽本線快速
  อาโบะชิ
  33
  特急
  サンダーバード16号
  โอซากะ
  38
  各停
  JR東海道山陽本線各停
  ทาการะสูกะ
  39
  新快速
  JR東海道山陽本線新快速
  ฮิเมจิ
  44
  各停
  JR東海道山陽本線各停
  สูมะ
  46
  快速
  JR東海道山陽本線快速
  คาโกะกาวะ
  53
  各停
  JR東海道山陽本線各停
  ทาการะสูกะ
  54
  新快速
  JR東海道山陽本線新快速
  ฮิเมจิ
  59
  各停
  JR東海道山陽本線各停
  สูมะ
 • 13

 • 01
  快速
  JR東海道山陽本線快速
  อาโบะชิ
  05
  特急
  こうのとり11号
  ฟุกุจิยามะ
  08
  各停
  JR東海道山陽本線各停
  ทาการะสูกะ
  09
  新快速
  JR東海道山陽本線新快速
  ฮิเมจิ
  14
  各停
  JR東海道山陽本線各停
  สูมะ
  16
  快速
  JR東海道山陽本線快速
  คาโกะกาวะ
  18
  特急
  スーパーはくと7号
  คุระโยชิ
  23
  各停
  JR東海道山陽本線各停
  ทาการะสูกะ
  24
  新快速
  JR東海道山陽本線新快速
  ฮิเมจิ
  29
  各停
  JR東海道山陽本線各停
  สูมะ
  31
  快速
  JR東海道山陽本線快速
  อาโบะชิ
  33
  特急
  サンダーバード18号
  โอซากะ
  38
  各停
  JR東海道山陽本線各停
  ทาการะสูกะ
  39
  新快速
  JR東海道山陽本線新快速
  ฮิเมจิ
  44
  各停
  JR東海道山陽本線各停
  สูมะ
  46
  快速
  JR東海道山陽本線快速
  คาโกะกาวะ
  53
  各停
  JR東海道山陽本線各停
  ทาการะสูกะ
  54
  新快速
  JR東海道山陽本線新快速
  ฮิเมจิ
  59
  各停
  JR東海道山陽本線各停
  สูมะ
 • 14

 • 01
  特急
  サンダーバード20号
  โอซากะ
  01
  快速
  JR東海道山陽本線快速
  อาโบะชิ
  08
  各停
  JR東海道山陽本線各停
  ทาการะสูกะ
  09
  新快速
  JR東海道山陽本線新快速
  ฮิเมจิ
  14
  各停
  JR東海道山陽本線各停
  สูมะ
  16
  快速
  JR東海道山陽本線快速
  คาโกะกาวะ
  23
  各停
  JR東海道山陽本線各停
  ชินซันดะ
  24
  新快速
  JR東海道山陽本線新快速
  ฮิเมจิ
  29
  各停
  JR東海道山陽本線各停
  สูมะ
  31
  快速
  JR東海道山陽本線快速
  อาโบะชิ
  38
  各停
  JR東海道山陽本線各停
  ชินซันดะ
  39
  新快速
  JR東海道山陽本線新快速
  ฮิเมจิ
  44
  各停
  JR東海道山陽本線各停
  สูมะ
  46
  快速
  JR東海道山陽本線快速
  อาโบะชิ
  53
  各停
  JR東海道山陽本線各停
  ชินซันดะ
  54
  新快速
  JR東海道山陽本線新快速
  ฮิเมจิ
  59
  各停
  JR東海道山陽本線各停
  นิชิอากาชิ
 • 15

