ชินโอซากะ

JR山陽新幹線 สำหรับ ฮาคาตะ/คาโกชิม่าชูโอ

37 คลิกที่เวลาเพื่อดูสถานีหยุด click on the time to see the stop stations

  6

 • 06
  ฮิการิ
  ひかり591号
  ฮาคาตะ
  25
  ซากุระ
  さくら541号
  คาโกชิม่าชูโอ
 • 7

 • 40
  โคดาม่า
  こだま841号
  ฮาคาตะ
  50
  มิซูโฮ
  みずほ605号
  คาโกชิม่าชูโอ
  56
  โนโซมิ
  のぞみ273号
  ฮาคาตะ
 • 8

 • 04
  ซากุระ
  さくら545号
  คาโกชิม่าชูโอ
  41
  โนโซมิ
  のぞみ3号
  ฮาคาตะ
 • 9

 • 32
  โคดาม่า
  こだま845号
  ฮาคาตะ
  41
  โนโซมิ
  のぞみ9号
  ฮาคาตะ
 • 10

 • 20
  ซากุระ
  さくら551号
  คาโกชิม่าชูโอ
  37
  โคดาม่า
  こだま847号
  ฮาคาตะ
  41
  โนโซมิ
  のぞみ15号
  ฮาคาตะ
 • 11

 • 37
  โคดาม่า
  こだま849号
  ฮาคาตะ
  41
  โนโซมิ
  のぞみ19号
  ฮาคาตะ
 • 12

 • 41
  โนโซมิ
  のぞみ23号
  ฮาคาตะ
 • 13

 • 41
  โนโซมิ
  のぞみ27号
  ฮาคาตะ
 • 14

 • 41
  โนโซมิ
  のぞみ31号
  ฮาคาตะ
 • 15

 • 41
  โนโซมิ
  のぞみ35号
  ฮาคาตะ
 • 16

 • 23
  ซากุระ
  さくら563号
  คาโกชิม่าชูโอ
  41
  โนโซมิ
  のぞみ39号
  ฮาคาตะ
 • 17

 • 20
  ซากุระ
  さくら565号
  คาโกชิม่าชูโอ
  37
  โคดาม่า
  こだま861号
  ฮาคาตะ
  41
  โนโซมิ
  のぞみ43号
  ฮาคาตะ
 • 18

 • 37
  โคดาม่า
  こだま865号
  ฮาคาตะ
  41
  โนโซมิ
  のぞみ47号
  ฮาคาตะ
 • 19

 • 37
  โคดาม่า
  こだま867号
  ฮาคาตะ
  41
  โนโซมิ
  のぞみ53号
  ฮาคาตะ
 • 20

 • 20
  ซากุระ
  さくら573号
  คุมาโมโตะ
  41
  โนโซมิ
  のぞみ57号
  ฮาคาตะ