ท่าอากาศยานชินชิโตเซะ

สายการบิน([โอซากะ]สนามบินโกเบ-[ซัปโปโร]ท่าอากาศยานชินชิโตเซะ) สำหรับ สนามบินโกเบ

กรองรถไฟ :  ทั้งหมด ADO SKY ANA