 • 01
  快速
  JR東海道山陽本線快速
  อาโบะชิ
  01
  特急
  サンダーバード22号
  โอซากะ
  05
  特急
  こうのとり15号
  ฟุกุจิยามะ
  08
  各停
  JR東海道山陽本線各停
  ชินซันดะ
  09
  新快速
  JR東海道山陽本線新快速
  ฮิเมจิ
  14
  各停
  JR東海道山陽本線各停
  นิชิอากาชิ
  16
  快速
  JR東海道山陽本線快速
  อาโบะชิ
  23
  各停
  JR東海道山陽本線各停
  ชินซันดะ
  24
  新快速
  JR東海道山陽本線新快速
  ฮิเมจิ
  29
  各停
  JR東海道山陽本線各停
  นิชิอากาชิ
  31
  快速
  JR東海道山陽本線快速
  อาโบะชิ
  38
  各停
  JR東海道山陽本線各停
  ชินซันดะ
  39
  新快速
  JR東海道山陽本線新快速
  ฮิเมจิ
  44
  各停
  JR東海道山陽本線各停
  นิชิอากาชิ
  46
  快速
  JR東海道山陽本線快速
  อาโบะชิ
  53
  各停
  JR東海道山陽本線各停
  ชินซันดะ
  54
  新快速
  JR東海道山陽本線新快速
  บันชูอาโก
  59
  各停
  JR東海道山陽本線各停
  นิชิอากาชิ
  59
  特急
  サンダーバード24号
  โอซากะ
 • 16

 • 01
  快速
  JR東海道山陽本線快速
  ฮิเมจิ
  08
  各停
  JR東海道山陽本線各停
  ชินซันดะ
  09
  新快速
  JR東海道山陽本線新快速
  ฮิเมจิ
  14
  各停
  JR東海道山陽本線各停
  นิชิอากาชิ
  16
  快速
  JR東海道山陽本線快速
  อาโบะชิ
  23
  各停
  JR東海道山陽本線各停
  ชินซันดะ
  24
  新快速
  JR東海道山陽本線新快速
  ฮิเมจิ
  29
  各停
  JR東海道山陽本線各停
  นิชิอากาชิ
  31
  快速
  JR東海道山陽本線快速
  อาโบะชิ
  33
  特急
  サンダーバード26号
  โอซากะ
  38
  各停
  JR東海道山陽本線各停
  ชินซันดะ
  39
  新快速
  JR東海道山陽本線新快速
  บันชูอาโก
  44
  各停
  JR東海道山陽本線各停
  นิชิอากาชิ
  46
  快速
  JR東海道山陽本線快速
  อาโบะชิ
  53
  各停
  JR東海道山陽本線各停
  ชินซันดะ
  53
  新快速
  JR東海道山陽本線新快速
  ฮิเมจิ
  59
  各停
  JR東海道山陽本線各停
  นิชิอากาชิ
 • 17

 • 01
  特急
  サンダーバード28号
  โอซากะ
  01
  快速
  JR東海道山陽本線快速
  ฮิเมจิ
  05
  特急
  こうのとり17号
  โทโยโอะกะ (จังหวัดเฮียวโกะ)
  08
  各停
  JR東海道山陽本線各停
  ชินซันดะ
  08
  新快速
  JR東海道山陽本線新快速
  บันชูอาโก
  14
  各停
  JR東海道山陽本線各停
  นิชิอากาชิ
  16
  快速
  JR東海道山陽本線快速
  อาโบะชิ
  19
  特急
  スーパーはくと11号
  คุระโยชิ
  23
  各停
  JR東海道山陽本線各停
  ชินซันดะ
  23
  新快速
  JR東海道山陽本線新快速
  ฮิเมจิ
  29
  各停
  JR東海道山陽本線各停
  นิชิอากาชิ
  31
  快速
  JR東海道山陽本線快速
  อาโบะชิ
  38
  各停
  JR東海道山陽本線各停
  ชินซันดะ
  38
  新快速
  JR東海道山陽本線新快速
  บันชูอาโก
  44
  各停
  JR東海道山陽本線各停
  นิชิอากาชิ
  46
  快速
  JR東海道山陽本線快速
  อาโบะชิ
  53
  各停
  JR東海道山陽本線各停
  ชินซันดะ
  53
  新快速
  JR東海道山陽本線新快速
  ฮิเมจิ
  59
  各停
  JR東海道山陽本線各停
  นิชิอากาชิ
 • 18

