ท่าอากาศยานชินชิโตเซะ

สายการบิน([โอซากะ]สนามบินคันไซ-[ซัปโปโร]ท่าอากาศยานชินชิโตเซะ) สำหรับ สนามบินคันไซ

กรองรถไฟ :  ทั้งหมด ANA APJ JAL