ท่าอากาศยานชินชิโตเซะ

สายการบิน(สนามบินฟุกุโอกะ-[ซัปโปโร]ท่าอากาศยานชินชิโตเซะ) สำหรับ สนามบินฟุกุโอกะ

กรองรถไฟ :  ทั้งหมด SKY JAL ANA APJ