 • 01
  快速
  JR東海道山陽本線快速
  อาโบะชิ
  01
  特急
  こうのとり19号
  ฟุกุจิยามะ
  04
  特急
  サンダーバード32号
  โอซากะ
  08
  各停
  JR東海道山陽本線各停
  ชินซันดะ
  08
  新快速
  JR東海道山陽本線新快速
  ฮิเมจิ
  14
  各停
  JR東海道山陽本線各停
  นิชิอากาชิ
  16
  快速
  JR東海道山陽本線快速
  ฮิเมจิ
  23
  各停
  JR東海道山陽本線各停
  ชินซันดะ
  23
  新快速
  JR東海道山陽本線新快速
  ฮิเมจิ
  29
  各停
  JR東海道山陽本線各停
  นิชิอากาชิ
  31
  快速
  JR東海道山陽本線快速
  ฮิเมจิ
  34
  特急
  サンダーバード34号
  โอซากะ
  38
  各停
  JR東海道山陽本線各停
  ชินซันดะ
  38
  新快速
  JR東海道山陽本線新快速
  บันชูอาโก
  44
  各停
  JR東海道山陽本線各停
  นิชิอากาชิ
  46
  快速
  JR東海道山陽本線快速
  อาโบะชิ
  53
  各停
  JR東海道山陽本線各停
  ชินซันดะ
  53
  新快速
  JR東海道山陽本線新快速
  อาโบะชิ
  57
  特急
  らくラクはりま
  ฮิเมจิ
  59
  各停
  JR東海道山陽本線各停
  นิชิอากาชิ
 • 19

 • 01
  快速
  JR東海道山陽本線快速
  ฮิเมจิ
  06
  特急
  こうのとり21号
  ฟุกุจิยามะ
  08
  各停
  JR東海道山陽本線各停
  ชินซันดะ
  08
  新快速
  JR東海道山陽本線新快速
  บันชูอาโก
  14
  各停
  JR東海道山陽本線各停
  นิชิอากาชิ
  16
  快速
  JR東海道山陽本線快速
  อาโบะชิ
  17
  特急
  サンダーバード36号
  โอซากะ
  23
  各停
  JR東海道山陽本線各停
  ชินซันดะ
  23
  新快速
  JR東海道山陽本線新快速
  อาโบะชิ
  29
  各停
  JR東海道山陽本線各停
  นิชิอากาชิ
  31
  快速
  JR東海道山陽本線快速
  อาโบะชิ
  34
  特急
  サンダーバード38号
  โอซากะ
  38
  各停
  JR東海道山陽本線各停
  ชินซันดะ
  38
  新快速
  JR東海道山陽本線新快速
  บันชูอาโก
  44
  各停
  JR東海道山陽本線各停
  นิชิอากาชิ
  45
  特急
  ひだ36号
  โอซากะ
  46
  快速
  JR東海道山陽本線快速
  อาโบะชิ
  53
  各停
  JR東海道山陽本線各停
  ชินซันดะ
  54
  新快速
  JR東海道山陽本線新快速
  ฮิเมจิ
  59
  各停
  JR東海道山陽本線各停
  นิชิอากาชิ
 • 20

 • 00
  特急
  スーパーはくと13号
  ทตโตริ
  01
  快速
  JR東海道山陽本線快速
  อาโบะชิ
  04
  特急
  サンダーバード40号
  โอซากะ
  06
  特急
  こうのとり23号
  ฟุกุจิยามะ
  08
  各停
  JR東海道山陽本線各停
  ชินซันดะ
  09
  新快速
  JR東海道山陽本線新快速
  บันชูอาโก
  14
  各停
  JR東海道山陽本線各停
  นิชิอากาชิ
  16
  快速
  JR東海道山陽本線快速
  ฮิเมจิ
  23
  各停
  JR東海道山陽本線各停
  ชินซันดะ
  24
  新快速
  JR東海道山陽本線新快速
  ฮิเมจิ
  29
  各停
  JR東海道山陽本線各停
  นิชิอากาชิ
  31
  快速
  JR東海道山陽本線快速
  อาโบะชิ
  34
  特急
  サンダーバード42号
  โอซากะ
  38
  各停
  JR東海道山陽本線各停
  ชินซันดะ
  39
  新快速
  JR東海道山陽本線新快速
  ฮิเมจิ
  44
  各停
  JR東海道山陽本線各停
  นิชิอากาชิ
  46
  快速
  JR東海道山陽本線快速
  บันชูอาโก
  53
  各停
  JR東海道山陽本線各停
  ชินซันดะ
  54
  新快速
  JR東海道山陽本線新快速
  คามิโกริ
  59
  各停
  JR東海道山陽本線各停
  นิชิอากาชิ
 • 21

