ชินโอซากะ

ชินโคเบะ

JR山陽新幹線 สำหรับ ฮาคาตะ/คาโกชิม่าชูโอ

กรองรถไฟ :  ทั้งหมด มิซูโฮ ซากุระ
37 คลิกที่เวลาเพื่อดูสถานีหยุด click on the time to see the stop stations

  6

 • 00
  มิซูโฮ
  みずほ601号
  คาโกชิม่าชูโอ
  ชานชาลา: 21番ホーム
  25
  ซากุระ
  さくら541号
  คาโกชิม่าชูโอ
  ชานชาลา: 20番ホーム
  50
  ซากุระ
  さくら543号
  คาโกชิม่าชูโอ
  ชานชาลา: 20番ホーム
 • 7

 • 50
  มิซูโฮ
  みずほ605号
  คาโกชิม่าชูโอ
  ชานชาลา: 21番ホーム
 • 8

 • 00
  ซากุระ
  さくら545号
  คาโกชิม่าชูโอ
  ชานชาลา: 20番ホーム
  53
  ซากุระ
  さくら547号
  คาโกชิม่าชูโอ
  ชานชาลา: 20番ホーム
 • 9

 • 20
  ซากุระ
  さくら549号
  คาโกชิม่าชูโอ
  ชานชาลา: 21番ホーム
  54
  มิซูโฮ
  みずほ607号
  คาโกชิม่าชูโอ
  ชานชาลา: 21番ホーム
 • 10

 • 20
  ซากุระ
  さくら551号
  คาโกชิม่าชูโอ
  ชานชาลา: 20番ホーム
 • 11

 • 20
  ซากุระ
  さくら553号
  คาโกชิม่าชูโอ
  ชานชาลา: 20番ホーム
 • 12

 • 20
  ซากุระ
  さくら555号
  คาโกชิม่าชูโอ
  ชานชาลา: 20番ホーム
 • 13

 • 23
  ซากุระ
  さくら557号
  คาโกชิม่าชูโอ
  ชานชาลา: 20番ホーム
 • 14

 • 23
  ซากุระ
  さくら559号
  คาโกชิม่าชูโอ
  ชานชาลา: 20番ホーム
 • 15

 • 23
  ซากุระ
  さくら561号
  คาโกชิม่าชูโอ
  ชานชาลา: 20番ホーム
 • 16

 • 23
  ซากุระ
  さくら563号
  คาโกชิม่าชูโอ
  ชานชาลา: 20番ホーム
 • 17

 • 20
  ซากุระ
  さくら565号
  คาโกชิม่าชูโอ
  ชานชาลา: 20番ホーム
  47
  ซากุระ
  さくら567号
  คาโกชิม่าชูโอ
  ชานชาลา: 20番ホーム
 • 18

 • 20
  ซากุระ
  さくら569号
  คาโกชิม่าชูโอ
  ชานชาลา: 20番ホーム
 • 19

 • 20
  ซากุระ
  さくら571号
  คาโกชิม่าชูโอ
  ชานชาลา: 20番ホーム
  54
  มิซูโฮ
  みずほ615号
  คุมาโมโตะ
  ชานชาลา: 20番ホーム
 • 20

 • 20
  ซากุระ
  さくら573号
  คุมาโมโตะ
  ชานชาลา: 20番ホーム
เนื้อหาของตารางเวลา 2024-03-01 ในปัจจุบันสะท้อนถึงข้อมูลล่าสุดที่ได้รับจาก Kotsu Shimbun การแก้ไขตารางเวลาจะดำเนินการทั่วประเทศญี่ปุ่นในวันเสาร์ที่ 16 มีนาคม 2024 โปรดทราบว่าเวลาอาจมีการเปลี่ยนแปลง ค
close

ข้อมูลในเว็บไซต์นี้มีประโยชน์หรือไม่?

bad

ไร้ประโยชน์

normal

เนื้อหาไม่เพียงพอ

good

มีประโยชน์

ขอบคุณสำหรับการตอบกลับครับ/ค่ะ พวกเราจะพยายามปรับปรุงคุณภาพต่อไป