ท่าอากาศยานชินชิโตเซะ

สายการบิน([นาโกย่า]ท่าอากาศยานนานาชาติชูบุ-[ซัปโปโร]ท่าอากาศยานชินชิโตเซะ) สำหรับ ท่าอากาศยานนานาชาติชูบุ

กรองรถไฟ :  ทั้งหมด ADO ANA JAL APJ SKY