 • 01
  快速
  JR東海道山陽本線快速
  ฮิเมจิ
  08
  新快速
  JR東海道山陽本線新快速
  ฮิเมจิ
  08
  各停
  JR東海道山陽本線各停
  ทาการะสูกะ
  14
  各停
  JR東海道山陽本線各停
  นิชิอากาชิ
  16
  快速
  JR東海道山陽本線快速
  คามิโกริ
  19
  特急
  サンダーバード44号
  โอซากะ
  23
  各停
  JR東海道山陽本線各停
  ชินซันดะ
  23
  新快速
  JR東海道山陽本線新快速
  ฮิเมจิ
  29
  各停
  JR東海道山陽本線各停
  โคเบะ (จังหวัดเฮียวโกะ)
  31
  快速
  JR東海道山陽本線快速
  อาโบะชิ
  38
  各停
  JR東海道山陽本線各停
  ชินซันดะ
  38
  新快速
  JR東海道山陽本線新快速
  อาโบะชิ
  44
  各停
  JR東海道山陽本線各停
  นิชิอากาชิ
  46
  快速
  JR東海道山陽本線快速
  คาโกะกาวะ
  53
  各停
  JR東海道山陽本線各停
  ชินซันดะ
  53
  新快速
  JR東海道山陽本線新快速
  อาโบะชิ
 • 22

 • 00
  各停
  JR東海道山陽本線各停
  นิชิอากาชิ
  02
  快速
  JR東海道山陽本線快速
  ฮิเมจิ
  04
  特急
  こうのとり27号
  ฟุกุจิยามะ
  10
  各停
  JR東海道山陽本線各停
  ชินซันดะ
  14
  新快速
  JR東海道山陽本線新快速
  อาโบะชิ
  20
  各停
  JR東海道山陽本線各停
  นิชิอากาชิ
  22
  快速
  JR東海道山陽本線快速
  คามิโกริ
  27
  特急
  サンダーバード48号
  โอซากะ
  30
  各停
  JR東海道山陽本線各停
  ชินซันดะ
  34
  新快速
  JR東海道山陽本線新快速
  อาโบะชิ
  40
  各停
  JR東海道山陽本線各停
  นิชิอากาชิ
  42
  快速
  JR東海道山陽本線快速
  ฮิเมจิ
  50
  各停
  JR東海道山陽本線各停
  ชินซันดะ
  54
  新快速
  JR東海道山陽本線新快速
  ฮิเมจิ
 • 23

 • 00
  各停
  JR東海道山陽本線各停
  นิชิอากาชิ
  02
  快速
  JR東海道山陽本線快速
  ฮิเมจิ
  10
  各停
  JR東海道山陽本線各停
  ชินซันดะ
  14
  新快速
  JR東海道山陽本線新快速
  ฮิเมจิ
  18
  各停
  JR東海道山陽本線各停
  นิชิอากาชิ
  24
  特急
  サンダーバード50号
  โอซากะ
  26
  各停
  JR東海道山陽本線各停
  ทาการะสูกะ
  28
  快速
  JR東海道山陽本線快速
  ฮิเมจิ
  34
  新快速
  JR東海道山陽本線新快速
  ฮิเมจิ
  38
  各停
  JR東海道山陽本線各停
  นิชิอากาชิ
  52
  各停
  JR東海道山陽本線各停
  นิชิอากาชิ
  55
  新快速
  JR東海道山陽本線新快速
  นิชิอากาชิ
  59
  快速
  JR東海道山陽本線快速
  โอซากะ
 • 0

 • 16
  各停
  JR東海道山陽本線各停
  โอซากะ
  41
  各停
  JR東海道山陽本線各停
  โอซากะ