ท่าอากาศยานชินชิโตเซะ

สายการบิน([โตเกียว]สนามบินฮาเนดะ-[ซัปโปโร]ท่าอากาศยานชินชิโตเซะ) สำหรับ สนามบินฮาเนดะ

กรองรถไฟ :  ทั้งหมด ANA JAL ADO SKY